Astra-2E-sat-dx-reception-in-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

                dxsatcs logo              

 

 

                                             

 

 ASTRA 2E at 28.5°E (EUTELSAT 28E)-UK SPOT BEAM

                                     by Roman Dávid_founder of Think-Tank

                                                            (Last update date : 24.5.2021 )

Názov štúdie : Autor Roman Dávid v dnešnej prípadovej štúdii dokáže aktuálne (od 21.5.2021) prebiehajúci dej mimoriadnej (mikro)špičky
v intenzite výkonu paralelne na každom z transpondérov v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz v britskom
vyžarovacom diagrame objektu Astra 2E na 28,5°E  ... tento dej je stále aktívny už druhý deň za sebou 22>23.5.2021

Cieľ štúdie : Ak som v poslednej prípadovej štúdii demonštroval typické,alebo symptomatické amplitúdy kvality vyjadrujúce
takzvaný stred (medianus) v intenzite signálneho mikrovýkonu v danej zemepisnej oblasti s frekvenciou identifikovatelnosti
od 60 do 70% prípadov z celku,potom dnešná štúdia si dáva za cieľ dokázať prítomnosť mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu
v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz z geostacionárneho objektu Astra 2E na 28,5°E s približnou frekvenciou
výskytu 1-3x za mesiac čo je približne 3-10% prípadov z celku.
Na základe mojich dlhodobých výskumov môžem potvrdiť nasledovné
atribúty,súvislosti a vzťahy vo frekvenčnom spektre asociované s mimoriadnou výkonovou špičkou :

1, Jej prítomnosť je dokázatelná na každom z transpondérov paralelne,čiže netýka sa len konkrétne jednej frekvencie,napríkald 10 803 H,
ale prezentuje sa synchrónne v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz ako takom a v danom časovom okne
od približne 17:00 do 02:00 SEČ. ( pre f=10 906+10 936_V a 10 891 H platí výrazne dlhšie časové okno pre možnosť plne stabilného príjmu)

2,Jej výskyt nijako nesúvisí s výberom jednej z ortogonálnych rovín vlnení V alebo H a opätovne môžem potvrdiť mojim dlhodobým výskumom
potvrdený fakt že jej súbežný výskyt nemá nijakú spojitosť konkrétne s vertikálnou a ani s horizontálnou rovinou vlnení a je prítomná
súbežne na všetkých transpondéroch a v celom rozsahu definovaného frekvenčného spektra a v danom časovom okne.

3,Dnešné výsledky meraní dokazujú že prítomnosť mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu na každej frekvencii v britskom vyžarovacom
diagrame objektu Astra 2E v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 NEMÁ ŽIADNU SPOJITOSŤ so súbežnou prítomnosťou
špičky výkonu a kvality aj na štyroch ďalších transpondéroch,konkrétne TP 113,TP 114,TP 115,TP 116
, v rozsahu frekvenčného spektra
od 11 386 do 11 426 MHz V+H
,koncentrovaných do toho istého vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM,čiže moja prax potvrdila že prebiehajúci
mimoriadny (z hľadiska kvality príjmu) signálny dej v spodnej časti frekvenčného spektra nepodmieňuje automatickú prítomnosť
(svojimi atribútmi) porovnatelného deja v hornej časti frekvenčného spektra toho istého satelitu a vyžarovacieho diagramu.
To platí aj naopak keď prítomnosť deja mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu v hornej časti spektra od 11 386 do 11 426 MHz nepodmieňuje
automatický výskyt porovnatelného deja v spodnej časti spektra od 10 700 do 10 950 MHz .
Je tu vysoká miera pravdepodobnosti že predchádzajúce deje súvisia výlučne s externými faktormi nie s interným faktorom súvisiacim
napríklad s mierou vyladenia parametrov LNB, vlnovodu atď.... testoval som to desiatky krát.

          ASTRA 2E na 28,5°E_Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM
  Analýza frekvenčného spektra a kvality : od 10 700 do 10 950 MHz (V+H)
         

►Dňa 22.5.2021,v časovom okne od 17:00 do 02:00 seč autor analyzoval frekvenčné spektrum vertikálneho aj horizontálneho vektora
vlnenia v rozsahu od 10 700 do 10 950 MHz a skenoval amplitúdy kvality pre každú nosnú v danom čase. Dosiahnuté úrovne
kvality demonštrujú príjem počas práve prebiehajúcej mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu v danom zemepisnom bode,
v danom čase a s danou citlivosťou DVB-S2 tunera TBS 5927.

Aplikovaný sekundárny žiarič : Prodelin 450 cm
Deň záznamu : 22.5.2021                                                                                  
►Stav atmosféry :
od 2/8 takmer jasno do 4/8 polojasno/polooblačno                                                
Aplikovaný tuner : TBS 5927                                   

Analýza kvality príjmu :

H-spektrum : stabilný príjem bez jedinej pixelácie v rozsahu približne 10 hodín počas dňa na f= 10 891 H až po 4 hodiny na f= 10 803 H
V-spektrum :  stabilný príjem bez jedinej pixelácie v rozsahu približne 12 hodín počas dňa na f= 10 906 V až po 3 hodiny na f= 10 756 V

  H-Spektrum horizontálnej polarizácie                             V-Spektrum vertikálnej polarizácie
  amplitúda kvality v časovom okne od 17:00 do 02:00 SEČ                                       amplitúda kvality v časovom okne od 17:00 do 02:00 SEČ                    
                             

                                                dňa 22.5.2021                                                                                                                dňa 22.5.2021
                    H_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500 MHz                                          V_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500 MHz
     

                                                                                         

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-peak-h-22-5-2021-n    dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-peak-v-22-5-2021-n   

                dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 803-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-01-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 773-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-02-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 714-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-03-n                                                          dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 905-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-01-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 817-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-02-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 758-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-03-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Aplikovaný tuner : digitálny ciachovaný analyzátor Televes H60 (Rohde & Schwarz EFL 340)

Pri modele digitálneho analyzátora Televes H60 som až výskumom a osobitným návrhom a naladením signálneho reťazca dospel k súčasnej
HW konfigurácii pri ktorej tento model stabilne identifikuje aj nosné s FEC=5/6 z konštelácie satelitov Astra 2E/2F/2G,pri danej výkonovej mikrointenzite
v mieste meraní,pretože pôvodne to skrátka nebolo možné pri FEC=5/6 .

