21.4.2021-ASTRA 2E_UK footprint_f0=11 426 H_Autor Roman Dávid v tejto štúdii dokáže legitímne priradenie atribútu "VYSOKOSMEROVÁ SATELITNÁ ZOSTAVA" k ním aplikovanému VF systému na základe jej schopnosti účinne izolovať nosné s pozičným odstupom len 0,3°

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 21.4.2021 @ Lučenec

linka na novinku : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-2f-2g-uk-footprint-stable-reception-synchronous-nano-corrections

Autor Roman Dávid v tejto štúdii dokáže legitímne priradenie atribútu "VYSOKOSMEROVÁ (vysokozisková) SATELITNÁ ZOSTAVA"
k ním aplikovanému VF systému na základe jej schopnosti účinne izolovať (oddeliť) nosné s pozičným odstupom len 0,3° a na
referenčnej alebo štartovacej frekvencii "f0"=11 426 MHz_H pre celý Britský vyžarovací diagram z konštelácie troch objektov
Astra 2E/2F/2G potvrdí funkciu jeho technologického postupu (vynálezu) s názvom "SYNCHRÓNNE NANOKOREKCIE" v praxi
satelitného príjmu,ktorý zabezpečil že signálna rezerva ani pri búrke neklesla pod 2,4 dB nad šumovým prahom pri SNR=3 dB,
zatiaľ čo bez jej aplikácie kvalita príjmu atakovala úrovne okolo SNR=3,5 dB aj pri výrazne nedegradujúcich poveternostných
podmienkach.

Názov štúdie : Autor Roman Dávid skúma atribúty a podmienky pre klasifikáciu frekvencie f0=11 426 MHz_H do kategórie
"REFERENČNÁ FREKVENCIA f0", pre celú konšteláciu troch geostacionárnych objektov Astra 2E/2F/2G na 28,5°E,
vo vyžarovacom diagrame UK SPOT BEAM. Po f(max)=12 363 MHz_V , f(min)=10 714 MHz_H je táto štúdia už treťou v poradí
,ktorej úlohou je verifikácia stupňa frekvenčného vyladenia a priepustnosti konkrétneho vlnovodného komponentu zo systémového
riešenia tentoraz na f(stred)=11 426 MHz_H . Zároveň táto štúdia dokazuje pravdivosť môjho tvrdenie z prípadovej štúdie č.2 o
identifikácii a odstránení systémovej nepresnosti,ktorá degradovala výslednú kvalitu o minimálne 0,8 až 1 dB (MER).

astra-2e-uk-footprint-stable-reception-11426-h-reference-frequency