24-2-2015-EXKLUZÍVNA SPRÁVA - Prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma -X- z družice Astra 2G - Exkluzívna správa v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida ......

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 24.2.2015 @ Lučenec

Exkluzívna správa v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
         Prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

reťazenie autorových pracovných vektorov :

01, Na začiatku reťazenia krokov a činností (smerujúcich k identifikovaniu tejto výnimočnej udalosti) autor
čerpal z dôveryhodného armádneho zdroja,ktorý tvrdil že súčasťou spojovacieho systému objektu Astra 2G
nie sú len na verejnosti proklamované prepojovacie transpondéry vo frekvenčných pásmach KU a KA ale aj
komunikačné prvky určené pre pásmo X o ktorých sa prevádzkovateľ z pochopitelných príčin vôbec nezmieňuje,
nakoľko sú respektíve budú na základe požiadavky vlády Luxemburského veľkovojvodstva v rámci štruktúr
NATO aplikované na zabezpečenú armádnu komunikáciu a riadenie vojenských objektov prevažne v oblasti
blízkeho východu . +++++

astra-2g-x-band-reception

dxsatcs-logo