28-4-2015-Hylas-2-31-E-KA-Band: PREMIÉRA v KA PÁSME_Po viac ako roku analýz spektra KA pásma objektu Hylas 2 na λ=31° vd s referenčným radiantom Prodelin 450 cm,ktorý patrí do výskumného projektu č.1 dnes autor publikuje prvú kvantifikáciu stavu spektra..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 28.4.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
 
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme

PREMIÉRA č.2 v KA pásme : Hylas 2-31°E a prvá kvantifikáciu stavu spektra a kvality

Po viac ako roku analýz spektra KA pásma objektu Hylas 2 na λ=31° vd s referenčným radiantom
Prodelin 450 cm,ktorý patrí do výskumného projektu č.1 dnes autor publikuje prvú kvantifikáciu
stavu spektra a kvality na nosných frekvenciách v rozsahu od 19,7 do 20,2 GHz.Obsadenie
spektra L+RHCP v mieste analýz mesta Lučenec,ktorému dominujú dátové streami služieb
Broadband/Broadcast/Security data/IP atď provajderov Avanti a American Online AOL ostáva
nemenné v kvalite ale aj v parametroch prenosu .

hylas-1-ka-band-reception

dxsatcs-logo