V-spektrum :  rozsah amplitúd kvality od MER=6,5 na f=10 758 V až do MER=8,9 na f=10 906 V
   
                      10 936 V                                                    10 906 V                                              10 818 V                                                10 788 V
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 936-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 906-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 818-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-03 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 788-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-04          
     
                                                                                                                                                                           
H-spektrum :  rozsah amplitúd kvality od MERmin=7,1 na f=10 714+10 803 H až do MERmax=8,5 na f=10 891 H

                    10 891 H                                                10 803 H                                                10 773 H                                              10 714 H                                                                                                                
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 891-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 803-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-02 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 774-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-03 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 714-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-04                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                               (Update date : 19.5.2021 )

Na základe markantného postupu v mojej vedecko-výskumnej činnosti za posledný rok,môžem zaradiť do rubriky "Analýza kvality príjmu"
aj nové frekvencie f=10 714 H, 10 758 V,10 788 V,10 803 H .Všetky ďalšie nosné (okrem f-10 758 V) z rozpätia frekvenčného spektra
od 10 700 do 10 936 MHz som dnes aktualizoval za účelom demonštrácie tých typických (nie mimoriadnych) stavov amplitúd kvality
dňa 18.5.2021 v časovom okne od 20:00 do 0:00 SEČ. (aplikoval som duálny demodulátor Silicon Laboratories Si21662-B22 + Open ATV 6.1)

                                                              (Update date : 12.5.2021 )

Názov štúdie : SLOVENSKÁ PREMIÉRA : Autor Roman Dávid sa dnes uverejnenými výsledkami svojej vedecko-výskumnej činnosti
opäť zapisuje do slovenských dejín satelitného príjmu pretože je tým prvým,kto v momentálnych signálnych intenzitách v praxi dokázal
pravidelnú,ale limitne dostupnú možnosť príjmu rádovo v jednotkách hodín z frekvencií f=10 714 H,10 773 H,10 803 H atď v časovom okne
od 19:15 do 0:00 SEČ z britského vyžarovacieho diagramu družice Astra 2E na 28,5°E .

Cieľ štúdie : V podmienkach vysoko nehomogénnych signálnych intenzít prevládajúcich vo frekvenčnom spektre od 10 700 do 10 950 MHz,
z geostacionárneho objektu Astra 2E na 28,5°E,na základe ktorých nie je možné stanoviť predikciu modelového alebo schématického
priebehu vývoja kvality príjmu pre konkrétny transpondér
,ktorá by sa s vysokou mierou pravdepodobnosti naplnila v nasledujúci deň,
si autor Roman Dávid zadefinoval časovú jednotku v dĺžke desať dní (od 30.4 do 9.5.2021) počas ktorých sumarizoval výsledky takmer
(poveternostné obmedzenia) každodenných meraní a signálneho monitoringu v horizontálnej aj vo vertikálnej časti frekvenčného
spektra v časovom pásme od 19:15 do 0:00 SEČ,aby sa tým čo najviac priblížil k tomu typickému,alebo symptomatickému signálnemu
normálu (priebehu) v danom zemepisnom bode a v danom signálnom okne
.Tentoraz sa nesústredil konkrétne na jednu frekvenciu
(10 714 H_fmin > 11 426 H_f0 > 12 363 V_fmax),na ktorej testoval stupeň frekvenčného vyladenia a priepustnosti vlnovodného
komponentu ale na frekvenčné spektrum s rozpätím 250 MHz ako celok.

Autor v tejto štúdii jasne rozlišuje medzi tými typickými,alebo bežnými amplitúdami kvality (približne 60-70% z celku) a mimoriadnou
špičkou v amplitúde výkonu a kvality s približnou ! nie garantovanou ! periodicitou výskytu 1-3x za 30 dní
(približne 3-10% z celku
_napríklad dňa 17.4.2021).
Zvyšných,približne 20%,tvoria zhoršené poprípade vysoko degradujúce poveternostné podmienky v atmosfére v dôsledku prílevu dvoch brázd
nízkeho tlaku vzduchu počas dĺžky stanovenej časovej jednotky 10 dní.Napríklad dňa 7.5.2021 (Lučenec),dosahovala rýchlosť vetra v nárazoch
počas búrky 10-15 m/s (v závislosti od nadmorskej výšky aj viac),čo pri danej šírke zväzku sekundárneho žiariča (-3dB) skrátka neumožňuje
vykonávať túto kategóriu príjmu a signálny monitoring frekvencie f=10 773 H som musel o 19:58 SEČ prerušiť po približne dvadsiatich minútach
od štartu (+ dôkaz : stav monitoringu nosnej o 19:42 seč a 19:58 seč)

Autorom stanovený výskumný postup a jeho realizácia v praxi (modus operandi) je jasným OPAKOM "klamlivej schémy alebo postupu"
 
(známej z diskusii fanúšikov na rôznych portáloch,alebo z mapiek v ktorých sú asociované priemery antén so zemepisnými súradnicami
a len zdanlivo,alebo limitne prítomnou kvalitou príjmu z Astry 2E-UK beam spot_hovorím o náhodnej špičke výkonu respektíve kvality
s dĺžkou odhadom jednotky až desiatky minút (niekedy len sekúnd)
,ktorú radi prezentujú ako "dôkaz" len zdanlivo alebo len iluzórne
vykonaného príjmu.)

postaveného na sumarizácii a verejnej prezentácii (pre dané miesto a ich priemer sekundárneho žiariča) !neštandardne vysokých špičiek!
v signálnej kvalite,ktoré sa opakujú v ich (rozumej daných fanúšikov) mieste príjmu s náhodnou periodicitou napríklad jeden krát za 1,3,6 alebo
12 mesiacov a ku ktorým sa spomínaní fanúšikovia nedopracovali s pomocou ich vysokej odbornosti a vedeckých postupov,ale pomocou priam
"nekonečného vyčkávania"  s typickým priemerom paraboly od 200 do 370 cm .

Takéto konanie pochopiteľne neprispieva k rastu odbornosti,ale vnáša do tejto oblasti len ďalší chaos a falošné očakávania u potencionálnych klientov,
ktorí si virtuálne spájajú priemer aplikovanej paraboly s nereálne vysokou kvalitou pre danú zemepisnú oblasť,pretože z pohľadu praxe nemá žiadny
 zmysel uverejňovať výsledky,ktoré sú postavné len na náhodnej špičke v intenzite výkonu s periodicitou výskytu napríklad jeden krát za 1,2,3,6 alebo
12 mesiacov.

VSUVKA z autorovho Facebooku :

Nespochybnitelným ovocím stoviek hodín vedecko-výskumnej činnosti autora Romana Dávida,za posledných dvanásť mesiacov je teraz už faktické
vybudovanie najväčšieho Mozgového Trustu v Európe (Think-Tank) so zameraním na vedecko-výskumnú činnosť v otázke príjmu z Britského
vyžarovacieho diagramu
UK SPOT BEAM satelitov Astra 2E/2F a 2G. Ako ste iste postrehli,celý obsah jeho trustu nestojí na prázdnych proklamáciách
(teoretizovaní),odpísaných poprípade ukradnutých poznatkoch od iných autorov,ale na dokazovaní pravdivosti všetkých jeho verejne publikovaných
tvrdení,vďaka ktorému/ktorým postúpil na vedeckú úroveň,pretože veda ako taká je priamo postavená na dôkaze,čím sa striktne odlišuje od pavedy,
šarlatánstva a amaterizmu v akomkoľvek smere
. Stalo sa už pravidlom že každou ďalšou prípadovou štúdiou,z jeho pera,sa opätovne zapisuje do dejín
slovenského ale aj európskeho satelitného príjmu pretože pravdivosť všetkých jeho tvrdení zároveň dokazuje v praxi. platí že "Niet vedy bez dôkazu"
a "Opakom vedy je Viera". Ďalším zo sprievodným znakov
jeho výskumov sú prvé priečky na svete v indexovaní skúmaných tém vo výsledkoch
vyhľadávača Google atď.
Každý,kto sa niekedy v živote venoval vedeckej činnosti a obetoval jej nie len tisícky hodín ale aj objemný balík investovaných peňazí (podotýkam vlastných
nie z takmer nekonečných zdrojov EÚ atď) , už iste POCHOPIL , že výsledok nie je vopred nijako garantovaný a aj ja som mohol skončiť ako LOSER
"S miliónom vyhodeným von oknom", alebo ako tisícky ďalších z poľa porazených , ktorí sa k dokázetelným výsledkom výskumu nedopracovali,
aj napriek ich mimoriadnej snahe ! Iste nepoviem nič nové keď zopakujem spolu s nebohým chemikom Antonínom Holým že kľúčom k úspechu vo vede je pokora,
ale tá sa nedá naučiť,alebo naštudovať,lebo pokora je ovocím neľahkého života a spaľujúceho ohňa cez ktorý človek musel prejsť a buď ju máš alebo ju nemáš.
... sprievodným znakom hlupáka je samozrejme bohorovná pýcha

