24.11.2009 - Orbitálna pozícia 53.0°W , pásmo C a vysielanie TV Africable na f=3 857 R zo západnej Afriky cez družicu Intelsat 707 pri elevačnom uhle len 2.5°:východo-hemisferická zóna príjmu & spektrálna + a/b BER analýza: ÚVOD _ 3 857 R Africable Mali

24.11.2009 - Orbitálna pozícia 53.0°W , pásmo C a vysielanie TV Africable na f=3 856 R zo západnej Afriky cez družicu Intelsat 707 pri elevačnom uhle len 2.5°:východo-hemisferická zóna príjmu & spektrálna + a/b BER analýza: ÚVOD _ 3 856 R Africable Mali

          identifikovaný prenos tv Africable zo západnej Afriky na kmitočte  f=3 857 R z družice Intelsat 707 na 53.0°W pri
                                                                            elevačnom uhle len 2.5°

Intelsat 707 at 53.0 w _ East hemi footprint_first snap  00s