31.5.2009 - DX Novinka z ChinaStar 1 at 87,5°E-Global C Spot : v kmitočtovom spektre transpondéra TP 8A je možné identifikovať Zam TV Pakistan a dnes o 9.30 hod opustila testkarta TV2 jeho kapacitu