Za účelom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností a diskusií,som v tejto štúdii upustil od statickej formy prezentácie postavenej na fotografiách zo spektra a
prechádzam k dynamickej forme postavenej na ONLINE skenovaní každej nosnej (nie len jednej ) z celého analyzovaného frekvenčného spektra
od 10 700 do 10 950 MHz a to všetko v nasledujúcich video ukážkach s časovým kódom .

          ASTRA 2E na 28,5°E_Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM
  Analýza frekvenčného spektra a kvality : od 10 700 do 10 950 MHz (V+H)
         

►Od 30.4 do 3.5.2021,v časovom okne od 19:15 do 0:00 seč autor analyzoval frekvenčné spektrum vertikálneho aj horizontálneho vektora
vlnenia v rozsahu od 10 700 do 10 950 MHz a skenoval amplitúdy kvality pre každú nosnú v danom čase. Dosiahnuté úrovne
predstavujú typický,alebo symptomatický normál v danom zemepisnom bode,v danom čase a s danou citlivosťou DVB-S2 tuner TBS 5927.
S duálnym demodulátorom Silicon Laboratories Si21662-B22 sa plne stabilný príjem na každej nosnej v danom rozsahu spektra predlžuje
minimálne o 60 až 90 minút každý deň (rozdiel v prahovej citlivosti okolo 0,5 dB) v porovnaní s aplikovaným tunerom TBS 5927,
čiže reálny stav,alebo časové rozpätie možnosti kontinuálneho vnemu obrazového deja bez rušivých obrazových elemetov súvisiacich
s krátkodobými koreláciami signálnej kvality so šumovým prahom je tým výrazne predĺžená,alebo výrazne lepšia ako o tom vypovedajú
nasledovné analýzy a signálny monitoring.Pravosť alebo nefalšovanosť každej z analýz je dokázaná v živej video ukážke,ktorá vylučuje akúkoľvek
dodatočnú manipuláciu so stavom frekvenčného spektra a kvality .

Aplikovaný sekundárny žiarič : Prodelin 450 cm
Deň záznamu : 30.4/2.5/3.5.2021                                                                                  
►Stav atmosféry :
2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť, 4/8 polojasno/polooblačno                                                
Aplikovaný tuner : TBS 5927                                     

  H-Spektrum horizontálnej polarizácie                             V-Spektrum vertikálnej polarizácie
  amplitúda kvality v časovom okne od 19:15 do 0:00 SEČ                                            amplitúda kvality v časovom okne od 19:15 do 0:00 SEČ                    
                             

                                   dňa 30.4.2021                                                                                                                    dňa 30.4.2021
     H_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-10 950 MHz                                          V_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-10 950 MHz
     
                                
                                                                       

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-h-30-4-2021-n                                dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-v-30-4-2021-n                                                                                                                                      

                                     dňa 2.5.2021                                                                                                                  dňa 2.5.2021
     H_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500+ MHz                                        V_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500+ MHz
                                                                           

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-h-2-5-2021-n                               dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-v-2-5-2021-n                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   

                                      dňa 3.5.2021                                                                                                                    dňa 3.5.2021
    H_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 700 MHz                                           V_ rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 700 MHz
                                                                           

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-h-3-5-2021-n                                dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-spectrum-analysis-v-3-5-2021-n                                                                                                                                              

                   ASTRA 2E na 28,5°E_Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM
       Nepretržitý monitoring signálnych úrovní na f=10 714 H,10 773 H,10 891 H a 10 906 V
        
Aplikovaný sekundárny žiarič : Prodelin 450 cm
Deň záznamu : 4/6/8/11.5.2021                                                                                  
►Stav atmosféry :
2/8 takmer jasno, 3/8 malá oblačnosť, 4/8 polojasno/polooblačno                                                
Aplikovaný tuner : TBS 5927 
Analýza signálneho monitoringu :

10 714 H dňa 11.5.2021 :(bonus-nad rámec časovej jednotky desať dní)_jeden kontinuálne prítomný LOCK na monitorovanej frekvencii bez
jedinej pixelácie v dĺžke okolo 4 hodiny,pri konštantnej hladine kvality na úrovni Q=60%,s priebežne oscilujúcou špičkou od SNR=5,5 do SNR=6,6 dB
10 773 H dňa 8.5.2021 : jeden kontinuálne prítomný LOCK na monitorovanej frekvencii bez jedinej pixelácie v dĺžke okolo 4 hodiny,pri konštantnej
hladine kvality na úrovni Q=60%,s priebežne oscilujúcou špičkou od SNR=5,5 do SNR=6,6 dB
10 891 H dňa 6.5.2021 : jeden kontinuálne prítomný LOCK na monitorovanej frekvencii bez jedinej pixelácie v dĺžke okolo 5,5 hodiny,s priebežne
oscilujúcou špičkou od SNR=5,5 do SNR=7,6 dB
10 906 V dňa 4.5.2021 : jeden kontinuálne prítomný LOCK na monitorovanej frekvencii bez jedinej pixelácie v dĺžke okolo 4,5 hodiny,s priebežne
oscilujúcou špičkou od SNR=5,5 do SNR=6,9 dB

       10 773 H : BBC + video dôkaz                   10 891 H : ITV+video dôkaz                  10 906 V : ITV/STV+video dôkaz           10 714 H : Sky UK +video dôkaz
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10773-h-signal-monitoring-8-5-2021 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10891-h-signal-monitoring-6-5-2021  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10906-v-signal-monitoring-4-5-2021 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10714-h-signal-monitoring-11-5-2021                                                                                                     
          
                                                                                         

                   ASTRA 2E na 28,5°E_Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM
  Mimoriadna nie typická špička v amplitúde výkonu a kvality s približnou periodicitou výskytu
 1-3x za 30 dní zaznamenaná v danom časovom okne od 19:00 do 00:00 seč v H aj vo V spektre
                                                        dňa 17.4.2021


         Astra 2E : H- frekvenčné spektrum horizontálneho vektora vlnenia                      Astra 2E : V- frekvenčné spektrum vertikálneho vektora vlnenia
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-mimoriadna-spicka-h-17-4-2021-n   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-mimoriadna-spicka-v-17-4-2021-n     

                                          

                                                                        ( update date : 21.4.2021 )                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

►Názov štúdie : potom čo v tretej prípadovej štúdii autor Roman Dávid skúmal frekvenčné vyladenie a priepustnosť konkrétneho
vlnovodného komponentu na tej v súčastnosti najvyššej využívanej frekvencii vo vertikálnej polarizácii,konkrétne f=12 363 MHz,
z konštelácie troch geostacionárnych objektov Astra 2E/2F a 2G v diagrame UK SPOT BEAM pásma KU,v dnes publikovanej štúdii
autor zacieli svoju pozornosť naopak na tú najnižšiu aktívne vyťažovanú frekvenciu f=10 714 MHz (-1649 MHz) objektu Astra 2E,
vo frekvenčnom spektre horizontálneho vektora vlnenia aby tým v praxi overil stupeň vyladenia a priepustnosti vlnovodného komponentu,
ktorý je súčasťou celého systémového riešenia v ohnisku sekundárneho žiariča Prodelin 450 cm.

