2-6-2015-Astra-4a-5-e-KA-pásmo:Autor analyzuje sústavu minimálne dvoch oficiálne publikovaných zväzkov elektromagnetických vlnení geostacionárneho objektu Astra 4A na l=4,8°vd , pod označením Interconnect a Interactive,ktoré obsahujú niekoľko výkonových..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 2.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
        Astra 4A - λ=4.8°E _ analýza vysielania vo zväzkoch Interconnect a Interactive

Astra 4A-4.8°E-KA band-reception-comment : komentár autora Romana Dávida

Autor analyzuje sústavu minimálne dvoch oficiálne publikovaných zväzkov elektromagnetických vlnení geostacionárneho objektu
Astra 4A na λ=4,8°vd , pod označením Interconnect a Interactive,ktoré obsahujú niekoľko výkonových špičiek "Beam peak"
v rôznych častiach európskeho a pravdepodobne aj afrického kontinentu.Ich elementárnou funkciou je vzájomná
prepojitelnosť/konektivita medzi frekvenčnými pásmami KA a KU a taktiež ich vyžarovacími zväzkami elm.vlnení,ktorá vytvára
dátový most medzi Africkým a Európskym kontinentom,čo v praxi umožňuje,podobne ako v prípade družice Eutelsat 7A,ktorú
autor analyzoval minulý týždeň,že aj v centrálnej európskej zóne je možné v spektre KA pásma od 21,4 do 21,8 GHz stabilne
identifikovať aj lokálne DSNG linky z centrálnej a južnej Afriky,nakoľko spoločným elementom/činiteľom obidvoch objektov
Astra 4A a Eutelsat 7A je sústava ich vzájomne prepojitelných Africko-Európskych vyžarovacích zväzkov,čiže vysielanie určené
pre európsky región je v prípade potreby k dispozícii pre Afrických zákazníkov a naopak.Satelitná distribúcia je v tomto prípade
mimoriadna výhodná,alebo tiež nevyhnutná lebo vybudovanie infraštruktúry stabilných a rýchlych optických sietí je pre väčšinu
štátov Afriky len hudbou ďalekej budúcnosti a to aj napriek tomu že celé východné aj západné pobrežie je napájané zo sústav
minimálne štyroch podmorských optických vedení a opakovačov s typickou priepustnosťou od 1 do 10 Tbit/s ( podmorské optické
vedenia vedené z Brazíle pod hlavičkou SACS South Atlantic Cable System budú po dokončení v roku 2016 poskytovať
priepustnosť až 40 Tbit/s pre časť západného pobrežia Afrického kontinentu). Z hľadiska zabezpečenia pred odposluchom
respektíve "prečítaním" tokov terabajtov dát z podmorských optických vedení sú ich najzranitelnejším miestom práve podmorské
opakovače,cez ktoré v minulosti dochádzalo a aj naďalej dochádza k neoprávnenému skenovaniu prenášaných dát za účelom
"národno-štátnych záujmov" niektorých veľmocí a organizácii,ktoré tu nebudem menovať,aj keď aj v tomto prípade platí odveké
pravidlo uplatňované už tisícky rokov(... od čias posielania správ pomocou poštových holubov),ktoré polopaticky povedané znie :
To že niekto dokáže prečítať a uložiť napr.trilíón terabajtov cudzej komunikácie,zároveň neznamená že jej aj porozumie bez patričného
kľúča.
Ale opäť prejdem k dnešnej téme.Na základe operátotom stanoveného frekvenčného členenia spektra KA pásma do troch blokov-viď.
Frequency Planning,autorove analýzy potvrdili že vzájomná prepojiteľnosť je v súčastnosti aktívna medzi Africkým uplinkových
a Európskym downlinkových zväzkom KA pásma s názvom Astra 4A-Interconnect,ktorého výkonová škvrna/špička je ovšem sústredená
do oblastí západnej Európy a Britských ostrovov,čoho dôsledkom je fakt že autor demonštruje prítomnosť jediného aktívneho prenosu
TVM Malawi na f=21 580 MHz-H.pol. len vo frekvenčnom spektre,bez možnosti uzamknutia nosnej.Jedinou nemodulovanou nosnou,
ktorá je vysielaná s vysokým výkonom a je identifikovatelná v obidvoch diagramoch Interconnect aj Interactive objektu Astra 4A
ostáva Beacon/Maják na f=19 299 MHz_H.pol.

použitá literatúra :

1,Výskumná činnosť autora Romana Dávida
2, wikipedia.org
3, SES Astra

astra-4a-promo