12.5.2021-SLOVENSKÁ PREMIÉRA-Astra 2E_UK BEAM_BBC-ITV: Autor Roman Dávid sa opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým kto v momentálnych signálnych intenzitách dokázal pravidelnú možnosť príjmu z f=10714 H,10773 H,10803 H

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 12.5.2021 @ Lučenec

linka na novinku : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-sat-dx-reception-europe-uk-spot-...

Názov štúdie : SLOVENSKÁ PREMIÉRA : Autor Roman Dávid sa dnes uverejnenými výsledkami svojej vedecko-výskumnej činnosti
opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým,kto v momentálnych signálnych intenzitách v praxi dokázal
pravidelnú,ale limitne dostupnú možnosť príjmu rádovo v jednotkách hodín z frekvencií f=10 714 H,10 773 H,10 803 H atď v časovom okne
od 19:15 do 0:00 SEČ z britského vyžarovacieho diagramu družice Astra 2E na 28,5°E .

Cieľ štúdie : V podmienkach vysoko nehomogénnych signálnych intenzít prevládajúcich vo frekvenčnom spektre od 10 700 do 10 950 MHz,
z geostacionárneho objektu Astra 2E na 28,5°E,na základe ktorých nie je možné stanoviť predikciu modelového alebo schématického
priebehu vývoja kvality príjmu pre konkrétny transpondér
,ktorá by sa s vysokou mierou pravdepodobnosti naplnila v nasledujúci deň,
si autor Roman Dávid zadefinoval časovú jednotku v dĺžke desať dní (od 30.4 do 9.5.2021) počas ktorých sumarizoval výsledky takmer
(poveternostné obmedzenia) každodenných meraní a signálneho monitoringu v horizontálnej aj vo vertikálnej časti frekvenčného
spektra v časovom pásme od 19:15 do 0:00 SEČ,aby sa tým čo najviac priblížil k tomu typickému,alebo symptomatickému signálnemu
normálu (priebehu) v danom zemepisnom bode a v danom signálnom okne
.Tentoraz sa nesústredil konkrétne na jednu frekvenciu
(10 714 H_fmin > 11 426 H_f0 > 12 363 V_fmax),na ktorej testoval stupeň frekvenčného vyladenia a priepustnosti vlnovodného
komponentu ale na frekvenčné spektrum s rozpätím 250 MHz ako celok.

Autor v tejto štúdii jasne rozlišuje medzi tými typickými,alebo bežnými amplitúdami kvality (približne 60-70% z celku) a mimoriadnou
špičkou v amplitúde výkonu a kvality s približnou ! nie garantovanou ! periodicitou výskytu 1-3x za 30 dní
(približne 3-10% z celku
_napríklad dňa 17.4.2021).
Zvyšných,približne 20%,tvoria zhoršené poprípade vysoko degradujúce poveternostné podmienky v atmosfére v dôsledku prílevu dvoch brázd
nízkeho tlaku vzduchu počas dĺžky stanovenej časovej jednotky 10 dní.Napríklad dňa 7.5.2021 (Lučenec),dosahovala rýchlosť vetra v nárazoch
počas búrky 10-15 m/s (v závislosti od nadmorskej výšky aj viac),čo pri danej šírke zväzku sekundárneho žiariča (-3dB) skrátka neumožňuje
vykonávať túto kategóriu príjmu a signálny monitoring frekvencie f=10 773 H som musel o 19:58 SEČ prerušiť po približne dvadsiatich minútach
od štartu (+ dôkaz : stav monitoringu nosnej o 19:42 seč a 19:58 seč)

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10803-h-bbc-30-4-2021-01