27.5.2020-EURÓPSKA SATELITNÁ PREMIÉRA : Roman Dávid otvára v Lučenci prvé centrum v Európe zamerané na výskum a analýzu príjmu izraelskej satelitnej služby YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W .

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                       publikované dňa : 27.5.2020 @ Lučenec

    Ďalšie pokračovanie výskumného projektu č.1 : Amos 3/7 na 4.0°W-Middle East beam
      
EURÓPSKA SATELITNÁ PREMIÉRA : Roman Dávid otvára v Lučenci prvé centrum v Európe zamerané
      na výskum a analýzu príjmu izraelskej satelitnej služby YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W ...
            

Zakladateľ Think-Tanku Roman Dávid týmto otvára prvé centrum tohto druhu v Európskom kontexte družicového
príjmu,zamerané na výskum a analýzu príjmu izraelskej platenej tv YES z družíc Amos 3/7 na 4,0°W,pričom jej
príjem je len prostriedkom (nie primárnym cieľom*) k demonštrácii a verifikácii ekvivalentnej hladiny RX zisku
pre príjmacie antény s priemerom od D=370 cm v definovanej zemepisnej oblasti
.Autor sa vo svojich výskumoch
sústredil na vlnenia vo vertikálnej polarizácii,koncentrované do stredovýchodného vyžarovacieho diagramu
"Middle East",stanovuje dve Referenčné frekvencie "f0" zvlášť pre Vertikálnu (10 926 MHz-Knesset Channel)
aj pre Horizontálnu (11 062 MHz-METV)
  rovinu vlnení,na ktorých demonštruje celodennú formu stabilného
príjmu s relatívne vysokou signálnou rezervou,stanovuje detailný signálny model pre každý z transpondérov,
uskutočňuje porovnávací test vzťahu zisku antény "G" k stanovenému priemeru "D" ako praktický dôkaz naplnenia
teórie v praxi medzi sekundárnymi radiantami Prodelin s D=370 a 450 cm na identickej referenčnej frekvencii "f0",
popisuje špičku v kvalite príjmu s takmer každodennou periodicitiou výskytu a tak ďalej ...

Európskej expertnej verejnosti týmto predkladám komplexný,objektívny a hlavne na každý detail zameraný sumár
poznatkov z mojej dlhoročnej výskumnej činnosti v oblasti družicového príjmu zo stredovýchodného diagramu satelitov
Amos 2,3,7,ktorý sa týmto stáva ďalším zo základných kameňov alebo pilierov na ktorých stojí celý výskumný projekt
s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre paraboly s priemerom D=180-450 cm ".

pokračovanie do centra >

*Primárnym cieľom je výskumná činnosť a verifikácia RX zisku antén v európskej zemepisnej ovlasti nie demonštrácia
možnosti dekódovania systému podmieného prístupu VIDEOGUARD a následné nekonečné čumenie do "TV BEDNE"
na častokrát bezobsažné a bezcenné tv vysielanie rôznych dôležito sa tváriacich pseudo umelcov alebo takzvaných
influencerov,lebo podobného obsahu z tejto "emocionálnej tv žumpy" máme kopu aj v našich zemepisných končinách.

 yes israel-centrum