17.3.2015-Yahsat-Yahlive-Y1A-52.5°E-EAST+MENA beam : Rozpätie priemerov reflektorov od 180 cm do 450 cm,pre ktoré autor definuje referenčné hladiny zisku na základe dosiahnutých stavov chybovosti,môžeme matematicky vyjadriť/rámcovať aj formou uzavretého..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 17.3.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KU pásmo :
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
Vyžarovacie zväzky MENA/WEST a EAST objektu Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E

Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : PAKETY sústredené do východného zväzku
Yahlive-Yahsat-1A-Y1A - 52.5°E : PAKETY sústredené do zväzku Blízky východ+ Severná Afrika

Rozpätie priemerov reflektorov od 180 cm do 450 cm,pre ktoré autor definuje referenčné hladiny zisku na základe dosiahnutých
stavov chybovosti,môžeme matematicky vyjadriť/rámcovať aj formou uzavretého intervalu <180,450> respektíve ako množinu
čísel (priemerov sekundárnych radiantov) v uzavretom intervale,ktoré tvoria v satelitnej dx praxi 99% inštalácii .Na rozdiel od
všetkých doteraz autorom uverejňovaných referenčných hladín zisku v KU pásme (Amos 3,EUT 8 West A),v ktorých sa množina
čísel (resp. nevyhnutne inštalovaných priemerov radiantov) pre dosiahnutie elementárneho uzamknutia nosnej približovala
k hornej hranici uzavretého intervalu 450 cm,prevažná väčšina paketov sústredených do vyžarovacích zväzkov MENA/West
(Blízky východ+Severná Afrika) a East na geostacionárnom objekte Yahsat/Yahlive 1A na λ=52.5°vd vyžaduje v geografickom
rozsahu strednej Európy inštaláciu radiantov s priemerom z množiny čísel blížiacej alebo rovnajúcej sa spodnej hranici autorom
stanoveného uzavretého intervalu 180.Objektívnosť tohto tvrdenia autor demonštruje vo video ukážkach so stabilne prítomnými
a relatívne vysokými rezervami kvality aj na dvoch nosných s aplikovaným FEC=5/6 a 7/8 sústredených do Východného zväzku
na f=11 996 a 12 073 MHz.Objekt Yahsat/Yahlive 1A je zároveň prvým zo sumy analyzovaných v KU pásme,ktorého kompletnú
prevádzku vo vlnovom spektre V+H autor hodnotí na základe "Tabuľky pre objektívnu klasifikáciu satelitného DX príjmu" stupňom -A- .

Česká Miss Lenka Josefiová (Náchod-ČR,Miami,Dubai) je tvárou globálnej TV Fashion ONE pre oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky
                                             

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-promo

dxsatcs-com-yahsat-1a-yahlive-y1a-1a-52-5-east-reception-ku-east-beam-promo

                                  dxsatcs-logo