2-6-2015-Eutelsat-Ka-Sat-9A-Tooway-9-e-KA-pásmo : Ešte pred štyrmi rokmi nebola oblasť južného Slovenska pokrytá ani jedným z desiatok vysokokapacitných multizväzkov z objektu Eutelsat KA-Sat na λ=9.0°vd,ktoré ponúkajú cez dvojcestnú službu Tooway časovo

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 2.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
              
Eutelsat KA-Sat-9.0°E - analýza paketov satelitného internetu Tooway

Eutelsat KA-Sat-9.0°E-satellite broadband-KA-band : komentár autora Romana Dávida
 

Ešte pred štyrmi rokmi nebola oblasť južného Slovenska pokrytá ani jedným z desiatok vysokokapacitných multizväzkov z objektu
Eutelsat KA-Sat na λ=9.0°vd,ktoré ponúkajú cez dvojcestnú službu Tooway časovo ale hlavne "dátovo" neobmedzené satelitné
pripojenie do siete internet pre celý Europsky región.V súčastnosti autor analyzuje spektrum kruhovo polarizovaných vektorov
LH a RHCP,v ktorých identifikoval 16 paketov v rozsahu spektra od 19,7 do 20,2 GHz + Beacon/Maják na f=19 680 H .

  autor identifikoval v -H-časti spektra KA pásma na f=19 680 MHz beacon identifikátor objektu KA-Sat 9A

ka-sat-9e-beacon-frequency