Astra-2E-sat-dx-reception-in-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

                                 dxsatcs.com-about us                                                 

 

         ASTRA 2E at 28.5°E-UK SPOT BEAM

                                      by Roman Dávid_founder od Think-Tank

                                                                                                        


DX Satellite Reception analysis
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Analysis of the signal anomaly that is repeated every day from 7:30 to 8:00 in the morning
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 700 to 11 750 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

Autor Roman Dávid zavádza do satelitnej praxe pojem referenčná frekvencia "f0" pre nastavenie antén
na satelit Astra 2E-Britský vyžarovací diagram,ktorá verifikuje vysielanie v britskom vyžarovacom diagrame a prítomnosť
ekvivalentnej hladiny zisku antény k stanovenému priemeru D=450 cm pre región východnej Európy
►Autor stanovuje atribúty pre zaradenie do kategórie referenčná frekvencia "f0"
►Autor závádza do satelitnej praxe pojem "signálny model" ako vzťah medzi kvalitou príjmu a jeho dostupnosťou
v presne stanovených časových oknách počas dňa
►Autor popisuje signálnu anomáliu ktorá sa opakuje každý deň v čase od 7:30 do 8:00 ráno
►Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 700 do 11 750 MHz
►Autor prezentuje výsledky príjmu britských platených a  verejnoprávnych tv okruhov SKY,BBC a ITV
v multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje online dva až sedem tv streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

 

                 Romanov úvod k tejto téme : Britský vyžarovací diagram družice Astra 2E

Britský vyžarovací diagram UK SPOT BEAM z trojice satelitov Astra 2E/2F/2G bude zohrávať kľúčovú úlohu
v ďalšom pokračovaní môjho výskumného projektu zameranom na demonštráciu ekvivalentnej hladiny ZISKU
k stanovenému priemeru pre paraboly s priemerom od 370 do 450 cm v KU pásme pre oblasť východnej Európy.

V spojitosti s dnes publikovaným prvým dielom,uvádzam do praxe satelitného príjmu pojmy ako Referenčná
frekvencia "f0" a jej atribúty pre správny výber,Signálny model pre moju zemepisnú oblasť,Signálna anomália,
ktorú som každodenne identifikoval v čase od 7:30 do 8:00 ráno
atď.Nespornú obsahovú hodnotu publikovaných
informácií podčiarkuje aj fakt,že Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club z Lučenca je tým prvým a zároveň
jediným miestom na slovenskom internete v ktorom si teória a prax družicového príjmu služby FREESAT UK
podávajú ruky a vyjadrujú tým vzájomnú súhru alebo harmóniu

 

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

Multiplexné zobrazenie typicky štyroch až siedmych "živých" SD alebo HD streamov a jedného verifikačného online streamu,ktorý zobrazuje
reálnu kvalitu satelitného vysielania v Lučenci,vylučuje akékoľvek diskusie alebo otázky či sa naozaj jedná o príjem britskej satelitnej
                             tv siete Freesat z družice Astra 2E z orbitálnej pozície 28,5° východne-viď.video sekcia.

                         10 906 MHz-V. pol.-tp 54-UK beam : ITV Channel + STV + UTV + ITV Granada + ITV 3
 
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-itv-stv-utv-multiplex-uvod-n
                                
 

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam : The Astra 2E satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                             download pdf
                                                                download

►Astra 2E-28.5°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                     10 700 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 750 MHz_linear V+H
                 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-10700-11700-mhz-01              dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-frequency-plan-11700-12750-mhz-02               

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna--- ---DVB/Encryption---
10 714 MHz -H-
         tp 41
SKY UK  (Channel 4,Film 4,More 4 ...)
 
22 000
 
5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 758 MHz -V-
        tp 44
FREESAT UK  (ITV London,ITV 2,ITV 4 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 773 MHz -H-
        tp 45
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2,BBC 4 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 788 MHz -V-
        tp 46
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 803 MHz -H-
        tp 47
FREESAT UK  (BBC 1,BBC Scotland... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 818 MHz -V-
        tp 48
FREESAT UK  (BBC 1,BBC 2,BBC News ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
 10 847 MHz -V-
        tp 50
FREESAT UK HD  (BBC 1 HD,BBC 2 HD,CBBC HD ... )
 
23 000 3/4 UK Beam depending on the location DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
10 891 MHz -H-
        tp 53
FREESAT UK  (ITV London,ITV 2 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 906 MHz -V-
        tp 54
FREESAT UK  (ITV,STV,UTV,ITV 3 ... )
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
10 936 MHz -V-
        tp 56
SKY  UK   (E4,Channel 4,More4,Film4 UK ...)
 
