23.8.2020:OKAMIH DEJÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU: STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice AMOS 7 v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,ktorú dnes zadefinuje autor Roman Dávid

                     autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com
       Aktualizácia výskumného projektu zameraného na príjem izraelského paketu YES  : Amos 3/7 na 4.0°W-Middle East beam
                                                             publikované dňa : 23.8.2020 @ Lučenec

OKAMIH DEJÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU: STAV CHYBOVOSTI CBER<1.0E-07 v diagrame "MIDDLE EAST" družice AMOS 7 na 3,9°W
v strednej Európe ako jednoznačný dôsledok limitne dostupnej SIGNÁLNEJ ANOMÁLIE mimoriadneho rozsahu,ktorú dnes autor Roman Dávid
v premiére definuje ... pokračovanie

Z podstaty slova anomália ako výrazná odchýlka od normálu dnes vysvetlím a zadefinujem  pojem "SIGNÁLNA ANOMÁLIA" v praxi družicového príjmu
KU pásma,ktorú som identifikoval na satelite Amos 7 na 3,9°W dňa 16.8.2020 a budem analyzovať a demonštrovať signálne a kvalitatívne stavy respektíve
limitne alebo dočasne dostupné signálne špičky (maximá),ktoré stav signálnej anomálie krátkodobo sprevádzajú a v praxi umožňujú dočasne
dosahovať plne porovnatelné až ekvivalentné úrovne kvality príjmu v Európskom ako aj v Stredovýchodnom vyžarovacom diagrame (Middle East)
a to v zemepisných podmienkach strednej Európy (konkrétne v mieste príjmu mesta Lučenec).

Polopate povedané : na výstupe z prvého sekundárneho radianta s priemerom D1=60 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z európskeho vyžarovacieho
diagramu
s typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=56-58 dBW som dosiahol alebo nameral plne porovnatelnú kvalitu príjmu vyjadrenú stavom CBER<1.0E-7
(hovorím o kanálovej chybovosti CBER za QPSK demodulátorom pred nie "post" Viterbi korekciou,prakticky je to matematicky vyjadrený stav zodpovedajúci signálnej
stabilite) ako som dosiahol na výstupe z druhého sekundárneho radianta s priemerom D2=450 cm nainštalovaného v Lučenci na príjem z vyžarovacieho diagramu
Stredný východ (Middle East)
s neporovnatelne nižšou typickou hladinou vyžiareného výkonu EIRP=28-32 dBW v regióne Stredná Európa nasmerovaného
na identický satelit Amos 7.

Autor Roman Dávid týmto definuje pojem signálna anomália v praxi družicového príjmu pásma KU :

1,Limitne alebo dočasne dostupná výkonová špička,ktorá vysoko,typicky o 10 až 20 dBW,prevyšuje normálnu alebo v prevažnej väčšine času
prítomnú hladinu ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu "EIRP" v mieste príjmu (v príjmovej zóne OUT OF FOOTPRINT)

2,Z aktívne prebiehajúcich dejov,zloženia a stavu v atmosfére planéty ZEM,moje dlhoročné analýzy verifikujú nasledovné : signálna anomália paradoxne
vzniká a demonštruje sa počas prílivu hlbokej brázdy nízkeho tlaku vzduchu s atmosferickou frontou*

3,Signálna anomália typicky trvá rádovo od desiatok hodín až do jednotiek dní (dnes prezentujem výsledok príjmu z naposledy aktívne prezentujúcej
sa signálnej anomálie,ktorá trvala od 16.8 do 18.8.2020 na dvoch TP,konkrétne f1=11 113 H+f2=11 541 H )

4,Signálna anomália sa spravidla nedemonštruje paralelne/súbežne na V aj H vektoroch vlnení zároveň,typicky sa vykytuje len na niektorých transpondéroch
z jednej polarizačnej roviny,nikdy nie na všetkých súčastne,v závislosti od výberu a typu satelitu

Analýza v trvaní 6 dní jednoznačne potvrdila,že moje posledne publikované výsledky na f1=11 113 MHz H_KAN/MAKAN Izrael
+ f2=11 541 MHz H_Shalom tv ...patria do kategórie príjmu v limitne prítomnej signálnej anomálii na družici AMOS 7 a nemôžem ich
kategorizovať ako satelitný príjem v štandardných alebo typicky prítomných výkonových stavoch v mojej zemepisnej oblasti,na základe ktorých
by som mohol definovať model signálnej dostupnosti.

         - zber dát z frekvenčného spektra H vektora som kontinuálne vykonával 17.8.2020 od 18:00 do 18:35 CET -
                                                               - ciachovaný digitálny analyzátor Televes H60 -

    17.8.2020_18:09 CET : Amos 7-3.9°W_11 541MHz-H : stav chybovosti CBER-S<1.0E-06 ako dôsledok
    práve prebiehajúcej signálnej anomálie mimoriadne veľkého rozsahu,pretože typická,alebo každodenne dosiahnutelná
    amplitúda ne-kvality koreluje so stavom CBER-S>1.0E-02 !

   
  dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-002     dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-word-spectrum-quality-analysis-17-8-2020-003               

  - OPEN ATV 6.1 img/Octagon SF 4008 -            - TBS 5925 + EBS pro -                         - ONLINE Video proof_mp4 -
 dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-octagon-openatv-17-8-2020-001      dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-002        dxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-11541-h-sbn-shalom-snr-quality-analysis-tbs5925-17-8-2020-003                                                                                          

použité zdroje :

*citujem zdroj č.1 :SHMU Bratislava_v prípade zistení okamžitého stavu v atmosfére planéty Zem,každodenne používam ako zdroj informácií
merania zo Slovenského Hydrometeorologického ústavu SHMU Bratislava na http://www.shmu.sk.

*citujem zdroj č.2 : v otázke analýzy stavu atmoséry som využil verejne publikované informácie z fakulty FMFI UK Bratislava oddelenie
meteorológie a klimatológie na http://www.dmc.fmph.uniba.sk.

ps/Amos 7 : posledná analýza spektra potvrdila že nosná na f=11 524 MHz_V je opäť aktívne vyťažovaná po niekoľkomesačnej prestávke