4.1.2019-Roman Dávid-AMOS 7-4.0°W-diagram Blízky východ:Pokračovanie výskumného projektu č.1,v ktorom autor demonštruje signálny stav na referenčných frekvenciách za účelom kvantifikácie kvality príjmu a reálneho zisku v stredne Európe ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                      publikované dňa : 4.1.2019 @ Lučenec4.1.2019-Roman Dávid-AMOS 7-4.0°W-diagram Blízky východ:Pokračovanie výskumného projektu č.1,
v ktorom autor demonštruje signálny stav na referenčných frekvenciách za účelom kvantifikácie kvality príjmu
                                   a reálneho zisku parabolických antén v stredne Európe ... pokračovanie

dxsatcs-amos-7-4w-middle-east-beam-satdx-reception-europe-middle-east-tv-11061-mhz-00
Amos-7-4-west-middle-east-beam-11095-mhz-Rashut2-network-israel-sat-dx-reception-europe-satdx-news-000