21.5.2021-Astra 2E na 28,5°E_UK BEAM:Aktualizoval som všetky nosné v rubriky "Analýza kvality príjmu" z rozpätia od 10 700 do 10 936 MHz za účelom demonštrácie toho typického stavu v amplitúde kvality dňa 18.5.2021 na f=10714 H,10773 H,10788 V,10803 H ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 21.5.2021 @ Lučenec

linka na novinku : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

Na základe markantného postupu v mojej vedecko-výskumnej činnosti za posledný rok,dnes môžem zaradiť do rubriky "Analýza kvality príjmu"
aj nové frekvencie f=10 714 H, 10 758 V,10 788 V,10 803 H .Všetky ďalšie nosné (okrem f-10 758 V) z rozpätia frekvenčného spektra
od 10 700 do 10 936 MHz som dnes aktualizoval za účelom demonštrácie tých typických (nie mimoriadnych) stavov amplitúd kvality
dňa 18.5.2021 v časovom okne od 20:00 do 0:00 SEČ. (aplikoval som duálny demodulátor Silicon Laboratories Si21662-B22 + Open ATV 6.1)

   MER=8 dB_ oprava-pôvodne som uviedol že sa jedná o mimoriadnu špičku,ale jedná sa o typickú,alebo normálnu amplitúdu kvality
                                                        
   astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10906-v-quality-analysis-18-5-2021-03

    astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10906-v-quality-analysis-04-2021-02  

    Astra 2E na 28,5°E : kvantifikácia obsadenia spektra H vektora vlnenia v rozsahu od 10 700 do 10 950 MHz so zameraním
     na analýzu kvality nosných f=10 773 + 10 891 MHz_ Freesat . Chýbajúca korekcia v rozsahu frekvenčného krokovania spôsobila
      výrazný  nesúlad  alebo odklon od vo frekvečnom plánovaní zadefinovanej centrálnej f=10 891,25 MHz pre TP 53,ale je to stále
      prípustný nesúlad,ktorý nenarušuje schopnosť automatického locku nosnej a jej analýzu kvality.

  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10894-h-quality-analysis-04-2021-03                       

  astra-2e-28-5-e-uk-beam-reception-bbc-itv-sky-10773-h-quality-analysis-04-2021-04