13.9.2020:Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES na f=11 474 MHz v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu v 1.MEF..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com
       Aktualizácia výskumného projektu zameraného na príjem izraelského paketu YES  : Amos 3/7 na 4.0°W-Middle East beam
                                                             publikované dňa : 13.9.2020 @ Lučenec

►13.9.2020 : Autor Roman Dávid prezentuje možnosť každodenného a zároveň kontinuálne prítomného LOCKU nosnej paketu YES na f=11 474 MHz
v typickej dĺžke 2-5 hodín,ktorá súvisí s identifikáciou a odstránením HW anomálie z reťazca spracovania signálu v 1.MEF a nadväzujúcu možnosť
zadefinovania signálneho modelu pre túto frekvenciu.... pokračovanie

YES Israel_f1=11 474 MHz_V.polarizácia_(FEC=3/4) : po identifikácii a odstránení HW anomálie zo spektra 1.MEF a následných detailných analýzach
v trvaní viac ako 14 dní môžem potvrdiť nasledovne uvedený stav :

a,popis stavu do 2.8.2020 : definovanú nosnú som v roku 2020 identifikoval vo frekvenčnom spektre len 1-krát dňa 8.7.2020 (WIZ tv),ale len s atribútom  limitne
dostupnej signálnej "stability" v trvaní jednotky minút so špičkou kvality pri SNR=4,5 dB v čase od 6:50 do 7:30 ráno pri jasnej oblohe

b,popis stavu po 2.8.2020 : klasifikácia kvality príjmu zaznamenala výrazný vzostup (vytýčený vzťah alebo závislosť MER/t alebo SNR/t,pri každodenne
porovnatelnej ale zďaleke nie konštantnej intenzite výkonu EIRP v mieste analýz mesta Lučenec) z kategórie náhodný a nestabilný LOCK nosnej
niekoľkokrát do týždňa v trvaní jednotky minút s permanentne prítomnou osciláciou s amplitúdou až +/- 1,5 dB za časovú jednotku t=10 sec,
okolo šumového prahu pri SNR=4 dB, 
do neporovnateľne vyššej kvalitatívnej kategórie stojacej na každodennej a prevažne kontinuálnej možnosti
LOCKU danej nosnej od dvoch do približne piatich hodín (v čase od približne 6:00 do približne 11:00 doobedu) aj napriek prevažujúcej a len minimálnej
rezerve od 0,2 do 1,5 dB nad šumovým prahom so zaznamenanou špičkou v kvalite pri SNR=5,5 dB dňa 11.9.2020 v čase od približne 8:00 do 10:00 doobedu.

-stav frekvenčného spektra a kvality príjmu z f=11 474 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 8:15 do 8:30 CET -                             
                                                             - zdroj dát : ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -
          dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-02dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-analysis-spectrum-quality-11-9-2020-pf450cm-03     

            - 11 474 MHz-V_Middle East beam : video dôkaz demonštruje reálny signálny stav a obsadenie transpondéra
            v čase analýz zo dňa 11.9.2020.Amplitúda kvality mierne osciluje v pásme signálnej rezervy SNR=5-5,5 dB
           (šumový prah pri FEC=3/4 je 4 dB > žiadne výpadky v kontinuite LOCKU nosnej-funkcia je nepretržitá-spojitá)

                             WIZ TV                                typická signálna hladina v čase zberu dát                  1x video dôkaz / mp4
        dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-online-scan-11-9-2020-01     dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-11-9-2020-02    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11474-v-yes-israel-signal-quality-video-proof-11-9-2020-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
YES Israel_f2=11 554 MHz_V.polarizácia_(FEC=5/6) : potom ako sa v praxi potvrdila mňou publikovaná informácia zo dňa 23.8.2020
o opätovnom spustení vyťažovania nosnej na f=11 525 MHz v spektre vertikálneho vektora vlnenia,došlo k okamžitému a k výraznému
poklesu v každodenne prítomnej amplitúde kvality na spektrálne susednej nosnej paketu YES na f=11 554 MHz v spektre identického vektora
vlnenia,z pôvodnej úrovne okolo SNR=7,2 dB na súčastnú a každodenne identifikovatelnú hladinu okolo SNR=5,5 dB
,s kvalitatívnou ale len
výnimočne sa opakujúcou špičkou pri SNR=6,2 dB zo dňa 11.9.2020 a to v celej stredoeurópskej zóne príjmu z diagramu Stredný východ
družice Amos 7 na 3,9°W .

