Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 12.2.11-PREMIÉRA-DOORDARSHAN INDIA-Autor Roman Dávid a jeho Think-Tank CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického národného satelitného operátora DOORDARSHAN,ktorý vysiela z družíc INSAT 3A+4B z pozície 93.5°E v C pásme Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:40
Sat List Update 12.2.11-PREMIERE-DOORDARSHAN India-Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens EUROPEAN RECEPTION CENTER of the Indian national satellite operator DOORDARSHAN which broadcasts from a satellite Insat 3A-4B at 93.5°E in C band Roman Dávid. 02/12/2011 - 07:44
Sat List Update 12.2.11-UPDATE No.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A at 93.5°E-wide beam in C band:SPECTRUM ANALYSIS-current signal status in Europe+Africa+ME,detailed analysis of the spectrum,live recordings from the carrier lock of DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla ... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:16
Hottest News 12.2.11.NOVINKA č.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-aktuálny signálny stav v Európskom a Africkom meradle,detailný rozklad spektra V,živé ukážky zo zamknutia nosných DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:53
Hottest News 12.2.2010 - Aktuálne zmeny v obsadení a výsledky meraní akosti troch ruských paketov z družice Express AM2/MD1 z orbitálnej pozície 80.0°E v C pásme so spektrálnou analýzou atď _ ÚVOD : 3 875 R Muz TV Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:45
Sat List Update 12.2.2010 - Latest news and current results of measurements of three russian networks from Express AM2/MD1 satellites at 80.0°E in C band : 3 625 & 3 675 - spectral anaylsis and defining the status of income_FIRST : 3 875 R Muz TV Russia Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:23
Hottest News 12.2.2010 - NEWS in box Members / Novinky v rubrike "Členovia" : Jiří Vaněk Jablonec nad Nisou - Prezentace prototypu servopohonu ožarovače pro C band .... Roman Dávid. 02/12/2010 - 12:41
Hottest News 12.2.2010 - Video presentation of the russian music television -Muz TV- from Express MD1 satellite at 80.0°E in C band .... Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:36
Sat List Update 12.2.2020-SATELITNÁ DX PORADŇA Romana Dávida:Návrh konštrukčného riešenia pre uchytenie a polohovanie LNB v osi x/y pre stredovú parabolickú anténu Prodelin 1374-990 a všetky ostatné antény typu PRIME FOCUS v zapojení RX Roman Dávid 02/12/2020 - 09:01
Sat List Update 12.3.2010 - Satellite NSS 10 at 37.5°W in C band and current measurements for nigerian channel Silverbird in the format of DVB-S2/8PSK: 3 805 H-analysis of the spectrum and quality of transmission Metro TV Ghana_ FIRST: Metro TV Ghana+++ Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:21
Hottest News 12.3.2010 - Uverejňujem prvé výsledky meraní na nigérijskom prenose Silverbird TV vo formáte DVB-S2/8PSK z družice NSS 10 at 37.5°W v C pásme a v analýze spektra definujem akosť nosnej Metro TV Ghana_ÚVOD : Metro TV Ghana +++ Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:45
Hottest News 12.3.2010 - Video sequences from african broadcasters Metro TV Ghana and Silverbird TV Nigeria via NSS 10 satellite at 37.5°W in C band ... Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:35
Hottest News 12.4.2010 - New videos from the Paksat 1 satellite at 38.0°E in C band : Dharti Network , Mehran TV , Sindh Tv , Virtul University VU1 ... Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:51
Hottest News 12.4.2010 - PREMIÉRA - Družica Paksat 1 na 38.0°E-zväzok C1 v C pásme a aktuálne merania na pakistanských nosných Mehran,Dharti,Sindh,City 42 vo -V- pol v strednej Európe:3 831-VU netw. analýza spektra a footprint_ÚVOD : 3 831 VU 1 Pakistan Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:59
Sat List Update 12.4.2010 - PREMIERE - Paksat 1 at 38.0°E - C1 footprint in C band_actual results of measurements on Pakistani packets Mehran,Dharti,Sindh,City 42 in a V pol. in the central european zone : 3 831 V-VU netw. spectral analysis + footprint_FIRST:3 911 City42 Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:37
Hottest News 12.6.2009 - New Videos from Telstar 10 at 76,5°E : LUXE TV HD , Kantipur TV , ETV , Shangrila TV ... Roman Dávid. 06/12/2009 - 14:03
Sat List Update 12.6.2009 - Sat List - Telstar 10 at 76,5°E - Global C spot : Packets GlobeCast Asia , UBI World TV , SONY , BBC World Service , HBO Asia , RRSAt Global ... Roman Dávid. 06/12/2009 - 13:58
Hottest News 12.6.2009 - Sat List-Telstar 10 na 76,5°E-Globálny C diagram : dxsatcs predstavuje skúsenosti s príjmom paketov SONY,UBI World TV,GlobeCast ai v pásme C Roman Dávid. 06/12/2009 - 14:08
Hottest News 12.7.2009 - Premiere/Sat List - Satellite Insat 3A/4B at 93,5°E - KU Indian Subcontinent SPOT : 11 130 V SUN Direct Info Channel _ first MPEG-4/FTA broadcast on this indian DTH network ... see original Irdeto viewing card +++ Roman Dávid. 07/12/2009 - 17:44
Hottest News 12.7.2010 - PREMIÉRA / PORADŇA _ SAT DX v C pásme : Technická stránka príjmu v globálnom diagrame družice Measat 3 na 91.5°E v stredo-európskom meradle / Rakúsko ... Roman Dávid. 07/12/2010 - 12:29
Sat List Update 12.7.2010 - PREMIERE/CONSULTING _ SAT DX in C band : Techical aspect of reception from satellite Measat 3 at 91.5°E in central europe / Austria ... Roman Dávid. 07/12/2010 - 12:23
Hottest News 12.8.2009 - New Videos - Intelsat 12 at 45,0°E - European footprint : Kiss & Prima TV Romania , VTK TV Bulgaria ... Roman Dávid. 08/12/2009 - 19:03
Sat List Update 12.8.2009 - Sat List - Intelsat 12 at 45,0°E - European footprint : Tellytrack NDS Network , Discovery Network , SBS/ESS Network , Nurts Network .... Roman Dávid. 08/12/2009 - 19:00
Hottest News 12.8.2009 - Sat List - Intelsat 12 at 45,0°E - Európsky diagram : Tellytrack NDS Network , Discovery Network , SBS/ESS Network , Nurts Network .... Roman Dávid. 08/12/2009 - 19:05
Sat List Update 12.8.2010-LATEST NEWS/Satellite ABS 1 at 75.0°E-A+B footprint & following topics : 3 638 V-new DVB-S2/8PSK network+8PSK constellation diagram , spectrum analysis and updated results of the 9 measurements ... Roman Dávid. 08/12/2010 - 12:27