31-3-2015-Astra 3B-23-5°e-KA pásmo : Autor analyzuje spektrum lineárnych vektorov V+H od 21,4 do 22 GHz a zároveň definuje referenčné hladiny zisku derivované od prakticky ideálneho stavu kvality (EIRP=55 dBW) na výstupe z referenčného radianta Prodelin..

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 31.3.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

   Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
Astra 3B-23.5°E : Data pakety provajdera Aol ai. v spektre KA pásma od 21,4 do 22 GHz


Autor analyzuje spektrum lineárnych vektorov V+H od 21,4 do 22 GHz a zároveň definuje referenčné hladiny zisku
derivované od prakticky ideálneho stavu kvality (LM=10+ dB pri EIRP=55 dBW) na výstupe z referenčného radiantu Prodelin 4.5m,
pre dátové pakety provajdera AoL ai. v spektre KA pásma objektu Astra 3B na λ =23.5°vd .Objekt Astra 3B
sa hlási na geostacionárnej dráhe pomocou Beacon identifikátora na fb=20 199 MHz_V podobne ako je tomu pri
objekte Astra 4A na λ =4,8° vd,ktorý sa identifikuje vo zväzku Interconnect/Interactive na Beacon frekvencii fb=19 300 MHz
v horizontálnej časti spektra,čiže nie v aktívne vyťažovanej časti frekvenčného spektra KA pásma okolo f=21,5 GHz.
+++

         Astra 3B -23.5e-KA pásmo _ 21 545 MHz : American Online data _ ideálny stav kvality
dxsatcs-ka-band-reception-astra-3b-23-5-east-quality-analysis-21545-mhz-v-acm-vcm-data-quality-00

dxsatcs-logo