Tieto vzájomne súvisiace deje a následné vzťahy medzi vyťažovaním frekvenčného spektra a následným poklesom alebo vzostupom
v amplitúde kvality na spektrálne blízkych alebo susediacich nosných v identickom vyžarovacom diagrame zóny "OUT OF FOOTPRINT"
som sa venoval už desiatky krát v období posledných pätnástich rokov.

Tento,v mojej satelitnej praxi,dokázatelne prítomný princíp vzájomných súvislostí pri zmenách vo frekvenčnom spektre budem dnes
demonštrovať na výrazne zjednodušenom príklade z praxe :
zatiaľ čo technik alebo divák v meste Chartúm v štáte Sudán v subsaharskej Afrike
alebo v emiráte Dubaj na pobreží Perzského zálivu NEzaznamená alebo nepostrehne pri príjme paketu YES na f=11 554 MHz s priemerom príjmacej
antény D=140 cm
žiadne zmeny v kvalite príjmu po spustení vyťažovania frekvenčného spektra ďalším paketom na susednej frekvencii f=11 525 MHz,
divákovi napríklad v Bratislave alebo vo Viedni sa okamžite skončí možnosť príjmu a sledovania tv vysielania z paketu YES na f=11 554 MHz,potom
ako operátor opätovne spustil uplink na f= 11 525 MHz
.Pochopitelne tento stav závisí alebo je podmienený mnohými faktormi nie len stavom
vo vyťažovaní spektra na frekvenčne susediacich transpondéroch,ale hlavne od veľkosti signálnej rezervy,ktorú náš signálny reťazec pri príjme
vygeneruje
.

Konkrétne v mojom prípade (zemepisná poloha mesta Lučenec) s RX zostavou postavenou na stredovom sekundárnom radiante s D=450 cm,
bola výrazne narušená forma kontinuálneho LOCKU nosnej na f=11 554 MHz (bola výrazne narušená spojitosť funkcie SNR/t) z dôvodu výrazného
poklesu v amplitúde kvality až o takmer 2 dB !!!

                  Amos 7_3,9°W-Middle East beam V : potom ako operátor opätovne aktivoval vyťažovanie frekvencie 11 525 MHz,
            došlo v mieste príjmu Lučenec na f=11 554 MHz k okamžitému  a prudkému poklesu kvality príjmu až o 2 dB,na typickú
         hladinu okolo SNR=5,2-5,5 dB ! (aktuálny stav vyjadrený okamžitou amplitúdou kvality MER=6,4 dB nevyjadruje typickú
    a každodenne dosiahnutelnú hladinu kvality,ale len krátkodobú špičku,ktorú som identifikoval len jeden krát za obdobie 14 dní)  

         dxsatcs-amos-3-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-analysis-spectrum-11-9-2020-pf450cm-01a                                

Roman Dávid koncentruje podstatu tejto témy v jednej rozvitej vete: vzájomné súvislosti a fyzikálne vzťahy vo veci vyťažovania frekvenčného
spektra a s tým súvisiacich zmien vo výkonových úrovniach na susedných nosných vo frekvenčnom spektre identického vektora vlnenia,
môžeme ÚPLNE ZANEDBAŤ pri príjme v zóne špičiek v intenzite EIRP od 50 do 60 dBW/inside the footprint,za predpokladu inštalácia
typického priemeru sekundárneho radianta napríklad s D=90 cm a naopak pri inštalácii sekundárneho radianta v príjmovej zóne "out of footprint"
s výkonovou mikrošpičkou pod 30 dBW,môžu vyššie uvedené zmeny vo vyťažovaní frekvenčného spektra ÚPLNE A NA DLHÚ DOBU VYLÚČIŤ
možnosť "stabilného" príjmu a to aj v prípade aplikácie sekundárneho radianta s priemerom  D=500+ cm !

Čiže to čo si divák pri príjme z družice Amos 7 v metropole Andžamíná štátu Čad na severe Centrálnej Afriky nevšimne ani náhodou,
môže úplne vylúčiť možnosť príjmu rovnakého vysielania z rovnakej družice v metropolách strednej Európy ako sú Bratislava alebo Viedeň.

                                                        11 554 MHz-V/ YES Israel : Octagon SF 4008_OpenATV 6.1
-stav kvality príjmu z f=11 554 MHz-V družice Amos 7 som zoskenoval dňa 11.9.2020 v časovom úseku od 7:00 do 8:30 CET -  
                     Teennick                                 toto je špička nie typická hladina kvality           1x video dôkaz / mp4

  dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-02   dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-01    dxsatcs-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-11554-v-yes-israel-online-scan-yes-kidz11-9-2020-03                                                                            

...