ChinaStar 1 at 87,5°E - Global C SPOT : 4 081 H TV2 testcard left and 4 077 H Zam TV Pakistan on ChinaStar 1 at 87,5°E

ChinaStar 1 at 87.5E - Zam TV pakistan

ChinaStar 1 at 87.5E Zam TV Pakistan

                                 Družica ChinaStar na 87,5°E - Global C SPOT : aktualizovaný update

ChinaStar 1 at 87,5°E - Global C SPOT _ C pásmo : v kmitočtovom spektre transpondéra TP 8A je možné identifikovať na f=4 077 H vysielanie
Zam TV Pakistan a dnes o 9.30 hod opustila testkarta TV2 na f=4 081 H  kapacity transpondéra družice ChinaStar 1. Aktuálny report sa nachádza
v PDF prílohe k stiahnutiu ....
download pdfdownload pdf document  dxsatcs about

                                                        dxsatcs logo