21.4.2020-SLOVENSKÁ SATELITNÁ PREMIÉRA od autora Romana Dávida-2.časť : Britská platená televízia SKY z vyžarovacieho diagramu UK SPOT BEAM družice ASTRA 2F

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                publikované dňa : 21.4.2020 @ Lučenec

Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : družica Astra 2F na 28,2° E-UK SPOT BEAM

            Britská platená satelitná služba SKY z družice ASTRA 2F na 28,2°E-UK SPOT BEAM

Analýza a atribúty družicového príjmu paketov Freesat a SKY z britského vyžarovací diagramu
UK SPOT BEAM satelitov Astra 2E/2F/2G,týmto vytvorili obsahový základ celého môjho
výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly s D=180-450 cm".
Nesporný progres v racionalite uvažovania (Áno,mám veľmi ďaleko k PLNOSTI MÚDROSTI,
ale som na tej nekonečne dlhej ceste K NEJ!_citát alebo bonmot od Romana Dávida) demonštrujem aj tým
že som ako prvý do satelitnej praxe zaviedol teraz už kľúčové faktory a ich atribúty ako sú
"Referenčná frekvencia f0" a "Signálny model príjmu",ktoré doteraz nikto z mojich predchodcov
nepomenoval,aj napriek tomu že moja satelitná prax potvrdila ich nespornú dôležitosť pri
demonštrácii prítomnosti systémové zisku "G" alebo verifikácie výrobcom stanoveného zisku
paraboly v praxi družicového príjmu.Ako som už niekoľkokrát zdôrazňoval,práve toto je tým
primárnym alebo základným problémom celej satelitnej techniky a satelitného príjmu ako takého
a zároveň dôvodom prečo som celý tento výskumný projekt spustil ako prvý v Európe.
Musím spomenúť že všetky vyššie spomenuté problémy v tejto oblasti,ktoré pomenúvam
a zároveň riešim,sú ďaleko nadčasové a budú aktuálne a platné aj o napríklad 500 rokov
a je úplne nepodstatné aká modulácia alebo kompresia sa v tom čase bude aplikovať alebo
v ktorej časti z vysoko fyzikálne limitovaného a konečného (nie nekonečného) frekvenčného
spektra sa v tom čase bude vysielať,lebo princípy súčastnej vlnovej fyziky budú platné a nemenné
aj o 1000 rokov.Ale sú tu desiatky podmienok,ktoré musia byť zachované tak ako je tomu dnes.
Napríklad:nebeská mechanika musí ostať v súčastnom stave atď

Príjem z britského vyžarovaciaho diagramu družice Astra 2F je špecifický faktormi kontinuity,
diskontinuity a duality samotnej funkcie signálneho modelu alebo závislosti priebehu vzťahu MER/t.
Dôležitým ostáva fakt že aj v prípade transpondérovej kapacity satelitu Astra 2F je možné s určitosťou
definovať konkrétne jednu frekvenciu f=11 306 MHz_H-pol. ako tú s atribútom "referenčnosti"
pre verifikáciu príjmu vysielania z diagramu UK SPOT BEAM a prítomnosti ekvivalentnej hladiny zisku
k stanovenému priemeru paraboly D=450 cm.V prípade britského vyžarovacieho zväzku tretej družice
Astra 2G na 28,2°E,nespĺňa ani jedna frekvencia atribút referenčnosti,kedže som v tomto prípade aj ja
limitovaný relatívne "nedostatočným" priemerom paraboly D=450 cm,ktorý mi neumožňuje stabilný
príjem,ale len primárny LOCK nosnej bez akejkoľvek rezervy v kvalite na dvoch frekvenciách siete
Freesat UK na f=10 964 a 10 994 MHz_H-pol.

Európska satelitná verejnosť týmto dostáva do rúk komplexný a hlavne odborný pohľad s množstvom
originálnych autorových poznatkov a definícií,ktoré nenájde na žiadnom inom portále s touto problematikou.

 Astra 2E/2F/2G at 28.2e-enter