Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 12.10.2012__PRVÉ FEED VYSIELANIE v KA PÁSME-Dejinná udalosť-Autor Roman Dávid a jeho Think-Tank dxsatcs.com uverejňuje prvý záznam živého FEED prenosu TV ZIMBO na f=21 601.9 MHz z južnej Afriky v KA pásme cez družicu Eutelsat 7A-W3A Roman Dávid 10/12/2012 - 12:28
Hottest News 12.10.2012__PRVÉ FEED VYSIELANIE v KA PÁSME-Dejinná udalosť-Eutelsat 7A-W3A na 7.0 východne : 21 601.9 MHz TV ZIMBO LIVE - Angola a prvé fotografie zo živého prenosu z južnej Afriky cez pásmo super vysokých frekvencií KA pásma Roman Dávid 10/12/2012 - 12:33
Hottest News 12.10.2012__PRVÉ FEED VYSIELANIE v KA PÁSME-Eutelsat 7A-W3A na 7.0-východne a vyžarovacie diagrami provajdera Eutelsat pre KA pásmo : zväzok Europe C up a down + Africký zväzok up a down Roman Dávid 10/12/2012 - 12:28
Hottest News 12.11.2009 - A NEW feeds Line from USA : active transmission line to broadcast NBA TV and WGN HD tv in the C band of satellite Intelsat 11 at 43.0°W +++ check the quality of income ... Roman Dávid. 11/12/2009 - 16:10
Hottest News 12.11.2009 - New TestCards - Intelsat 11 at 43.0°W - C band - Americas/Europe footprint : NBA High Definition , INTELSAT ATLANTA , TVSA Int Latina +++ check the quality of income ... Roman Dávid. 11/12/2009 - 15:58
Hottest News 12.11.2009 - New video samples from the American lines via satellite Intelsat 11 at 43.0°W - Americas/Europe footprint : 3 836 H NBA TV & WGN SPORTS HD +++ Roman Dávid. 11/12/2009 - 16:18
Hottest News 12.2.11-PREMIÉRA-DOORDARSHAN INDIA-Autor Roman Dávid a jeho Think-Tank CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického národného satelitného operátora DOORDARSHAN,ktorý vysiela z družíc INSAT 3A+4B z pozície 93.5°E v C pásme Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:40
Sat List Update 12.2.11-PREMIERE-DOORDARSHAN India-Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens EUROPEAN RECEPTION CENTER of the Indian national satellite operator DOORDARSHAN which broadcasts from a satellite Insat 3A-4B at 93.5°E in C band Roman Dávid. 02/12/2011 - 07:44
Sat List Update 12.2.11-UPDATE No.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A at 93.5°E-wide beam in C band:SPECTRUM ANALYSIS-current signal status in Europe+Africa+ME,detailed analysis of the spectrum,live recordings from the carrier lock of DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla ... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:16
Hottest News 12.2.11.NOVINKA č.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-aktuálny signálny stav v Európskom a Africkom meradle,detailný rozklad spektra V,živé ukážky zo zamknutia nosných DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:53
Hottest News 12.2.2010 - Aktuálne zmeny v obsadení a výsledky meraní akosti troch ruských paketov z družice Express AM2/MD1 z orbitálnej pozície 80.0°E v C pásme so spektrálnou analýzou atď _ ÚVOD : 3 875 R Muz TV Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:45
Sat List Update 12.2.2010 - Latest news and current results of measurements of three russian networks from Express AM2/MD1 satellites at 80.0°E in C band : 3 625 & 3 675 - spectral anaylsis and defining the status of income_FIRST : 3 875 R Muz TV Russia Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:23
Hottest News 12.2.2010 - NEWS in box Members / Novinky v rubrike "Členovia" : Jiří Vaněk Jablonec nad Nisou - Prezentace prototypu servopohonu ožarovače pro C band .... Roman Dávid. 02/12/2010 - 12:41
Hottest News 12.2.2010 - Video presentation of the russian music television -Muz TV- from Express MD1 satellite at 80.0°E in C band .... Roman Dávid. 02/12/2010 - 14:36
Sat List Update 12.2.2020-SATELITNÁ DX PORADŇA Romana Dávida:Návrh konštrukčného riešenia pre uchytenie a polohovanie LNB v osi x/y pre stredovú parabolickú anténu Prodelin 1374-990 a všetky ostatné antény typu PRIME FOCUS v zapojení RX Roman Dávid 02/12/2020 - 09:01
Sat List Update 12.3.2010 - Satellite NSS 10 at 37.5°W in C band and current measurements for nigerian channel Silverbird in the format of DVB-S2/8PSK: 3 805 H-analysis of the spectrum and quality of transmission Metro TV Ghana_ FIRST: Metro TV Ghana+++ Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:21
Hottest News 12.3.2010 - Uverejňujem prvé výsledky meraní na nigérijskom prenose Silverbird TV vo formáte DVB-S2/8PSK z družice NSS 10 at 37.5°W v C pásme a v analýze spektra definujem akosť nosnej Metro TV Ghana_ÚVOD : Metro TV Ghana +++ Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:45
Hottest News 12.3.2010 - Video sequences from african broadcasters Metro TV Ghana and Silverbird TV Nigeria via NSS 10 satellite at 37.5°W in C band ... Roman Dávid. 03/12/2010 - 14:35
Hottest News 12.4.2010 - New videos from the Paksat 1 satellite at 38.0°E in C band : Dharti Network , Mehran TV , Sindh Tv , Virtul University VU1 ... Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:51
Hottest News 12.4.2010 - PREMIÉRA - Družica Paksat 1 na 38.0°E-zväzok C1 v C pásme a aktuálne merania na pakistanských nosných Mehran,Dharti,Sindh,City 42 vo -V- pol v strednej Európe:3 831-VU netw. analýza spektra a footprint_ÚVOD : 3 831 VU 1 Pakistan Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:59
Sat List Update 12.4.2010 - PREMIERE - Paksat 1 at 38.0°E - C1 footprint in C band_actual results of measurements on Pakistani packets Mehran,Dharti,Sindh,City 42 in a V pol. in the central european zone : 3 831 V-VU netw. spectral analysis + footprint_FIRST:3 911 City42 Roman Dávid. 04/12/2010 - 14:37
Sat List Update 12.4.2023_EUT 9B-9°E_Dnes odpoviem na otázky: Ako má vyzerať exemplárny priebeh príjmu v praxi ?+Je možné s bežným 4K receiverom Octagon s OS Enigma 2/OPEN ATV 7.1 dosiahnúť stabilný príjem talianskeho vysielania v norme MULTISTREAM s rezervou 5-6 dB ? .. Roman Dávid 04/12/2023 - 09:03
Sat List Update 12.5.2021-SLOVENSKÁ PREMIÉRA-Astra 2E_UK BEAM_BBC-ITV: Autor Roman Dávid sa opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým kto v momentálnych signálnych intenzitách dokázal pravidelnú možnosť príjmu z f=10714 H,10773 H,10803 H Roman Dávid 05/12/2021 - 09:37
Hottest News 12.6.2009 - New Videos from Telstar 10 at 76,5°E : LUXE TV HD , Kantipur TV , ETV , Shangrila TV ... Roman Dávid. 06/12/2009 - 14:03
Sat List Update 12.6.2009 - Sat List - Telstar 10 at 76,5°E - Global C spot : Packets GlobeCast Asia , UBI World TV , SONY , BBC World Service , HBO Asia , RRSAt Global ... Roman Dávid. 06/12/2009 - 13:58