►Cieľ štúdie : súčasťou systematického výskumu,potom čo si vlnovodný komponent navrhnem a vyrobím,je jeho aplikácia a testovanie
v ostrej prevádzke
,keď podrobujem analýze jeho frekvenčné vyladenie a priepustnosť z hľadiska výberu konkrétneho ortogonálne
polarizovaného vlnenia V/H a to typicky na troch až piatich frekvenciách z celého frekvenčného spektra od fmin=10 700 po fmax=12 750 MHz
pásma KU
.

Venujem detailnú pozornosť osobitým prípadom spektra ako je napríklad nasledovná situácia :

na dvoch susedných (alebo v niektorých prípadoch identických) frekvenciách sú z hľadiska frekvenčného plánovania poziciované 2 nosné
vysielané v rovnakej (v niektorých prípadoch opačnej) polarizácii, koncentrované ale do dvoch rôznych vyžarovacích diagramov s mimoriadne
vysokou výkonovou disproporciou alebo nepomerom v intenzite výkonu v mieste meraní.Pri tomto spektrálnom postavení sa najčastejšie
vyskytne disfunkcia s možnosťou stabilného spracovania dvoch vlnení

typickým príkladom je : A2F_12 324 MHz_V > 12 363 MHz_V atď.    ..... viď. prípadová štúdia č.3

Následne detailne skúmam a ukladám do pamäte stav frekvenčného spektra,cyklické alebo necyklické zmeny v spektre,prípadné zarušenie
spektra,
spôsobené spravidla interným nie externým zlyhaním v aplikovanom systémovom riešení a v neposlednom rade skúmam pomocou
signálneho monitoringu vývoj v signálnej kvalite,aby som následne nedobudol čo najkomplexnejší a čo najobjektívnejší pohľad.

Cieľom tejto štúdie je vykonať dokazovanie
o stabilnej a každodennej možnosti príjmu z f=10 714 MHz_SKY UK,bez jedinej pixelácie a straty
v kontinuite LOCKU nosnej v rozsahu minimálne 4 až 8+ hodín denne
v závislosti od aplikovaného tunera na základe troch po sebe idúcich
cykloch meraní
vyzualizovaných v súradnicovom zobrazení vzájomnej závislosti medzi SNR/Q/Pwr/BER/t.
Horná hranica (8) platí pre dvojitý DVB-S2X tuner Si21662 a spodná hranica (4) pre DVB-S2 tuner TBS 5927.Pochopiteľne,dokazovanie v troch cykloch
meraní signálneho monitoringu od 16 do 18.3.2021 som vykonával len na DVB-S2 tunere TBS.

 
►Popis doterajšieho stavu pri príjme z f=10 714 MHz za obdobie posledných dvanástich mesiacov : až do odhalenia a odstránenia konkrétnej
systémovej rezervy som zaznamenal len jeden opakujem jeden náhodný LOCK nosnej za celý rok 2020/2021.Na základe dnes uverejneného
dokazovania môžem s plnou istotou potvrdiť že príčinná podmienenosť alebo kauzalita tohto stavu primárne nesúvisela s trvalo nízkou intenzitou
vo vyžiarenom mikrovýkone EIRP pod 30 dBW
v mieste príjmu Lučenec z TP 41,tá bola až sekundárna.
Trvalo nízka výkonová mikrointenzita
v praxi znamená,že aj mňou zadefinovaná skupina takzvaných "čakateľov na náhodný,alebo nestabilný LOCK"
s inštalovaným priemerom sekundárneho žiariča od 180 do 300 cm,nedokáže v súčastnosti zaznamenať ani jeden krát signálny model tvorený jedným
kontinuálnym LOCKOM nosnej v dĺžke 60 minút,za obdobie dvanástich mesiacov na danej f=10 714 MHz v aktuálnych výkonových intenzitách
na Slovensku
. Aj dnešné dokazovanie determinuje postup v mojej vedecko-výskumnej činnosti z predchádzajúceho stavu :

1, Žiadny alebo len náhodný LOCK jeden krát za rok > do súčastného stavu stabilný príjem bez jedinej pixelácie rádovo v jednotkách hodín denne

2, Z predchádzajúceho stavu stabilný LOCK rádovo v jednotkách hodín denne > do súčastného stavu dokázateľne celodenne stabilný príjem
bez jedinej straty v kontinuite LOCKU
(pochopiteľne predchádzajúce tvrdenie neplatí pre TP s výkonovou mikrointenzitou pod EIRP=23 dBW,
pretože aj také sa vo frekvenčnom spektre A2E/A2F/A2G nachádzajú)
 

Základ signálneho reťazca ostáva nemenný : všetky výsledky meraní sú odvodené len od tejto apertúry,koncentrovanej na nízke
výkonové  a východoeurópske mikrointenzity v Britskom vyžarovacom diagrame

     Všetky merania v tejto prípadovej                Táto prípadová štúdia pojednáva o             SKY UK na f=10 714 MHz_H                                                                                                                                                     
     štúdii sú odvodené od priemeru                     príjme z vyžarovacieho diagramu            C/N Lock min.=6.5 dB_DVB-S/QPSK/SD       
    sekundárneho radianta D=450 cm                              UK SPOT BEAM                               Channel 4 London , Film 4 , E4 ...                                     
                                                                               Lučenec_48.33°N - 19.67°W        
                
dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam-reception-24-7-reference-frequency-f0-12382-mhz-prodelin-450-cm-01      dxsatcs-astra-2e-2f-2g-28-5-e-uk-spot-beam   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-17-3-2021-online-view-000                                                                                                             

Aktuálne obsadenie PAT mriežky v pakete SKY UK na f=10 714 MHz_H.pol dňa 18.3.2021 o 8:22 SEČ
                                                            
      dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-pat-grid-002 n                                    

Astra 2E_UK footprint : Analýza frekvenčného spektra horizontálneho vektora vlnenia v rozsahu od 10 700 do 10 900 MHz

→ digitálny analyzátor v spektre fixuje/drží špičku amplitúdy za účelom zdokumentovania miernej oscilácie v intenzite mikrovýkonu
→ kvantifikácia,alebo tiež výpočet nosných a dokazovanie o ich reálnej prítomnosti v spektre H.vektora v mieste meraní 

