4-3-2015-ASTRA-2G-X-Pásmo-Exkluzívne správy od autora Roman Dávida : Astra 2G a Pravdepodobná aplikácia rozptýleného spektra/C3+vysoký rast vyžiareného výkonu +++

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 4.3.2015 @ Lučenec

                - pokračovanie v téme prvé TV vysielanie v X pásme >>>
Exkluzívna správa v európskom kontexte družicového vysielania od autora Romana Dávida
         Prvé televízne vysielanie (FTA) vo frekvenčnom spektre pásma X

a, Astra 2G a Pravdepodobná aplikácia rozptýleného spektra/C3
Autor identifikoval dve nosné v spektre LHCP vektora vlnenia,vysielané nižšie ako f=7 250 MHz,čo je
dolné frekvenčné vyhradenie stanovené Medzinárodnou Telekomunikačnou Úniou - ITU pre downlinkové
spektrum vojenských komunikačných satelitov v X pásme  a pravdepodobne aj tretiu nosnú,ktorú autor
odhadom zaraďuje do kategórie vysoko pokročilého rozptýleného spektra (FHSS) +++

b, Astra 2G a vysoký rast hladiny vyžiareného výkonu EIRP v celom rozpätí RX spektra
Operátor SES Astra počas deviateho týždňa tr. vysoko navýšil hladinu vyžiareného výkonu EIRP pre celé
frekvenčné spektrum X pásma,čo v autorovej geografickej oblasti samozrejme koreluje s vysokým poklesom
chybovosti BER na kanál nosnej SES Promo/f=7 681 MHz až na súčastnú hladinu CBER=3.7E-5 +++

astra-2g-x-band-reception