22 000 5/6 UK Beam depending on the location DVB-S
11 386 MHz -H-
        tp 113
SKY UK HD  (BT Sport HD ...)
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK /Videoguard
11 386 MHz -V-
        tp 114
SKY UK HD  (BT Sport HD ...)
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK/Videoguard
11 426 MHz -H-
        tp 115
BBC (FREESAT)
 
27 500 2/3 UK Beam depending on the location DVB-S/MPEG-4/Conax
11 426 MHz -V-
        tp 116
SKY UK HD  (France 24,FreeSports,S4C,Quest ... )
 
29 500 8/9 UK Beam depending on the location DVB-S2/QPSK/MPEG-4/HD
12 363 MHz -V-
        tp 34
SKY UK HD  (STV,MTV ...)
 
27 500 2/3 UK Beam depending on the location DVB-S2/8PSK/Videoguard


►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

► Toto je výskumom potvrdený signálny model,ktorý je aktuálne platný v mojej zemepisnej oblasti.Možnosť príjmu
z vyžarovacieho diagramu UK BEAM družice Astra 2E s PF Prodelin 4,5m je limitovaná do presne stanovených časových okien,
ktoré sa opakujú takmer každý deň (platí 95%-tná pravdepodobnosť naplnenia tohoto signálneho modelu).
Nasledovný signálny model je záväzný aj pri zhoršených poveternostných podmienkach príjmu > Dažďové prehánky,
snehové prehánky.

Signálna anomália : Každý deň v čase od 7:40 do 8:00 ráno/a.m. dochádza ku skokovému rastu a poklesu kvality príjmu
v rozsahu MER/SNR=5-7,5 dB na každom zo štyroch transpondérov TP 113,114,115,116 družice ASTRA 2E.
Jedná sa o unikátny a každodenne sa opakujúci signálny model len na týchto štyroch transpondéroch družice Astra 2E.

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-prodelin-450-cm-signal model-n

                                                                   download pdf
                                                                          download PDF
 

►►Astra 2E-28.5°E-UK beam-reference frequency "f0" :  Referenčná frekvencia "f0" pre družicu Astra 2E_Britský vyžarovací diagram

-Autor Roman Dávid stanovuje referenčnú frekvenciu "f0=11 426 MHz_H.pol_TP 115" pre verifikáciu správnosti nastavenia AZ/EL
a ekvivalentnej hladiny ZISKU G k danému priemeru D,pre paraboly s priemerom od 370 do 450 cm na Britský vyžarovací diagram/UK beam
z družice Astra 2E na 28.5°E a to nie len pre jeho zemepisnú oblasť .

Jedným z hlavných atribútov pre zaradenie frekvencie do katégorie tých "referenčných" musí byť  splnená podmienka o celodennej (alebo čo najdlhšej)
možnosti príjmu vysielanie z tejto frekvencie,čo táto frekvencia splňuje ako úplne jediná v kombinácii s anténou PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451.
Hladina vyžiareného výkonu EIRP z transpondéra č.115 na f=11 426 MHz vykazuje podľa mojich meraní najhomogénnejšie výkonové hodnoty zo všetkých
transpondérov v mojej zemepisnej oblasti  a amplitúda kvality príjmu počas každého dňa osciluje v rozsahu od MERmin=4,5 dB do MERmax=7,8-8,5 dB
vo večerných hodinách od 20:00 do 23:00 pm,
čo znamená rezervu v kvalite príjmu okolo 4 dB nad šumovým prahom pri MER=4 dB.    
                                 
  
                 Astra 2E_UK beam/PF 4,5m : 11 426 H_analýza kvality na referenčnej frekvencii "f0"
PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-00   PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-02   PF Prodelin-3.7m-1374-990-setup-astra-2e-uk-beam-reference-frequency-f0-lucenec-slovakia-01                                                                                                  
                             
 

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 2E at 28.5°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 700 - 12 750 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement mesiace február a marec v roku 2020 _ 02/03 2020
Elevation angle 33,9°
Weather conditions clear sky
Air temperature +3 > +18°C
Altitude above sea level 194 m

Astra 2E-28.5°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 700 > 10 950 MHz-UK SPOT BEAM  - V+H.pol. : frequency spectrum analysis
 
