Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 10.2.2010 - Posledné zmeny na družici NSS 12 na 57.0°E v pásme C : DVB-S2/QPSK/MPEG-4 paket BFBS UK _ nová frekvencia nosnej prenosu & FEC , nový dátový tok atď .... Roman Dávid. 02/10/2010 - 15:51
Sat List Update 10.2.2010 - Recent changes to the satellite NSS 12 at 57.0°E in C band : DVB-S2/QPSK/MPEG-4 network BFBS UK_a new carrier frequency , new FEC , new data stream , etc ... Roman Dávid. 02/10/2010 - 15:37
Hottest News 10.3.2010 - Aktuálne zmeny v paketoch CNN-TURNER , GlobeCast ... ktoré sú sústredené do východohemisferickej zóny družice NSS 7 na 22.0°W v C pásme: v aktuálnom update analyzujem arabský paket na f=4 179 R _ ÚVOD : 4 179 R Abu Dhabi Roman Dávid. 03/10/2010 - 16:16
Hottest News 10.3.2010 - New video samples of satellite NSS 7 at 22.0 ° W in the C band : CNN International Europe , CNN feed , Al Jazeera , Oman TV... Roman Dávid. 03/10/2010 - 16:05
Sat List Update 10.3.2010 - Recent changes in the TV packets CNN-Turner, GlobeCast ... who are part of the East hemispherical footprint of satellite NSS 7 at 22.0°W in C band : 4 179 R-spectral analysis + footprint ....FIRST : 4 179 R Syria TV Roman Dávid. 03/10/2010 - 15:56
Hottest News 10.4.2010-PREMIÉRA: Alberto Simao-Macao S.A.R_NSS 6 na 95.0°E_diagram juhovýchodná Ázia v KU pásme: výsledky merania kvality na thajskom pakete IPM TV s offset 120 cm a analyzátorom spektra Promax Prolink 4C Premium v provincii Macao-60 km od Hong Kongu + Roman Dávid. 04/10/2010 - 16:41
Sat List Update 10.4.2010-PREMIERE: Mr. Alberto Simao-Macau S.A.R_NSS 6 at 95.0°E_South East Asia footprint in KU band : 11 130 V-Measuring the quality of reception on the Thai packet IPM TV with the offset antenna 120 cm & spectrum analyzer Promax Prolink 4C Premium+++ Roman Dávid. 04/10/2010 - 16:32
Sat List Update 10.4.2020 : Roman Dávid opäť bloguje,provokuje,dráždi,hnevá,básni,pranieruje,bojuje za pravdu,hodnotí,vychvaľuje,kritizuje sám seba,navrhuje riešenia ale aj pomáha osobám z jeho sveta ... Roman Dávid 04/10/2020 - 09:56
Sat List Update 10.5.2010 - REQUEST FOR VISITORS FROM INDIA / REQUEST FOR JOB : Mr.Wiselin D.Herald-Nagercoil India_ expert technician with experiences in broadcasting is looking for a job any where in the world also outsourcing Jobs / + CV Roman Dávid. 05/10/2010 - 18:00
Sat List Update 10.5.2010 - SAT DX Forum / A. Simao-Macau_ST 1 at 88.0°E-Asian footprint in C band : 3 521 H & 3 591 H - current measurements on the Thai and Taiwanese packets with Vertex RSI 9.0m antenna and with spectrum analyzer Rohde & Schwarz ETL+Tandberg TT 1260 Roman Dávid. 05/10/2010 - 16:10
Hottest News 10.5.2010 - SAT DX Fórum/A.Simao Macao-Čína a ázijský satelit ST 1 na 88.0°E v C pásme : 3 521 H & 3 591 H výsledy meraní na dvoch paketoch provajderov z Thajska a Taiwanu s anténou Vertex RSI 900 cm a analyzátorom Rohde & Schwarz ETL + Tandberg TT 1260 Roman Dávid. 05/10/2010 - 16:18
