24-5-2021_Autor Roman Dávid dokazuje aktuálne prebiehajúci dej mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu paralelne na každom z TP v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz v britskom vyžarovacom diagrame objektu Astra 2E na 28,5°E

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 24.5.2021 @ Lučenec

linka na novinku : http://www.dxsatcs.com/content/astra-2e-sat-dx-reception-europe-uk-spot-...

Názov štúdie : Autor Roman Dávid v dnešnej prípadovej štúdii dokáže aktuálne (od 21.5.2021) prebiehajúci dej mimoriadnej (mikro)špičky
v intenzite výkonu paralelne na každom z transpondérov v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz v britskom
vyžarovacom diagrame objektu Astra 2E na 28,5°E  ... tento dej je stále aktívny už druhý deň za sebou 22>23.5.2021

Cieľ štúdie : Ak som v poslednej prípadovej štúdii demonštroval typické,alebo symptomatické amplitúdy kvality vyjadrujúce
takzvaný stred (medianus) v intenzite signálneho mikrovýkonu v danej zemepisnej oblasti s frekvenciou identifikovatelnosti
od 60 do 70% prípadov z celku,potom dnešná štúdia si dáva za cieľ dokázať prítomnosť mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu
v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz z geostacionárneho objektu Astra 2E na 28,5°E s približnou frekvenciou
výskytu 1-3x za mesiac čo je približne 3-10% prípadov z celku.
Na základe mojich dlhodobých výskumov môžem potvrdiť nasledovné
atribúty,súvislosti a vzťahy vo frekvenčnom spektre asociované s mimoriadnou výkonovou špičkou ....

dxsatcs-astra-2e-28-5-e-uk-footprint-reception-10 906-v-freesat-uk-televes-22-5-2021-01