29-9-2015-SKYNET 5B-25°-príjem v X pásme : analýza britského vojenského stacionárneho objektu v X pásme s jeho hlavným kontrahentom,ktorým je agentúra GCHQ čo je britská obdoba americkej bezpečnostnej agentúry NSA ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 29.9.2015 @ Lučenec

 
  Výskumný projekt č.2 a kľúčové témy autora Romana Dávida : SKYNET , SIGINT , GCHQ , NSA , ENIGMA , U2...                                                 

EXKLUZÍVNA Téma č.1 : SKYNET 5B- 24,4° vd-analýza britského vojenského stacionárneho objektu v X pásme
s jeho hlavným kontrahentom,ktorým je agentúra GCHQ čo je britská obdoba americkej bezpečnostnej agentúry NSA   

dxsatcs-skynet-5b-25e-x-band-promo

Skynet 5B - 25°E-X band :  komentár autora Romana Dávida

Britská geostacionárna konštalácia momentálne deviatich vojenských objektov s označením SKYNET,ktorej súčasťou
sú oficiálne štyri objekty z piatej generácie 5A až 5D a 3 inklinujúce objekty štvrtej generácie 4C+E+F operuje v
spektre ultra a super vyysokých frekvencií a zabezpečuje prenos strategicky dôležitej šifrovanej komunikácie
hlavne pre Britskú a spriatelené armády združené v NATO.
Sklon dráh geo. objektov štvrtej generácie k rovníku sa pohybuje rádovo v jednotkách až v desiatkach stupňov.

Napríklad vyberám : aktuálna inklinácia derivovaná z TLE kódu dňa 29.9.2015 je i=13,4° pre viac ako 20 rokov
starý objekt Skynet 4C na lambda=-0,52° zd,ktorý už viac ako 4 roky pri viditeľnosti/dostupnosti len 5 hodín denne
zabezpečuje dátovú konektivitu + širokopásmové pripojenie do siete internet pre americkú výskumnú stanicu
"Amundsen–Scott" umiestnenú na južnom póle v nadmorskej výške len 2.83 metra.

Technickú kontrolu nad všetkými objektami Skynet štvrtej aj piatej generácie,v mene objednávateľa služby,
ktorým je Britské Ministerstvo obrany,zabezpečuje od 10/2012 spoločnosť Astrium Services.

Vesmírny projekt Skynet,ktorý tvorí základ v otázkach elektronickej špionáže a globálneho odposluchu Spojeného
kráľovstva (SIGINT),vznikol v šesdesiatich rokoch minulého storočia ako odpoveď britskej vlády na aktivity Americkej
a Ruskej strany v otázkach elektronického odposluchu a v tej dobe vznikajúceho globálneho územného/geo
monitoringu,ktorý sa začal v relatívne masívnom meradle uplatňovať práve v tej dobe pomocou družíc a nielen cez
prevažne jednomotorové a spravidla jednomiestne a na tú dobu ultraľahké lietadlá s citlivými optickými snímačmi
letiace vo výške okolo 25 km nad zemským povrchom. ( U2 )

Najväčším kontrahentom prenosových kapacít geostacionárnych objektov Skynet (až 85% z celkových kapacít) je
vládna agentúra GCHQ-Government Communications Headquarters (1946) čo je britská obdoba respektíve
duplikát americkej bezpečnostnej gentúry NSA.Jednou z jej pracovných náplní je aj :

1,Zber,kryptoanalýza a monitoring dát v globálnom meradle (monitoring mobilných komunikačných prostriedkov
v globálnom štandarde GSM ai,monitoring internetových uzlov,vyhľadávacích služieb a identifikácia konkrétnej IP
v optických ale aj mobilných sieťach,identifikácia zranitelných miest/zadných dvierok v masovo rozšírených
softwéroch v PC aj v Smart telefónoch napr. od spol ADOBE ai,ktoré sú vhodné na prienik z vonku,ktorý je často
zamaskovaný ako update systému Windows alebo antivírového programu v napadnutom PC,lebo pred týmto
typom prieniku sú všetky bežné antívírové programy,ktoré sa tak často umiestňujú v rôznych rebríčkoch,bezmocné
a je otázna ich budúcnosť,lebo sofistikované prieniky do PC nevyžadujú spoluprácu s obsluhou napadnutého PC a
ani inštaláciu akéhokoľvek súboru alebo pluginu a monitorovaný objekt nemá šancu to v 99,99 % prípadov odhaliť)