Hottest News 10.6.2009 - New Videos from Thaicom 2/5 at 78,5°E - Central Asian footprint : Apna TV , Avenues TV , FUN tv , LaosStar Channel , Nepal 1... Roman Dávid. 06/10/2009 - 15:19
Hottest News 10.6.2009 - New Videos from Thaicom 2/5 at 78,5°E-European footprint : ATV Channel 5 , BBTV Channel 7 , I-Channel ... Roman Dávid. 06/10/2009 - 15:17
Hottest News 10.6.2009 - New Videos from Thaicom 2/5 at 78,5°E-Global Footprint : MRTV , VTV , ACE Channels Roman Dávid. 06/10/2009 - 15:16
Hottest News 10.6.2009 - Sat List/PREMIÉRA - Thaicom 2/5 na 78,5°E : dxsatcs publikuje výsledky príjmu z vyžarovacieho diagramu stredná Ázia satelitu Thaicom 5 v pásme C Roman Dávid. 06/10/2009 - 15:25
Sat List Update 10.6.2009 - Sat List/PREMIERE - Thaicom 2/5 at 78,5°E : central asian + global + european footprint_actual report Roman Dávid. 06/10/2009 - 15:12
Sat List Update 10.6.2020-ROZHOVOR s Dr.Samuelom Bellušom-ČESŤ A SLÁVA významnej postave rodiny Dávidovcov ale aj slovenských dejín,ktorá to dotiahla až na post riaditeľa v rozhlasovej stanici SLOBODNÁ EURÓPA (1975-1982)_DRUHÉ POKRAČOVANIE TEJTO TÉMY ..... Roman Dávid 06/10/2020 - 18:03
Hottest News 10.7.2009 - New Videos from Intelsat 906 at 64,2°E : Channel 5-EATV Tanzania , UBC TV Uganda , TPA 1 Angola , TIM TV Mozambique Roman Dávid. 07/10/2009 - 12:49
Hottest News 10.7.2009 - Sat List - Družica Intelsat 906 at 64,2°E - Diagram Global & West Hemi : dxsatcs o technickej stránke príjmu americkej armádnej siete AFN v Globálnej EIRP zóne ... čítaj ďalej Roman Dávid. 07/10/2009 - 13:06
Sat List Update 10.7.2009 - SatList - Intelsat 906 at 64,2°E - Global & West Hemi footprint of C band : actual reception report of UBC TV Uganda , IPP Tanzania Network , Zee Network , AFN ... Roman Dávid. 07/10/2009 - 12:46
Hottest News 10.8.2009 - Premiéra/SatList - Insat 4B at 83,0°E - Indický vyžarovací diagram pásma KU : TATA Sky India / CA NDS Videoguard / _ aktualizované kvalitatívne data príjmu indickej pay tv siete +++ viac Roman Dávid. 08/10/2009 - 13:26
Sat List Update 10.8.2009 - PREMIERE/SatList - Insat 4B at 83,0°E - Indian KU footprint : packet TATA Sky India /CA NDS Videoguard/ _ live reception data on new HD analyzer Rover DM16 4HD ... Roman Dávid. 08/10/2009 - 13:16
Hottest News 10.8.2010-Express MD1 at 80.0°E & NEW VIDEOS-C band : MPEG-4 MTV Russia , KBR TV , TV43 Region .... Roman Dávid. 08/10/2010 - 16:48
Hottest News 10.8.2010-PREMIÉRA/Satelit Express MD1 na 80.0°E-diagram C pásma a dnešné témy : TP-5 prvé merania a analýza spektra , 3 676 R Paket RSCC Rusko- ideálny akostný stav pri bBER=0 a 7 aktuálnych výsledkov meraní ... Roman Dávid. 08/10/2010 - 16:52
Sat List Update 10.8.2010-PREMIERE/Satellite Express MD1 at 80.0°E-C band footprint & today's topics : TP 5-first measurement and analysis of the transponder , 3 676 R RSCC Russia -ideal state of quality at bBER=0_MER=15.7 dB & seven measurement results .... Roman Dávid. 08/10/2010 - 16:28