11-2-2015-WGS 2-λ=60°vd-Autor aktualizuje a analyzuje frekvenčné spektrum amerického vojenského objektu WGS-2 na λ=60°vd s globálnym pokrytím od 20,2-21,2 GHz pásma SHF-KA+X a definuje parametre prenosu Data streamu na f=20 687 MHz s aplikovaným ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 11.2.2015 @ Lučenec

Autor aktualizuje a analyzuje aj frekvenčné spektrum amerického vojenského objektu WGS-2 na λ=60°vd
s globálnym pokrytím od 20,2-21,2 GHz pásma SHF-KA+X a definuje parametre prenosu Data streamu
na f=20 687 MHz s aplikovaným kódovaním ACM/VCM,ktorý taktiež zaraďuje do sumy referenčných hodnôt
z hľadiska dosiahnutej kvality v KA pásme pre sekundárne radianty s  D<=450 cm .

acm-vcm first-00