       Astra 2E_ frequency spectrum of the vertical vector_SPAN 500 MHz                                                     
Astra 2E_ satellite ID+orbital position
                  
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-10700-10950-v-01-n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-10700-10950-v-02-n                                                               

  
      Astra 2E_ frequency spectrum of the horizontal vector_SPAN 500 MHz                                        Astra 2E_ satellite ID + orbital position    
                  
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-10700-10950-h-01-n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-10700-10950-h-02-n                                  
  
                                                                    
11 300 > 11 500 MHz-UK SPOT BEAM  - V+H.pol. : frequency spectrum analysis 

          Astra 2E_ frequency spectrum of the V+H vector_SPAN 500 MHz                                        Astra 2E_ satellite ID + orbital position             

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-11200-10750-v-h-01-n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-frequency-spectrum-analysis-11200-10750-v-h-02-n           

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

10 773 MHz _H_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-23:00 p.m._ MER/SNR=5-6 dB_ stabilný LOCK
dva až tri krát do týždňa od 10 do 120 minút

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-quality-analysis-03n                                                                                                                                                     

10 818 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model > 20:00-23:00 p.m._ MER/SNR=5-6 dB_ stabilný LOCK dva
až päť krát do týždňa od 10 do 120 minút

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-quality-analysis-01 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-quality-analysis-03n                                                                                      

10 891 MHz _H_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >19:00-23:00 p.m._ MER/SNR=5-7,0 dB_ stabilný LOCK
každý deň,typicky 3-4 hod.

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-quality-analysis-02   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-quality-analysis-03n                                                             

10 906 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >18:30-23:30 p.m._ MER/SNR=5-7,5 dB_ stabilný LOCK každý
deň,typicky 3-5 hod.

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-quality-analysis-02   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-quality-analysis-03n                                                    
                                                   

10 936 MHz _V_ FREESAT UK : AKTÍVNY Signálny model >19:00-23:00 p.m._ MER/SNR=5-7 dB_ stabilný LOCK každý
deň,typicky 3-4 hod.

 dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-quality-analysis-03n                                                                                          
                                                             

11 386 MHz _H_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > MER/SNR=6-8,5 dB_ stabilný LOCK každý deň v rozsahu 20-24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-03  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-h-sky-quality-analysis-02n                                                                                    
                                                        

11 386 MHz _V_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > MER/SNR=6-8,5 dB_ stabilný LOCK každý deň v rozsahu 20-24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-01   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-03n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11386-v-sky-quality-analysis-04n                         
                                                                                       

11 426 MHz _H_ BBC Freesat/referenčná frekvencia "f0" : AKTÍVNY Signálny model > MER/SNR=3,5-8,5 dB_ stabilný LOCK
každý deň,typicky 0/24 hodín

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-sky-quality-analysis-01  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-sky-quality-analysis-02  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11426-h-sky-quality-analysis-03                                                                                                                   
                              

11 426 MHz _V_ SKY UK HD : AKTÍVNY Signálny model > MER/SNR=6-8,5 dB_ stabilný LOCK každý deň okolo 9 hod.,
typicky od 15:30 do 01:00 p.m.

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-001  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-opr-02n    dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-quality-analysis-03nn                                                                                                                                       

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: gallery from the reception of British television
networks Freesat and Sky

10 773 MHz_H_ : Freesat UK
                       
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-02n   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10773-h-freesat-gallery-03n                                                                                                

10 818 MHz_V_ : Freesat UK

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-01n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-02n   dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10818-v-freesat-gallery-03n                  
                                  

10 891 MHz_H_ : Freesat UK

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-02n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10891-h-freesat-gallery-03n                                                                                                                        

10 906 MHz_V_ : Freesat UK                

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-02n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10906-v-freesat-gallery-03n                                                                                                                                        

10 936 MHz_V_ : Freesat UK
   
dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-01n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-02n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-10936-v-freesat-gallery-03n                                                                                                                                                            

11 426 MHz_V_ : SKY UK HD

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-02n dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-03n  dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-beam-sat-dx-reception-in-europe-freesat-bbc-itv-sky-11425-v-sky-gallery-01nn                                                             
                                                           

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-sat dx reception: video gallery

......

......

......

►►Astra 2E-28.5°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2020 / Slovak republic

                                         Mr.Roman Dávid-author and founder of Czech Slovak DX Satellite club-Think-Tank-www-dxsatcs-com-01