                                        10 714 MHz  > 10 773 MHz  > 10 803 MHz  >  10 891 MHz

             dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-analyza-h-spektra-01-n            

►Astra 2E at 28.5°E-UK SPOT BEAM : 10 714 MHz-H.pol _ PAKET Sky UK_analýza kvality príjmu

→Výsledok analýzy kvality príjmu z digitálneho analyzátora Televes H60 dokumentuje práve prebiehajúcu špičku v kvalite príjmu
v každodenne sa opakujúcom jednom až dvoch časových oknách od 10:10 do 10:15 SEČ a od 12:10 do 12:30 SEČ
→na základe výsledkov mojich porovnávacích testov analyzátorov rôznych značiek,ktoré sa hrdia označením "profesionálne"môžem potvrdiť
že až 98% z nich vyhodnotí aktuálnu situáciu na tomto a väčšine ostatných transpondéroch v britskom diagrame označením : NO SIGNAL !!!

poznámka pod čiarou : nerozumiem ako môže prevažná väčšina výrobcov analyzátorov spektra uvádzať na trh výrobky v cenách od 3 do 5 000 EUR
pričom ich prahová citlivosť je výrazne (nie mierne) nižšia ako pri niektorých (nie všetkých) a hlavne neporovnateľne lacnejších satelitných receiveroch
v cene napríklad 100 EUR.Z hľadiska aplikačného určenia,vo význame Analyzátor spektra versus Satelitný receiver v tomto prípade síce porovnávam
hrušky s jablkami
ale je pochopitelné a normálne že zákazník ktorý investuje napríklad 5-10 000 EUR do digitálneho analyzátora satelitného príjmu
(vyrábaného v malých výrobných sériách,za danú cenu práce atď.,rádovo v stovkách kusov napr. v Nemecku) očakáva od prístroja vyššiu prahovú
citlivosť
ako má bežný a vo veľkých výrobných sériách vyrábaný (typicky v Číne) satelitný receiver v MO cene rádovo od 100 do 200 EUR .
Výsledok je v prevažnej väčšine prípadov presne opačný a zákazník je sklamaný.

Pri modele digitálneho analyzátora Televes H60 som až výskumom a osobitným návrhom a naladením signálneho reťazca dospel k súčasnej
HW konfigurácii pri ktorej tento model stabilne identifikuje aj nosné s FEC=5/6 z konštelácie satelitov Astra 2E/2F/2G,pri danej výkonovej mikrointenzite
v mieste meraní,pretože pôvodne to skrátka nebolo možné pri FEC=5/6 .

                                                                                            ( 19.3.2021 )
    dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-televes-h60-00 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-televes-h60-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-televes-h60-02                                                                                                                                                          

DOKAZOVANIE č.1,2,3 : ASTRA 2E-28,E°E_UK SPOT BEAM_Britský vyžarovací diagram
                                 10 714 H_TP 41 : DVB-S/QPSK Sky UK SD
Nepretržitý monitoring signálnych parametrov _Lučenec/Slovenská republika

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Deskripcia faktov :

a,Deň záznamu : 16/17/18.3.2021_Lučenec/Slovenská republika

b,Signálny model príjmu : je každodenne tvorený z dvoch časových okien

1, Doobedňajšie _ približne od 8:30 SEČ do približne 13:30 až 14:00 SEČ s typickou špičkou v kvalite príjmu okolo MER=7 dB

2,
Večerné _ približne od 20:00 SEČ do približne 00:00 SEČ s typickou špičkou v kvalite príjmu okolo MER=6,5 dB               
       
c,Celkový čas kontinuálneho LOCKU alebo Locked Uptime :  pozri stopky v ľavom dolnom rohu

d,Analýza grafu : 
jeden konštantne prítomný LOCK na frekvencii f=10 714 MHz-H v trvaní od približne štyroch do takmer
piatich hodín každý deň v doobedňajšom časovom okne,s priebežným odstupom signál/šum v rozsahu od SNR=5,5 do
SNR=7,2 dB , typicky bez jedinej pixelácie a zamrznutia.Prvý výpadok v kontinuite LOCKU nosnej spolu so zamrznutím
a pixeláciou obrazu nastáva každý deň približne od 13:20 do 14:00 SEČ .

e, Stav atmosféry :  0-1/8 jasno-2/8 takmer jasno alebo 3/8 malá oblačnosť

  - Nepretržitý monitoring signálnych parametrov na f=10 714 MHz počas doobedňajšieho časového okna z družice Astra 2E-28,5°E-

                          -16.3.2021-                                                       -17.3.2021-                                                          -18.3.2021-

                                             - Dosiahol som jeden kontinuálny LOCK bez prítomnosti čo i len jednej pixelácie -
                    v dĺžke : 4 hodiny                                       v dĺžke : 4 hodiny a 37 minút                            v dĺžke : 4 hodiny a 57 minút


dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-16-3-2021-n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-17-3-2021-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-18-3-2021-n          
                        

16.3.2021 :  3 vzorky z okamžitého stavu v signálnom monitoringu,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú realitu príjmu v danom čase

                        09:27 SEČ _ dňa 16.3.2021                     10:11 SEČ _ dňa 16.3.2021                     13:43 SEČ _ dňa 16.3.2021
                          Locked Uptime : 00:08:04                        Locked Uptime : 00:52:03                     Not Locked Uptime 04:23:51
      
               dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-16-3-2021-sample01dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-16-3-2021-sample02dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-16-3-2021-sample03                                                                                                                                

  online video proof    online video proof             

►17.3.2021 :  3 vzorky z okamžitého stavu v signálnom monitoringu,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú realitu príjmu v danom čase

                                08:59 SEČ _ dňa 17.3.2021                     11:22 SEČ _ dňa 17.3.2021                     14:01 SEČ _ dňa 17.3.2021
                                 Locked Uptime : 00:16:03                        Locked Uptime : 02:38:46                     Not Locked Uptime 05:18:20

             dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-17-3-2021-sample-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-17-3-2021-sample-02 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-17-3-2021-sample-03               

  online video proof  online video proof                                                                                                                           

►18.3.2021 :  3 vzorky z okamžitého stavu v signálnom monitoringu,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú realitu príjmu v danom čase

                               09:03 SEČ _ dňa 18.3.2021                     11:30 SEČ _ dňa 18.3.2021                     14:02 SEČ _ dňa 18.3.2021
                                Locked Uptime : 00:03:20                        Locked Uptime : 02:30:53                       Not Locked Uptime 05:02:07
                 
           dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-18-3-2021-sample-01dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-18-3-2021-sample-02 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-signal-monitoring-18-3-2021-sample-03                                                                                                                                                                                            online video proof  online video proof       
               

Analýza stavu príjmu počas nočného časového okna : stabilný príjem,bez jedinej pixelácie dokázeteľne uskutočňujem približne od 20:00 SEČ
do približne 00:00 SEČ s typickou,nie mimoriadnou špičkou v kvalite príjmu okolo MER=6,5 dB.

                      Viď. nasledovný dôkaz v podobe signálneho monitoringu počas nočného časového okna

                                                S tunerom TBS 5927 - nočné časové okno
                                                                          11.5.2021                                                

                                                  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10714-h-signal-monitoring-11-5-2021                                                                                                
                                                                                                 

Video ukážky z príjmu : ukážky z nekódovaného vysielania v mozaikovej konštelácii streamov s britskými TV sieťami Channel 4,Film 4,
E4 atď z transpondéra TP 41 družice Astra 2E na 28,5°E na f=10 714 MHz_H uskutočnené v meste Lučenec.

