17-2-2015-X PÁSMO- Syracuse 3A-47.0° vd : Stacionárny objekt Syracuse 3A zo sústavy družíc 3A+3B je jedným z mála vojenských objektov,kde prevádzkovateľ okrem štandartne vysielaných popisovacích "tagov" definujúcich formu prenosu cez satelitnú distribúciu

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 17.2.2015 @ Lučenec


Stacionárny objekt Syracuse 3A zo sústavy družíc 3A+3B je jedným z mála vojenských objektov,kde prevádzkovateľ okrem
štandartne vysielaných popisovacích "tagov" definujúcich formu prenosu cez satelitnú distribúciu s hodnotou
hexadecimálneho tagu 0x43 atď,zakódoval do transportného streamu aj všetky detaily súvisiace s parametrami prenosu
ako sú Frequency in GHz,ModulationSystem,Polarization,Roll-Off factor,SR atď a presnú polohu objektu na geostacionárnej
dráhe λ=47.0° east,ktoré je možné bežne prečítať pri analýze vysielaných servisných informácií viac ako desiatich
identifikovaných streamov,ktoré autor zadefinoval v centimetrovom spektre lavotočivého vektora pásma -X- v rozsahu
od 7,250 do 7,750 GHz.Autor zaradil do obsahu analýz dvoch streamov aj špecifické informácie (PSI) respektíve opisné
metadata,ktoré sú taktiež súčasťou MPEG-2/H.222 transportného streamu a definuje ich predpis ISO/IEC 13818-1 .
Objekt Syracuse 3A,ktorý je pod správou Ministerstva obrany Francúzskej republiky,sa identifikuje na geocentrickej
orbite na beacon frekvencii fb=7,720 GHz,ktorú autor identifikoval pri rozpätí len 200 kHz v rozsahu spektra signálov
telemetrie,riadenia a sledovania objektu (TTC) so šírkou pásma okolo BW=3 MHz.

psi

dxsatcs logo