2,Zabezpečenia učinného šifrovania vládnej,diplomatickej a armádnej komunikácie s vysokou odolnosťou voči
nalomeniu,tak aby sa vylúčila úspešná možnosť uplatnenia matematických postupov,ktoré by viedli k čiastočnému
alebo úplnému nalomeniu šifry-získaniu kľúča,lebo nalomenie tak často používanej symetrickej blokovej šifry alebo
tiež algoritmu AES s 256 bitovým kľúčom pomocou hrubej výpočtovej PC sily (vyskúšaním všetkých možností) je aj
s najvýkonnejšími v súčastnosti vyrábanými PC prakticky nemožné,lebo by to trvalo viac ako 10 miliard rokov.
Nie nadarmo je práve pracovná pozícia kryptoanalytik,kryptograf ale aj lingvista so zameraním na perszké jazyky,
čínštinu,arabské a severoafrické dialekty v tejto britskej agentúre taká žiadaná.

Len pre zaujímavosť spomeniem že pracovníci (matematik Alan Turing a spol ) Vládneho ústredia pre komunikáciu
alebo tiež GCHQ ,(toho času na adrese Bletchley Park, in Milton Keynes, Buckinghamshire) počas druhej svetovej
vojny nadviazali na úspechy svojich poľských predchodcov z roku 1932 a dokázali úplne zlomiť v porovnaní s rokom
1932 výrazne zdokonalený šifrovací algoritmus kódovacieho stroja ENIGMA používaný armádou nacistického Nemecka
a tým pádom získali prístup k nepriateľskej komunikácii ,čiže spoznali a mohli sa s predstihom pripraviť na kroky
fašistického loďstva v bitke o Atlantik.(dešifrovanie každej nemeckej správy alebo rozkazu trvalo v priemere 24-48 hodín)

Autor Roman Dávid analyzuje spektrum ľavotočivého vektora LHCP objektu Skynet 5B na λ=24,4°vd v X pásme
(pravdepodobne) v bodovom (s výkonovou špičkou 50,5 dBW) aj v globálnom (s výkonovou špičkou 41 dBW) vysielacom
zväzku vlnení ,identifikuje dve beacon frekvencie na f=7 348 MHz + f=7 495.8 MHz a stanovuje parametre prenosu pre
5 data streamov.

-Všeobecný úvod do pásma X -

Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz
má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu výlučne pridelená pre
armádne,spravodajské a vládne služby,ktoré plne využívajú prevažne globálne vyžarovacie diagrami a benefity vysokej odolnosti
vlnení s rádovo centimetrovou vlnovou dĺžkou vočí tlmeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných vplyvov ako napr. dažďa a pod.

Vysoko špecifické zameranie geosynchrónnych objektov operujúcich v pásme -X- (ktorých vysokokapacitné dátové linky
s uzamknutými/zaheslovanými streamami a s neštandartnými a nečitatelnými modulačnými parametrami nedovoľujú ani ich
samotnú identifikáciu pomocou tradičných postupov ) s výlučným obsahovým zameraním pre necivilné respektíve vojenské zložky,
týmto podmieňuje že autor Roman Dávid sa zdrží voči publikovaniu akýchkoľvek detailných fotografických materiálov ako
napr.vlnovodného riešenia+ožarovača pre sekundárny radiant Prodelin 4.5m,ktoré navrhol a vypočítal pre medznú frekvenciu
fm=6800 MHz a bude sa primárne zameriavať len na samotné demonštrovanie fyzikálnej podstaty možnosti príjmu a spracovania
elm. vlnení vo frekvenčnom spektre od 7250 do 7 750 MHz a publikovaniu modulačných parametrov niektorých dátových paketov,
ktoré sú nevyhnutné k demonštrovaniu ekvivalentného zisku inštalovaného sekundárneho radianta ako funkcie k jeho priemeru.

použité zdroje informácií :

1, wikipedia.org / GCHQ
2, wikipedia.org / Skynet
3, wikipedia.org / Enigma
4, výskumná činnosť Romana Dávida