27-1-2015_AMOS 2-4,0°zd-TP 14-Middle East : Autor Roman Dávid touto retrospektívnou analýzou ziskových stavov pri príjme paketov z blízkovýchodného lúča a tentoraz horizontálne polarizovaného vlnenia,objektu Amos2-4.0°zd za obdobie od 2005 do 2009,týmto..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 27.1.2015 @ Lučenec

Autor Roman Dávid touto retrospektívnou analýzou ziskových stavov pri príjme paketov z blízkovýchodného lúča a tentoraz horizontálne
polarizovaného vlnenia,objektu Amos2-4.0°zd za obdobie od 2005 do 2009,týmto demonštruje exemplárny príklad vysokej degradácie
v účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od chybovosti BER na kanál,keď hlavným
činiteľom/degradantom sú takzvané systémové nepresnosti aplikovaných rotačných radiantov s D=240 a D=300 cm.Na základe súčastných
vedomostí autora a ním stanovenej definície,ktorá znie :

 
Stanovenie koeficientu účinnosti premeny elmag. vlnenia na výslednú kvalitu: Definícia
     - Degradácia účinnosti premeny ... ako funkcia k vzrastajúcemu priemeru radianta D -

Nech číslo 1 predstavuje teoreticky ideálny stav pri ktorom systémové a aplikačné nepresnosti sú rovné 0 a dochádza k bezstratovej
transformácii elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu derivovanú od odstupu S/N resp. ChBER, potom platí pre prax inštalácií
parabolických reflektorov od D=>240 cm vo fixnom alebo v PLM uložení, že koeficient účinnosti sa pohybuje v rozsahu od 0,3 do 0,7
alebo so vzrastajúcim priemerom inštalovaného reflektora výrazne klesá pravdepodobnosť naplnenia hornej hranice stanoveného
koeficientu čo je vo vzťahu so spektrom frekvencii -f-, ktoré reflektor koncentruje.

platí že v dôsledku prevažne systémových ale aj aplikačných nepresností v pomere 80/20 dochádzalo k vysokej degradácii v účinnosti
transformácie elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu,ktorú môžem kvantifikovať koeficientom 0,5 .

dxsatcs-amos-2-4w-middle-east-beam-10986-h-tp-14--fe-tv-lesea-network-footage-x10

                                                     dxsatcs logo