18.7.2020-11 554 MHz-V-YES Izrael : signálny model zo včerajška stojaci na stabilnej forme uzamknutia tejto nosnej prenosu v trvaní minimálne 6 až 10+ hodín denne ostáva platný aj dnes + nové fakty v tejto téme ...

         autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com
Aktualizácia výskumného projektu zameraného na príjem izraelského paketu YES  : Amos 3/7 na 4.0°W-Middle East beam
                                                       publikované dňa : 18.7.2020 @ Lučenec

18.7.2020_11 554 MHz_V_YES Izrael : signálny model zo dňa 17.7.2020 stojaci na stabilnej forme uzamknutia tejto nosnej prenosu v trvaní
minimálne 6 až 10+ hodín denne ostáva platný aj dnes a jeho atribút v otázke veľkosti signálnej rezervy vo výške okolo 1 dB/MER ostáva
taktiež konštantný
.Poveternostné podmienky pri analýze boli plne porovnatelné so včerajškom (pravidelné ďažďové prehánky) a zber dát
z frekvenčného spektra prebiehal približne v rovnakom čase,čo zároveň dokazuje že sa v prvom prípade nejednalo o náhodný,neopakovatelný
a krátkodobý signálny jav respektíve nárast kvality príjmu len na tomto transpondére (v mieste príjmu mesta Lučenec),lebo VF signálna prax
v zemepisných zónach spadajúcich do kategórie "Out of Footprint" pozná aj tento jav alebo stav a pravdepodobnosť že by provajder navýšil
vysielaci výkon je v tomto prípade blízka alebo rovná nule.Z pochopitelných príčin je na akékoľvek kategorické hodnotenia príliš skoro a vyššie
popísaný signálny stav budem skúmať v dlhšom časovom úseku,lebo vychádzajúc z princípov vlnovej fyziky,čím dlhšie budem tento jav skúmať
tým poskytnem objektívnejšie a vyváženejšie výsledné hodnotenie,lebo v tomto prípade neplatí príslovie : Kto rýchlo dáva (informácie) ten
dva krát dáva,lebo nie je nič jednoduchšie ako uviesť ľudí v omyl a vzbudiť u nich klamlivé alebo nereálne očakávania o zdanlivej technickej
jednoduchosti
dosiahnutia na tento príjem v stredoeurópskej zóne..... pokračovanie

dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-18-7-2020-003