14-4-2015-Inmarsat-5F1-62-6°E-KA pásmo:Globálny poskytovateľ duplexnej širokopásmovej satelitnej konektivity hlavne pre sektory námorníctva,vrtných plošín a letectva v pásme od 19.7 do 20.6 GHz rožširuje spektrum o 4 streami v ktorých aplikuje ....

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 14.4.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme

c, Inmarsat 5-F1-62,6°E : Globálny poskytovateľ duplexnej širokopásmovej satelitnej konektivity
hlavne pre sektory námorníctva,vrtných plošín a letectva v pásme od 19.7 do 20.6 GHz rožširuje
spektrum o 4 streami v ktorých aplikuje prevažne modulácie 32APSK atď

dxsatcs-ka-band-reception-inmarsat-i5-5F1-I5-IOR-62.6-e-32apsk-constellation

dxsatcs-logo