...

Galéria z vysielania britských,škótskych a írskych SD okruhov Channel 4,Film 4,E4,More 4 UK atď vo vyžarovacom diagrame
UK SPOT BEAM  so špičkami v kvalite príjmu na f=10 714 MHz-H.pol.


dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-17-3-2021-online-view-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-17-3-2021-online-view-01  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-sat-dx-reception-prodelin-450cm-10714-mhz-h-sky-uk-19-3-2021-online-view-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

20.10.2020 _ NÁZOV TÉMY :  Vizualizácia signálneho modelu a časového okna v súradnicovom zobrazení vývoja kvality "SNR"
za jednotku času "t", pri príjme TP 116 v britskom vyžarovacom diagrame družice Astra 2E .

Synopsia : Na základe cyklického,alebo každodenne sa opakujúceho a plne porovnatelného vývoja (SNR/t) v intenzite vyžiareného
mikro-výkonu (EIRP-dBW) v mieste meraní na TP 116,mohol autor Roman Dávid tento priam modelový priebeh
vizualizovať v súradnicovom zobrazení,aby tým čo najpresnejšie demonštroval kvalitu príjmu a kontinuitu "LOCKU" nosnej.

                          
Úvod témy : Ak som zadefinoval a zaviedol do teórie satelitného príjmu pojem "Signálny model (24h)" ktorý slúži k demonštrácii dostupnosti
signálu v danom mieste a v danom čase,potom pojem alebo  jednotka "Časové okno" mi poslúži k detailnejšej analýze vývoja kvality príjmu
v presne stanovenej časovej jednotke,v tomto prípade t=45 minút.
Skrátka hľadal som vhodný analytický nástroj,ktorý by stanovený signálny model vizualizoval v grafe,alebo detailnejšie povedané jedno,
alebo všetky časové okná v 24-hodinovom časovom cykle.Je nespochybnitelné že súradnicové zobrazenie vývoja signálnym parametrov ako sú
SNR,BER a kvalita Q,alebo slovníkom diferenciálnej geometrie povedané dráh pohybujúcich sa signálnych bodov za presne danú časovú jednotku,
vylučuje možnosť výkladovej rôznosti,akejkoľvek diskusie a prípadných pochybností o pravdivosti publikovaných údajov.
Polopate povedané jeden graf,ako základný analytický nástroj,ktorý v súradnicovom zobrazení vizualizuje signálny model (24h),
alebo časové okno (45min.)
má neporovnateľne vyššiu výpovednú hodnotu ako 100 slov.

Jadro témy : Autor vizualizuje v súradnicovom zobrazení ním zadefinované a cyklicky sa opakujúce časové okno od 8:05 do 8:45 SEČ/CET
transpondéra TP 116 družice Astra 2E_paket SKY UK HD .

Vizualizácia priebehu a  vývoja kvality v danom časovom okne za jednotku času t=45 min sa týka nasledovného paketu SKY UK :

dxsatcs-astra-2e-uk-spot-beam-11426-v-sky-uk-nit-19-10-2020-ok

 Výsledky informatívnych meraní V+A bitovej rýchlosti v jednotke kbit/sec v analyzovanom pakete SKY UK HD na f=11 426 MHz
                          S4C  HD                                                 QUEST  HD                                               Free Sports HD

  s4c bitrate proof-11 426-v-sky uk-hd-ok       quest-bitrate proof-11 426-v-sky uk-hd         free-sport-bitrate proof-11 426-v-sky uk-hd                                                                                                                                                             
      *S4C : Prvý tv kanál určený pre komunitu viac ako 700 000 obyvateľov,ktorá hovorí keltským jazykom Waleština

    Poveternostné podmienky pri analýzach,ktoré som vykonával dňa 14/15/16.10.2020 : prevažoval hustý dážď

  daný sekundárny radiant:Prodelin 4.5m       Astra 2E-28,5°E_UK SPOT BEAM            Astra 2E > MOZAIKA TP 116
  miesto inštalácie : Lučenec/Slovensko     miesto výskumu : Lučenec/Slovensko                 dňa 19.10.2020                 
          
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-pf-prodelin-450cm-modelove-spravanie-01   dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-w dxsatcs.com-a2e-tp116-online-scan-11 426-v-sky uk-hd-mosaic-view-19-10-2020                                                                                                                                   

Moja vedecko-výskumná prax potvrdila nasledovné :

1,Signálny model (24h) transpondéra č.116 je v danom mieste príjmu a s daným priemerom sekundárneho radianta D=450 cm
zložený z dvoch časových okien,ktoré sa každodenne "otvárajú" s približným odstupom 8 až 10 hodín.Dnešná téma pojednáva
a analyzuje konkrétne prvé časové okno (pomenúvam ho označením ranné),ktoré sa s nezvyčajne vysokou presnosťou otvára
každý deň od 8:15 do 8:19 stredoeurópskeho času (aj v prípade extrémne zhoršených poveternostných podmienok v atmosfére
-pri hustom daždi) a zatvára od 8:39 do 8:43 stredoeurópskeho času.

2,Z hľadiska jedného z hlavných atribútov,ktorým je každodenný alebo cyklicky sa opakujúci faktor výskytu daného časového okna
s plne porovnatelnou minútou vzniku a zániku,pri započítaní času nábehovej a dobehovej hrany,potom musí moje prvotné označenie
tohoto javu ako "signálna anomália" prejsť rektifikáciou,pretože mojou praxou potvrdená cyklickosť tohto časového okna respektíve
javu sa vymyká z definície pojmu anomália,inými slovami nepravidelnosť alebo odchýlka od normálneho stavu.
Pochopitelne,ak je normálom konštantná alebo celodenná prítomnosť vysoko-kvalitného signálu,potom je označenie "anomália"
pre tento prípad oprávnená,ale z hľadisla atribútu cyklickosti výskytu tohto "ranného" signálneho okna už toto pomenovanie
nemá fyzikálnu opodstatnenosť a nebudem ho viac v tomto kontexte používať.

3,Musím pripomenúť že jedine "Referenčná frekvencia f0=11 426 MHz" pre britský diagram družice Astra 2E nenesie v sebe atribút
nutnosti definovania časových okien v jednom 24 hodinovom cykle meraní
,pretože za predpokladu že útlmová krivka atmosféty
pre toto frekvenčné spektrum nedosiahne svoje maximum (napríklad pri hustom snežení),potom je jej príjem s daným priemerom
D=450 cm celodenne stabilný a aj pri rannom minime v intenzite vyžiareného výkonu EIRP okolo 8:00 stredoeurópskeho času
je prítomná signálna rezerva okolo MER=1,5-2 dB.
(a naopak od približne 20:00 do 02:00 CET špička kvality každodenne kulminuje
od MER=7,2 do MER=8,2 dB )

  Vizualizácia časti signálneho modelu TP 116,konkrétne ranného časového okna od 8:05 do 8:45 SEČ v mieste výskumu .

