24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje stav stabilnej možnosti príjmu bez jedinej pixelácie v rozsahu 4-5 hodín denne ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 24.3.2021 @ Lučenec

24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského
satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje signálny model stability bez jedinej pixelácie
                     v rozsahu 4-5 hodín denne v aktuálnych výkonových mikrointenzitách

                                ASTRA 2E at 28.5°E (EUTELSAT 28E)-UK SPOT BEAM

►Názov štúdie : potom čo v tretej prípadovej štúdii autor Roman Dávid skúmal frekvenčné vyladenie a priepustnosť konkrétneho
vlnovodného komponentu na tej v súčastnosti najvyššej využívanej frekvencii vo vertikálnej polarizácii,konkrétne f=12 363 MHz,
z konštelácie troch geostacionárnych objektov Astra 2E/2F a 2G v diagrame UK SPOT BEAM pásma KU,v dnes publikovanej štúdii
autor zacieli svoju pozornosť naopak na tú najnižšiu aktívne vyťažovanú frekvenciu f=10 714 MHz (-1649 MHz) objektu Astra 2E,
vo frekvenčnom spektre horizontálneho vektora vlnenia aby tým v praxi overil stupeň vyladenia a priepustnosti vlnovodného komponentu,
ktorý je súčasťou celého systémového riešenia v ohnisku sekundárneho žiariča Prodelin 450 cm.

►Cieľ štúdie : súčasťou systematického výskumu,potom čo si vlnovodný komponent navrhnem a vyrobím,je jeho aplikácia a testovanie
v ostrej prevádzke
,keď podrobujem analýze jeho frekvenčné vyladenie a priepustnosť z hľadiska výberu konkrétneho ortogonálne
polarizovaného vlnenia V/H a to typicky na troch až piatich frekvenciách z celého frekvenčného spektra od fmin=10 700 po fmax=12 750 MHz
pásma KU
.

astra-2e-10714-h-reception