21-4-2015-PREMIÉRA v pásme 20 GHz-KA pásmo_Y1A-YAHSAT-1A-52.5e a Y1B-YAHSAT-1B-47.5E : Autor analyzuje rozsah frekvenčného spektra KA pásma od 20.2 do 21.2 GHz geostacionárneho objektu Y1A na λ=52.5°E,ktoré je vyhradené pre prenos digitalizovaného hlasu

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 21.4.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
 
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
            a, PREMIÉRA v KA pásme č.1 : Y1A-YAHSAT 1A na λ =52.5°E
            b, PREMIÉRA v KA pásme č.2 : Y1B-YAHSAT 1B na λ =47.5°E

Autor analyzuje rozsah frekvenčného spektra KA pásma od 20.2 do 21.2 GHz geostacionárneho
objektu Y1A na λ=52.5°E,ktoré je vyhradené pre prenos digitalizovaného hlasu,dát
a multimediálneho obsahu (VoIP) cez protokoly UDP/TCP/IP pre vládne a vojenské potreby
Spojených Arabských Emirátov,kde najvyššiu prioritu zohráva vysoký stupeň zabezpečenia
a odolnosti pred narušením komunikácie z vonku (odposluchom).Nie je vylúčené že práve cez
riadený respektíve polohovatelný vyžarovací zväzok tu analyzovaného objektu Y1A sa v praxi
testovala alebo priamo aplikuje v tejto oblasti typická armádna VoIP architektúra,založená na
technológii/protokole SIP alebo H.248/Magaco,ktorú pri multimediálnych konferenciách a s určitými
HW+SW rozšíreniami v porovnaní s komerčnou sférou,štandardne používa aj DoD - Ministerstvo
Obrany Spojených Štátov Amerických.Štruktúra jednotlivých VoIP sieťových aplikácií je prevažne
postavená na komponentoch od fi CISCO Systems a jedných z bežných štandardov uplatňovaným
v armádnych VoIP sieťach alebo multimediálnych bránach je napr. MLPP,ktorý stanovuje protokol
pre prioritné/prednostné vybavovanie telefonických hovorov v časoch núdze,respektíve
v preťažených sieťach na úkor hovorov s nižšou prioritou za účelom zachovania konektivity
armádneho velenia.Autor stanovuje na základe vlastných analýz aj doteraz oficiálne nepublikované
Beacon ID frekvencie objektov Y1A a Y1B pre spektrum KA pásma,definuje parametre prenosu pre
4 streami v ktorých operátor aplikuje výlučne konštantné/fixné parametre prenosu v predpise
DVB-S2/CCM Single stream nie Multi a demonštruje na f=20 475 MHz ideálny stav kvality s čistou
rezervou zisku okolo LM=10 dB pri fixne aplikovaných modulačných parametroch CCM
(DVB-S2/QPSK/Fec=2/3),čo síce nie je v prípade merania kvality vo formáte DVB-S2 najvhodnejší údaj
ale plne postačuje za účelom identifikovania a stanovenia ďalšej z referenčných hladín zisku pre
KA pásmo,čo je podstatou prvého výskumného projektu,ktorému sa autor Romana Dávid venuje +++

yahsat-1a-52-5-e-ka-band-reception-y1b-yahsat-1b

dxsatcs-logo