>            dňa 14.10.2020                               >            dňa 15.10.2020                               >            dňa 16.10.2020
>špička kvality SNR=7,2 dB_8:25 SEČ           >špička kvality SNR=7,3 dB_8:23 SEČ           >špička kvality SNR=7,0 dB_8:27 SEČ
>posledný LOCK : 8:43:08 SEČ                     >posledný LOCK : 8:42:56 SEČ                     >posledný LOCK : 8:40:08 SEČ

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-14-10-2020-vizualizacia-signalneho-okna-001        dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-15-10-2020-vizualizacia-signalneho-okna-002        dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-16-10-2020-vizualizacia-signalneho-okna-003                                                                                                             

>            dňa 14.10.2020                               >            dňa 15.10.2020                               >            dňa 16.10.2020
> ONLINE VIDEO Dôkaz / download              > ONLINE VIDEO Dôkaz /download                > ONLINE VIDEO Dôkaz / download

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-14-10-2020-online-video-proof-01        dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-15-10-2020-online-video-proof-02        dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-sky-uk-16-10-2020-online-video-proof-03                                                                                                                                         

 
zdrojovanie použitej literatúry :

01,autor v téme diferenciálnej geometrie (krivky a plochy a ich definovanie...) čerpal vedomosti z nasledovnej publikácie
autor : Bohuslav Hostinský-Diferenciální geometrie křivek a ploch (Praha-1950)_bol význačný český matematik a fyzik

.

Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

 

►DX Satellite Reception analysis : Astra 2E-Eutelsat 28E                                                                                                        
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 700 to 11 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...

Autor Roman Dávid zavádza do satelitnej praxe pojem referenčná frekvencia "f0" pre nastavenie antén
na satelit Astra 2E-Britský vyžarovací diagram,ktorá verifikuje vysielanie v britskom vyžarovacom diagrame a prítomnosť
ekvivalentnej hladiny zisku antény k stanovenému priemeru D=450 cm pre región východnej Európy
►Autor stanovuje atribúty pre zaradenie do kategórie referenčná frekvencia "f0"
►Autor závádza do satelitnej praxe pojem "signálny model" ako vzťah medzi kvalitou príjmu a jeho dostupnosťou
v presne stanovených časových oknách počas dňa
►Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 700 do 11 750 MHz
►Autor prezentuje výsledky príjmu britských platených a  verejnoprávnych tv okruhov SKY,BBC a ITV
v multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje online dva až sedem tv streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

                 Autorov úvod k tejto téme : Britský vyžarovací diagram družice Astra 2E

Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM z trojice satelitov Astra 2E/2F/2G bude zohrávať kľúčovú úlohu
v ďalšom pokračovaní môjho výskumného projektu zameranom na demonštráciu ekvivalentnej hladiny ZISKU
k stanovenému priemeru pre paraboly s priemerom od 370 do 450 cm v KU pásme pre oblasť východnej Európy.

V spojitosti s dnes publikovaným prvým dielom,uvádzam do praxe satelitného príjmu pojmy ako Referenčná
frekvencia "f0" a jej atribúty pre správny výber,Signálny model pre moju zemepisnú oblasť
atď.
Nespornú obsahovú hodnotu publikovaných informácií podčiarkuje aj fakt,že mozgový trust Czech & Slovak DX
Satellite Club z Lučenca je tým prvým a zároveň jediným miestom na slovenskom internete v ktorom si teória
a prax družicového príjmu služby FREESAT UK a SKY UK podávajú ruky a vyjadrujú tým vzájomnú súhru alebo harmóniu

 

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

Multiplexné zobrazenie typicky štyroch až siedmych "živých" SD alebo HD streamov a jedného verifikačného online streamu,ktorý zobrazuje
reálnu kvalitu satelitného vysielania v Lučenci,vylučuje akékoľvek diskusie alebo otázky či sa naozaj jedná o príjem britskej satelitnej
                             tv siete Freesat z družice Astra 2E z orbitálnej pozície 28,5° východne-viď.video sekcia.

                                                      10 803 MHz-H. pol.-tp 47-UK beam : BBC

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10803-h-7-4-2021-first-00-n                           

                                  
  

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam : The Astra 2E satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                             download pdf
                                                                download

►Astra 2E-28.5°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                     10 700 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 750 MHz_linear V+H
                 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-10700-11700-mhz-01              dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-11700-12750-mhz-02               

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
10 714 MHz -H-
         tp 41
SKY UK  (Channel 4,Film 4,More 4 ...)
 
22 000
 
5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 758 MHz -V-
        tp 44
FREESAT UK  (ITV London,ITV 2,ITV 4 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 773 MHz -H-
        tp 45
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2,BBC 4 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 788 MHz -V-
        tp 46
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 803 MHz -H-
        tp 47
FREESAT UK  (BBC 1,BBC Scotland... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 818 MHz -V-
        tp 48
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2,BBC News ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
 10 847 MHz -V-
        tp 50
FREESAT UK HD  (BBC 1 HD,BBC 2 HD,CBBC HD ... )
 
23 000 3/4 UK Beam depending on the location DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
10 891 MHz -H-
        tp 53
FREESAT UK  (ITV London,ITV 2 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 906 MHz -V-
        tp 54
FREESAT UK  (ITV,STV,UTV,ITV 3 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 936 MHz -V-
        tp 56
SKY  UK   (E4,Channel 4,More4,Film4 UK ...)
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
11 386 MHz -H-
        tp 113
SKY UK HD  (BT Sport HD ...)
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK /Videoguard
11 386 MHz -V-
        tp 114
SKY UK HD  (BT Sport HD ...)
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK/Videoguard
11 426 MHz -H-
        tp 115
BBC (FREESAT)
 
27 500 2/3 UK Beam depending on the location DVB-S/MPEG-4/Conax
11 426 MHz -V-
        tp 116
SKY UK HD
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK
  S4C HD         MPEG-4/HD/FTA
  FRANCE 24 HD         MPEG-4/HD/FTA
  Free Sports HD         MPEG-4/HD/FTA
  QUEST HD         MPEG-4/HD/FTA
  La Liga TV HD         MPEG-4/HD/VideoGuard
12 363 MHz -V-
        tp 34
SKY UK HD  (STV,MTV ...)
 
27 500 2/3 UK Beam depending on the location DVB-S2/8PSK/Videoguard


►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

► Toto je výskumom potvrdený signálny model,ktorý je aktuálne platný v mojej zemepisnej oblasti.

                                                                   download pdf
                                                                          download PDF
 

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reference frequency "f0" :  Referenčná frekvencia "f0" pre družicu Astra 2E

-Autor Roman Dávid stanovuje referenčnú frekvenciu "f0=11 426 MHz_H.pol_TP 115" pre verifikáciu správnosti nastavenia AZ/EL
a ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D,pre paraboly s priemerom od 370 do 450 cm na Britský vyžarovací diagram/UK beam
z družice Astra 2E na 28.5°E a to nie len pre jeho zemepisnú oblasť .

Nasledujúce prípadové štúdie detailne analyzujú možnosť každodenného príjmu referenčnej frekvencie f0=11 426 MHz ....

