30-11-2022-DVB-S2-S2X-Multistream-Eutelsat-9B-Italy Ku:Autor v rubrike Dokazovanie/Proving pre priemer D=450 cm podrobil signálnemu monitoringu frekvenciu f=12 111 V v celkovej kvantite 72 hodín a detailne analyzuje dosiahnuté výsledky ...

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                               publikované dňa : 30.11.2022 @ Lučenec

odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-450-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

Poznámka : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu (vynálezu) s názvom "Synchrónne nanokorekcie",
od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto technológie môžete stretnúť

Note : The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid from Slovakia, is systematically
proven in the continuous monitoring of signal parameters
                                                                                                                                                                                          

30.11.2022 : Centrum pre satelitný príjem  a dokazovanie možnosti stabilného príjmu technológie DVB-S2/S2X Multistream z družice Eutelsat 9B na 9.0°E
otvára jeho jediný autor 
Roman Dávid z Lučenca.
Autor v rubrike Dokazovanie/Proving pre priemer parabolického reflektora D=450 cm,argumentuje zavedenie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu"
do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú frekvenciu f=12 111 V

 

►►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-KU-DVB-S2-S2X-Multistream :  DOKAZOVANIE / PROVING

 >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu
  a to z dôvodu že je tým nepochybne prvým v Európe,Afrike,Ázii... ,ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti dokazovať
  a vybudoval tým centrum,ktoré začalo vôbec ako prvé publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky satelitného príjmu
  v globálnom meradle_ak tvrdíte opak,prosím pošlite mi odkaz na zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom dokazovania prišiel predo mňou <

        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-roman-david-argumenty-dokazovanie-n                                

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     

     > 1, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 111 MHz_V  : Paket Cairo Communication <
               > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-3-4 <

⇒ Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 111 MHz_V" (TP IT1 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm

hodnotenie analýz : zámerne som vybral analýzy kvality a frekvenčného spektra z rôznych HW/SW zdrojov  a z rôznych dní,aby som tým dokázal
že či už som vykonal zber dát dňa 6.11,10.11 alebo 30.11.2022 nameral som porovnatelné špičky kvality príjmu od 15,3-15,5 dB_SNR/MER
čo len dokazuje že tu demonštrujem bežné a  každodenne dosiahnutelné stavy kvality v danom čase aj pri výrazne zhoršených poveternostných
podmienkach dažďa,mrholenia.Inak povedané táto kategória satelitného príjmu nemá a nenesie žiadne spoločné znaky s kategóriou sat dx !

                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-spectrum-analysis-n                                            
                         
                    

     12 111 V_ Multistream PLS Setup                DVB-S2 / 16APSK : Constellation diagram                    VPID-APID bitrate analysis : LA7
                  La 7 Italy_MIS 1                                PER=0_Margin=11,8 dB_MER=15,2 dB                    

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-01              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-02                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-03                                                                                                                                    

                                       12 111 V : TBS 5927+SW CrazyScan                12 111 V : Octagon/UclanUstyn etc _ tunery Silicon Labs
                                        BER=0,0000000 stabilne každý deň                                         SNR=14,8 dB _ BER=0
                                                    SNR=15,3-15,5 dB                                                Tuner B / Octagon SF 4008_3x DVB-S2X
                                                                                                                                                    
                                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-crazyscan-quality-30-11-2022                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-uclan-ustyn-si-quality-12-11-2022                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     
                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

     PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 111 MHz_V : Cairo Communication
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 6.11.2022 do 9.11.2022

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V,No Tone,11,7-12,2 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú metodiku,ktorá je postavená len
na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká
na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu
dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnch schopností" . A práve to je dôvod
prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
jediným zdrojom verifikovaných informácii o premenlivých poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho monitoringu v mesiaci november 2022
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a  09 minút  a 33 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu : aby som dokázal moje tvrdenie o relatívne vysokej a stabilnej výkonnostnej hladine v strednej Európe,rozhodol som sa nečakať na ideálne
poveternostné podmienky,
súvisiace s jasnou oblohou a bezvetrím a výkon signálneho monitoringu som začal dňa 6.11.2022 o 6:52 SEč pri tých najnevhodnejších poveternostných
podmienkach pre dané modulačné parametre DVB-S2/16APSK  >  pri daždi_viď. dôkaz z shmu.sk .

HODNOTENIE V JEDNEJ VETE :
Aj napriek výraznému znevýhodneniu som v praxi dokázal dosiahnutie exemplárneho priebehu kontinuálneho LOCKU s každodennou
špičkou kvality na úrovni SNR/MER=15,3 až 15,5 dB,alebo plne stabilný príjem bez jedinej pixelácie aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach
počas
kvantity monitorovaného času 99,9% z celku 72 hodín .

poznámka : Pre komplexnejší obraz musím spomenúť aj faktor zmien výkonu a kvality príjmu za obdobie posledných šiestich mesiacov na monitorovanej trase f=12 111 V ,
pretože až do približne 25 septembra 2022 sa priemerné hladiny kvality pohybovali v ktoromkoľvek úseku meraní o 0,8-1,5 dB vyššie ako je tomu v súčasnosti a špička kvality
bežne prekonávala úroveň SNR=16 dB.... viď dôkaz

-v priebehu mesiaca 09/2022 došlo k prepadu priemernej výšky kvality v priemere o 0,8-1,5 dB_SNR v závislosti od času meraní_stav dňa 23.9.2022 ráno o 6:00+ seč

