14-4-2015-TURKSAT-4A-42e-KA pásmo:Analýza príjmu TV vysielania paketu TRT Ankara z družice Turksat 4A v KA pásme-Autor týmto demonštruje na f=18 667 MHz (vektor vlnenia LHCP) praktické naplnenie elementárneho vzťahu medzi úrovňou efektívneho vyžiareného..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 14.4.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
Analýza príjmu TV vysielania paketu TRT Ankara z družice Turksat 4A v KA pásme / 42°E

Autor týmto demonštruje na f=18 667 MHz (vektor vlnenia LHCP) praktické naplnenie elementárneho
vzťahu medzi úrovňou efektívneho vyžiareného výkonu EIRP=50 dBW a výslednou kvalitou odvodenou
od predkorekčného b-Viterbi stavu,ktorá je konkrétne v tomto prípade menšia alebo rovná ideálnemu
stavu kde CBER≤1E-9 až 12 pri zaznamenanej MER=18 dB,kedže vychádzajúc zo vzájomného vzťahu
medzi Bitovou chybovosťou BER na Modulačnej chybe MER a pri definovaných parametroch prenosu
(QPSK,FEC=3/4 atď... ) stav keď CBER<1,00E-6 sa konkrétne v tomto prípade dosiahne už pri úrovni
modulačnej chyby MER=13,9 dB.(Špička osciluje v rozsahu od 1x10*6 do 1x10*12 čo znamená osciláciu
kvality v rozsahu od : jeden chybný bit z milióna prijatých až po jeden chybný bit z trilióna prijatých čo je 1E-12 )

Metódam,ktoré sú postavené na subjektívnom posúdení/kontrole kvality obrazu digitálne vysielaných signálov,
založených na metódach DSCQS a SSCQE (Double Stimulus Continuous Quality Scale a Single Stimulus
Continuous Quality Evaluation ) podľa normy ITU-R-BT.500,ktoré do praxe zaviedla spoločnosť R & S
sa v tomto prípade nebudem venovať,kedže neporovnatelne dokonalejšia metóda (taktiež ju do praxe
priniesla ako prvá spoločnosť R & S v podobe DVQM analyzátora),postavená na cyklickom scanovaní
a analýze TS transportého streamu alebo streamov v multiplexe,bola zavedená do praxe už v roku 2001.
Dôvodom prečo som prešiel z posudzovania kvality príjmu do metód posudzovania kvality obrazu,
ktoré sú v konečnom dôsledku taktiež vo vzájomnom vzťahu je fakt že hlavne vo vysielaní jedného z dvoch
vysielných streamov Tele Sahel-0xC671 by DVQM analyzátor našiel svoje uplatnenie,kedže som pri
priebežnom monitoringu v trvaní piatich hodín identifikoval pomocou SW vybavenia takmer všetky poruchy,
ktoré sa môžu pri cyklickom scane TS transportného streamu vyskytnúť od zamrznutia streamu a následnej
straty synchronizácie/Sync Loss až po menej závažné poruchy v podobe PMT,PID,SDT Error,ktoré sa opakovali
v desiatkach prípadov.

Permanentnú prítomnosť ďalších piatich nosných v spektre LHCP vektora,ktorých zväzky sú pravdepodobne
smerované do oblasti Blízkeho východu alebo Severnej Afriky a konečne dosiahnuté výsledky meraní kvality
príjmu paketu Turksat Ankara na f=18 667 MHz,týmto potvrdili referenčnosť z hľadiska dosiahnutého zisku
inštalovaného VF reťazca pre danú geografickú oblasť európskeho regiónu v pásme od 18,2 do 22,2 GHz.

++++++ pokračovanie

turksat-4a-ka-band-reception-frequencies

dxsatcs-logo