10.3.2010 - Aktuálne zmeny v paketoch CNN-TURNER , GlobeCast ... ktoré sú sústredené do východohemisferickej zóny družice NSS 7 na 22.0°W v C pásme: v aktuálnom update analyzujem arabský paket na f=4 179 R _ ÚVOD : 4 179 R Abu Dhabi

10.3.2010 - Aktuálne zmeny v paketoch CNN-TURNER , GlobeCast ... ktoré sú sústredené do východohemisferickej zóny družice NSS 7 na 22.0°W v C pásme: v aktuálnom update analyzujem arabský paket na f=4 179 R _ ÚVOD : 4 179 R Abu Dhabi

      plne ziskovo stabilný príjem paketu na f=4 179 R s rezervou viac ako MER=6 dB,ktorý je vysielaný vo východnej hemisferickej zóne
                                                                                  satelitu NSS 7 na 22.0°W v C pásme      
       
nss 7 at 22.0 w  C band

                                                                dxsatcs logo
                                                                        CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                            international professional portal

                                                                            Roman Dávid - author & founder
                                                                            mail :
roman.david@dxsatcs.com