                                                                       SNR=16,4 dB                                                                  TS / SNR / BER
                                                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-09-2022-                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-09-2022-02                                                                                                         

..
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     

                                                                          TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=15,5 dB                                                                                          
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 09 min. : 33 sec.                                       
                                                                                              od 6.11.2022 do 9.11.2022    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-01-n                                             

DETAILNÝ POHĽAD  s popisom pod značkami od A po I  zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny SNR

                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-72hour-prooving-snr-detail-n                                          

Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke

                            

                                                                                                                                                                                           

-A- : Začiatok signálneho monitoringu o 6:52 seč  a aktuálna poveternostná situácia     

          
 -štart signálneho monitoringu : SNR=14,8 dB -          - poveternostné podmienky pri štarte : dážď -          -aktuálne údaje : úhrn zrážok a rýchlosť vetra-
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A-weather              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-A-weather-02                     

     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video

-B- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s výsledkom : nespochybnitelný rast kvality o 1,6 dB_z 12,8 na 14,4 dB_SNR

-skoková a nie postupná zmena v kvalite je dôkazom že autor nehľadá optimálnu pozíciu pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút
až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite.Všetci dúfam rozumejú že jedna autorova chyba by znamenala,pri nutnosti priam extrémnej presnosti,
okamžitý výpadok v kontinuite LOCKU a ukončenie monitoringu
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu niekoľkých sekúnd stúpne kvalita príjmu až o 1,6 dB čo je z hľadiska rastu kvality ekvivalentné k nárastu
priemeru anténneho reflektora o 40-50-60 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-B           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-B1                      

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                                                       

    

-C- : Nutná okamžitá a presná korekcia v uhlovej odchýlke SKEW a následný rast kvality z 13,8 na 14,3 dB
-to že autor vie presne o koľko jednotiek má zmeniť SKEW je pochopitelne výsledkom desiatok hodín jeho vedecko-výskumnej aktivity na tejto orbitálnej pozícii

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-C            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-C1                                                                                              

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video    

-D- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následná mikro korekcia v SKEW uhlovej odchýlke : prvá špička kvality pri SNR=15,3 dB o 3:53 seč
-o 7:00 ráno dňa 7.11.2022 boli publikované prvé dáta o aktuálnych poveternostných podmienkach z shmu.sk : Takmer zamračené  8/8

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D1         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-D2                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                                      

-E- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s výsledkom :
rast kvality z 12,6 na 14+ dB_SNR
-aktuálne poveternostné podmienky : oblačno

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E1         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-E2                                                                                                                                    

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-F- : Faktor meteosenzitivity príjmu sa demonštruje v nutnosti opätovnej korekcie v uhlovej odchýlke SKEW a následný rast kvality z 13,6 na 14,6 dB_SNR

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-F         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-F1                                                                                                            


-G- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následný rast kvality z 15 na 15,5 dB_SNR od 3:49 seč až do približne 4:30 seč  

-vtedy aktuálne poveternostné podmienky : takmer jasno

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G1            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-G2                                                                                                                   

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-H- : Po páde hustej hmly a skokovom poklese kvality príjmu na SNR=13 dB
som musel o 6:40 seč zmeniť veľkosť SKEW uhlovej odchýlky o 2°
a kvalita opätovne vzrástla až na SNR=15 dB
-dôvodom prečo sa jedná o skokový a nie postupný rast kvality je fakt,že autor vie presne o koľko stuňov je nutné zmeniť uhlovú odchýlku SKEW,čiže netipuje-nehľadá
optimum pre návrat špičky kvality na pôvodnú amplitúdu,ale presne cez klávesnicu definuje veľkosť uhlovej korekcie_video ukážka dokazuje pravdivosť predchádzajúceho tvrdenia
-dôkaz z shmu.sk o skutočnej prítomnosti hmly v mieste príjmu v danom čase

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H1           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-H2                                                                                                                            

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video               

-CH- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" o 16:30 seč a následný rast kvality z 12,5 na 14+ dB_SNR

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-CH      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-CH1                                                                                                                                 

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           

-I- : Anomália okolo 04:10 seč ráno _ krátkodobý výpadok v kontinuite LOCKU,rádovo v milisekundách,pri špičke kvality okolo SNR=15,5 dB
ktorý nijako nesúvisel s nedostatočnou veľkosťou signálnej rezervy,s presne nešpecifikovanou príčinou.Aj napriek tomu že som účinne potlačil
a vyfiltroval šum superponovaný na striedavom napätí 230 V zo zásuvky (s úrovňou 40 dB) pomocou EMI/RFI filtra,je tu určitá pravdepodobnosť
že táto anomália súvisí práve s kvalitou sieťového napájania,alebo jednoducho traektória elektromagnetického vlnenia z družice sa na desatiny
sekundy križovala s  traektóriou letiaceho objektu,vtáctva,hmyzu poprípade to súviselo s okamžitým stavom poveternostných podmienok atď...
Vplyv tejto krátkodobej anomálie môžem zanedbať,ale musel som jej výskyt premietnuť do percentuálneho vyjadrenia plnej stability príjmu
bez jedinej pixelácie na úroveň 99,9% a nie 100% z celkovej kvantity monitorovaného úseku 72 hodín .Ak by sa tento jav výpadku
v kontinuite LOCKU označený písmenom "I" opakoval,napríklad 5x za hodinu,potom by to už  zo sémantickej podstaty významu slova
nebola anomália ale vážny technický problém,ktorý by som musel vyriešiť.

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I-anomaly        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I1-anomaly         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-quality-analysis-72h-I3                                                                                                                   

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video          eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &