25.7.2020: 11 474 & 11 553 MHz_V_YES Izrael : Autor Roman Dávid analyzuje časť z vertikálneho frekvenčného spektra od 11 400 do 11 600 MHz satelitu AMOS 7 a demonštruje aktuálne kvalitatívne hladiny na dvoch transpondéroch izraelského paketu YES

   autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com
Aktualizácia výskumného projektu zameraného na príjem izraelského paketu YES  : Amos 3/7 na 4.0°W-Middle East beam
                                                       publikované dňa : 25.7.2020 @ Lučenec

25.7.2020_11 474 & 11 553 MHz_V_YES Izrael : Autor Roman Dávid analyzuje časť z vertikálneho frekvenčného spektra od 11 400
do 11 600 MHz satelitu AMOS 7-3,9°W a demonštruje aktuálne kvalitatívne hladiny na dvoch transpondéroch izraelského paketu YES
na f1=11 474 (pri FEC 3/4) a f2=11 553 MHz (pri FEC 5/6) v stredoeurópskej zóne príjmu s priemerom sekundárneho radianta D=450 cm.
Dnešný stav kvality príjmu na "f1" pri momentálne pretrvávajúcich dažďových prehánkach klasifikujem ako nestabilný LOCK nosnej v trvaní
rádovo jednotky hodín a naopak stabilnú formu LOCKU nosnej s permanentne oscilujúcou hladinou kvality od MER=0,5 do 1,5 dB na "f2",
ktorá trvá od približne 8:00 ráno až doteraz.Okamžitá kvalita oscilujúca okolo MER=7 dB na f2 umožňuje stabilné dešifrovanie streamov
(v systéme NDS Videoguard) a dokumentáciu príjmu v online mozaikách.... pokračovanie

                               
                                     11 553 MHz-YES Israel : verifikácia ekvivalentnej hladiny zisku "G" k stanovenému priemeru "D" v stredoeurópskej zóne príjmudxsatcs-amos-3-amos-7-at-4-west-middle-east-beam-footprint-sat-dx-reception-11553-mhz-v-yes-sd-israel-25-7-2020-001