2.11.2010-POSLEDNÉ NOVINKY a aktualizované výsledky meraní z družice Arabsat 2B po jej presune na novú orbitálnu pozíciu 20.0° východne v C pásme : TP9+11-nová analýza spektra s nosnou paketu TV Mauretánia , Tayba TV , SSTV južný Sudán ...

2.11.2010-POSLEDNÉ NOVINKY a aktualizované výsledky meraní z družice Arabsat 2B po jej presune na novú orbitálnu pozíciu 20.0° východne v C pásme : TP9+11-nová analýza spektra s nosnou paketu TV Mauretánia , Tayba TV , SSTV Sudán ...

                                              --- 3 913 R : 1. okruh TV Mauretánia v diagrame Medium power ---
     Arabsat 2B at 20.0 e- medium power beam-3 913 R TVM-sk

                                                 
                                                    CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                         
international professional portal
                                                                            think-tank
                                                          Roman Dávid - author & founder
                                                          mail :
roman.david@dxsatcs.com