Autor Roman Dávid skúma atribúty a podmienky pre klasifikáciu frekvencie f0=11 426 MHz_H do kategórie
"REFERENČNÁ FREKVENCIA f0", pre celú konšteláciu troch geostacionárnych objektov Astra 2E/2F/2G na 28,5°E,
vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM. Po f(max)=12 363 MHz_V , f(min)=10 714 MHz_H je táto štúdia už treťou v poradí
,ktorej úlohou je verifikácia stupňa frekvenčného vyladenia a priepustnosti konkrétneho vlnovodného komponentu zo systémového
riešenia tentoraz na f(stred)=11 426 MHz_H.

Autor Roman Dávid predstavuje originálny návrh a aplikáciu nového systémového riešenia pre sekundárny radiant
Prodelin 370 cm-1374-990 RX s pomerom f/D 0,37 za účelom dosiahnutia stabilnej formy príjmu z referenčnej
frekvencie "f0" britskej tv siete FREESAT/BBC družice Astra 2E v rozsahu minimálne 5 až 8 hodín denne.


Jedným z hlavných atribútov pre zaradenie frekvencie do katégorie tých "referenčných" musí byť  splnená podmienka o celodennej (alebo čo najdlhšej)
možnosti príjmu vysielanie z tejto frekvencie,čo táto frekvencia splňuje ako úplne jediná v kombinácii s anténou PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451.
Hladina vyžiareného výkonu EIRP z transpondéra č.115 na f=11 426 MHz vykazuje podľa mojich meraní najhomogénnejšie výkonové hodnoty zo všetkých
transpondérov v mojej zemepisnej oblasti  a amplitúda kvality príjmu počas každého dňa osciluje v rozsahu od MERmin=5,5 dB do MERmax=9,3 dB
vo večerných hodinách od 20:00 do 24:00 pm,
čo znamená rezervu v kvalite príjmu okolo 5-6 dB.  
                                 
  
                 Astra 2E_UK beam/PF 4,5m : 11 426 H_analýza kvality na referenčnej frekvencii "f0"

   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-00 PLUS             dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-01     dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-freesat-frequency-spectrum-analysis-17-4-2021-02         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 2E at 28.5°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 700 - 12 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement mesiace február a marec v roku 2020 _ 02/03 2020
Elevation angle 33,9°
Weather conditions clear sky
Air temperature +3 > +18°C
Altitude above sea level 194 m

Astra 2E-28.5°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

  H-Spektrum horizontálnej polarizácie                             V-Spektrum vertikálnej polarizácie
  amplitúda kvality v časovom okne od 17:00 do 02:00 SEČ                                       amplitúda kvality v časovom okne od 17:00 do 02:00 SEČ                    
                             

                                                dňa 22.5.2021                                                                                                                dňa 22.5.2021
                    H_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500 MHz                                          V_rozpätie frekvenčného spektra : 10 700-11 500 MHz
     

                                                                                         

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-peak-h-22-5-2021-n    dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10700-10950-peak-v-22-5-2021-n   

                dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 803-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-01-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 773-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-02-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 714-h-freesat-uk-peak-22-5-2021-03-n                                                          dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 905-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-01-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 817-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-02-ndxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 758-v-freesat-uk-peak-22-5-2021-03-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Aplikovaný tuner : digitálny ciachovaný analyzátor Televes H60 (Rohde & Schwarz EFL 340)

V-spektrum :  rozsah amplitúd kvality od MER=6,5 na f=10 758 V až do MER=8,9 na f=10 906 V
   
                      10 936 V                                                    10 906 V                                              10 818 V                                                10 788 V
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 936-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 906-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 818-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-03 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 788-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-04          
     
                                                                                                                                                                           
H-spektrum :  rozsah amplitúd kvality od MERmin=7,1 na f=10 714+10 803 H až do MERmax=8,5 na f=10 891 H

                    10 891 H                                                10 803 H                                                10 773 H                                              10 714 H                                                                                                                
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 891-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 803-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-02 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 774-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-03 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 714-h-freesat-uk-televes-22-5-2021-04                                                                                                      

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

10 714 MHz _H_ Sky UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-00:00 p.m._ typická amplitúda kvality okolo MER=6,5 dB

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10714-h-quality-analysis-18-5-2021-01  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10714-h-quality-analysis-18-5-2021-02  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10714-h-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                            

10 758 MHz _V_ Freesat : Signálny model > 20:00-00:00 p.m._ necyklicky opakujúca sa forma alebo možnosť LOCKU nosnej

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10758-v-quality-analysis-6-4-2021-01  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10758-v-quality-analysis-5-4-2021-02  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10758-v-quality-analysis-6-4-2021-03                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       
10 773 MHz _H_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-00:00 p.m._ typická amplitúda kvality okolo MER=6,2-6,7 dB

 astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10773-h-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10773-h-quality-analysis-18-5-2021-02    astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10773-h-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                              
                                                                                                                                             

10 788 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-00:00 p.m._  typická amplitúda kvality okolo MER=6,0 dB

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10788-v-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10788-v-quality-analysis-18-5-2021-02   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10788-v-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                                          

10 803 MHz _H_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-00:00 p.m._typická amplitúda kvality okolo MER=5,8-6,2 dB

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10803-h-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10803-h-quality-analysis-18-5-2021-02   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10803-h-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                             

10 818 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-00:00 p.m._typická amplitúda kvality okolo MER=6,8-7 dB           

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10818-v-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10818-v-quality-analysis-18-5-2021-02   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10818-v-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                  

10 891 MHz _H_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >20:00-00:00 p.m._typická amplitúda kvality okolo MER=7,0-7,5 dB

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10891-h-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10891-h-quality-analysis-18-5-2021-02    astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10891-h-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                             
                                                  

10 906 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >20:00-00:00 p.m._typická amplitúda kvality okolo MER=7,5 dB

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10906-v-quality-analysis-18-5-2021-01  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10906-v-quality-analysis-18-5-2021-02   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10906-v-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                                 
                                                   

10 936 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >20:00-00:00 p.m._typická amplitúda kvality okolo MER=7,2 dB    

astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10936-v-quality-analysis-18-5-2021-01   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10936-v-quality-analysis-18-5-2021-02   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10936-v-quality-analysis-18-5-2021-03                                                                                                                                                  
                                               
                                                             
11 386 MHz _H_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK každý deň v rozsahu od 15 do 24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-03  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-02n                                                                                    
                                                        

11 386 MHz _V_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK každý deň v rozsahu od 15 do 24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-03n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-04n                         
                                                                                                                                                                                                                                

11 426 MHz _V_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > stabilný LOCK každý deň v rozsahu od 15 do 24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-001  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-opr-02n    dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-03nn                                                                                                                                       

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: gallery from the reception of British television
networks Freesat and Sky

10 773 MHz_H_ : Freesat UK
                       
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-02n   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-03n                                                                                                

10 818 MHz_V_ : Freesat UK

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-01n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-02n   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-03n                  
                                  

10 891 MHz_H_ : Freesat UK

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-02n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-03n                                                                                                                        

10 906 MHz_V_ : Freesat UK                

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-02n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-03n                                                                                                                                        

10 936 MHz_V_ : Freesat UK
   
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-02n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-03n                                                                                                                                                            

11 426 MHz_V_ : SKY UK HD

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-02n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-03n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-01nn                                                             
                                                           

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: video gallery

......

......

......

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2021 / Slovak republic

                                         Roman Dávid osobne