Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News 10.11.2010-VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane pri príležitosti sviatku vďakyvzdania-(Thanksgiving Greetings) cez široký zväzok družice Express AM22 z pozície 53.0°E : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:16
Hottest News 10.11.2010-VIDEO : EXCEPTIONAL MILITARY broadcasts of U.S-American military base in Afghanistan _ VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:24
Sat List Update 11.11.2010-Middle East and European footprint of the satellite Express AM22 at 53.0°E & and today's topic : 11 044 V RSCC + 12 666 V Nilesat_new spectrum analysis and measurement results for 11 carrier mainly in the Middle East beam Roman Dávid. 11/11/2010 - 14:18
Hottest News 11.11.2010-Blízkovýchodný a Európsky diagram satelitu Express AM22 na 53.0°E v KU pásme a dnešné témy : 11 044 V RSCC + 12 666 V Nilesat_nové analýzy spektra a výsledky meraní na jedenástich nosných prevažne z diagramu Blízky východ... Roman Dávid. 11/11/2010 - 14:24
Sat List Update 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W and 4 109 L Canal 3 Monde : first results of measurements on the French broadcasts intended for the African continent and themes _ 4 109+4 112 L-new analysis of the spectrum, the measurement results, video ... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:01
Hottest News 15.11.2010-Intelsat 901 at 18.0°W a 4 109 L Canal 3 Svet: prvé výsledky príjmu na francúzskom vysielaní pre africký kontinent a dnešné témy_4 109 + 4 112 L nová analýza spektra,výsledky meraní a video... Roman Dávid. 11/15/2010 - 15:07
Sat List Update 16.11.2010-Combined Euro-American footprint of the satellite Atlantic Bird 3 at 5.0°W in the C band and the latest news : 3 727 R-spectral analysis/french broadcast of the Reunion+Mayotte... islands/,first measurements of packet Afnex Africa ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:25
Hottest News 16.11.2010-Kombinovaný Euro-Americký diagram satelitu Atlantic Bird 3 na 5.0°W v C pásme s vysielaním pre zámorské departmenty Francúzska_ostrovy Réunion,Mayotte atď : 3 727 R-analýza spektra,prvé výsledky meraní paketu Afnex s nekódovaným kanálom LC2 ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:33
Sat List Update 17.11.2010-Russian Express AM44 satellite at 11.0°W and the first measurement of Nigerian carrier CRBC TV in steerable beam + themes : 3 662 RSCC-spectral analysis , 4 106 R CRBC Nigeria-measurement results+video ... Roman Dávid. 11/17/2010 - 10:36
Hottest News 17.11.2010-Ruský satelit Express AM44 na 11.0°W v C pásme a prvé merania na nigérijskom prenose CRBC TV v polohovatelnom zväzku + témy : 3 662 R paket RSCC-spektrálna analýza , 4 106 R-CRBC Nigéria-výsledky meraní+video Roman Dávid. 11/17/2010 - 10:44
Sat List Update 18.11.2010-Hemispheric and global footprint of the satellite Intelsat 10-02 at 1.0°W & themes: spectral analysis of packet_4 111 L BBC World Service-SR=1000 KSymb/sec + 4 180 L ERTU Egypt , 4 095 L-new FEC parameter for DVB-S2 network and more .... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:37
Hottest News 18.11.2010-Hemisferický a globálny diagram satelitu Intelsat 10-02 na 1.0°W a dnešné témy : spektrálne analýzy paketov BBC World Service Africa s SR=1000 kSymb/sec a ERTU Egypt , nový FEC parameter na DVB-S2 sieti , 7 výsledkov meraní kvality atď... Roman Dávid. 11/18/2010 - 13:44
Sat List Update 22.11.2010-NSS 6 satellite at 95.0°E and the FIRST TEST THE QUALITY OF RECEPTION on the carier ALAU TV at 11 131 V in the Middle East beam & themes : SCAN table , new spectral analysis of the TP MEVA4 , reception status and many more Roman Dávid. 11/22/2010 - 14:53
Video Section NSS 6 at 95.0°E - Middle East beam : 11 131 V Alau TV Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:00
Hottest News 22.11.2010-VIDEO BOX-NSS 6 at 95.0°E-Middle East beam & 11 131 V Alau TV Kazakhstan : FIRST VIDEO PREVIEW Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:05
Hottest News 22.11.2010-Satelit NSS 6 na 95.0°E a PRVÉ TESTY KVALITY PRÍJMU na kazachstanskej nosnej ALAU TV na f=11 131 V v blízkovýchodnej stope KU pásma a témy : tabuľka skenu nosných , nová analýza spektra TP MEVA4 , stav príjmu v meste Lučenec s PF 370 cm atď ... Roman Dávid. 11/22/2010 - 15:11
Sat List Update 23.11.2010-Intelsat 12 satellite at 45.0°E and the first measurement of DVB-S2 parameter EVM,PER,MER,NM for packet VIVACOM + themes : outstanding DVB-S2 quality status Error Vector Magnitude EVM=10%,PER=<1x10-7,MER-20.6 dB , new spectral analysis +++ Roman Dávid. 11/23/2010 - 16:57
Feeds Intelsat 12 at 45.0°E - European beam : 11 680 V PTV Bucky 1 , PTV Vito / Publika TV Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:04
Hottest News 23.11.2010-NEWS IN BOX FEEDS : Intelsat 12 at 45.0°E - European beam - 11 680 V PTV Bucky 1 , PTV Vito / Publika TV Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:07
Hottest News 23.11.2010-Satelit Intelsat 12 na 45.0°E a prvé merania DVB-S2 parametrov PER,EVM,MER,NM na paketoch Vivacom a témy : výnimočný akostný stav na DVB-S2 nosnej 11 632 V-Error Vector Magnitude EVM=10%,PER=<1x10-7,MER-20.6 dB,nová analýza spektra atď ... Roman Dávid. 11/23/2010 - 17:13
HDTV Turksat 3A at 42.0°E-west beam : 11 042 V DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA _ TRT HD Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:35
Hottest News 24.11.2010-RUBRIKA HDTV - Družica Turksat 3A na 42.0°E a turecké nekódované HD vysielanie vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA : 11 042 V TRT HD - 1920x1080... Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:36
Hottest News 24.11.2010-SECTION HDTV-Turksat 3A satellite at 42.0 ° E and Turkish non-crypted HD broadcast in format DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/FTA : 11 042 V TRT HD - 1920x1080... Roman Dávid. 11/24/2010 - 16:41
Sat List Update 25.11.2010-WESTERN and EASTERN footprint of Turksat 2A/3A satellites at 42.0°E in the central European scale & themes : 11 804 V-spectral and quality anylsis of packet D-Smart and many more ... Roman Dávid. 11/25/2010 - 13:56
Hottest News 25.11.2010-Západný a východný diagram satelitov Turksat 2A/3A na 42.0°E v stredo-európskych podmienkach príjmu a dnešné témy : 11 804 V-analýza spektra a kvality paketu D-Smart atď... Roman Dávid. 11/25/2010 - 14:01