4-8-2021_LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y) družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                              publikované dňa : 4.8.2021 @ Lučenec

linka na novinku v novej rubrike : https://www.dxsatcs.com/content/amos-3-7-middle-east-beam-sat-dx-reception-all-news
 

LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y)
družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia
                                                                                       od  autora Romana Dávida

4.8.2021 : Text zadania pre v poradí druhé praktické cvičenia,ktoré si dávajú za svoj cieľ stanoviť "limitu" (jeden zo základných pojmov
matematickej analýzy), alebo tiež (mikro-výkonovú) hranicu pri ktorej dané systémové riešenie postavené na sekundárnom žiariči
s priemerom D=450 cm vyhodnotí príjem ako krátkodobo alebo len limitne možný za predpokladu naplnenia podmienky stavu
v atmosfére : od 0-1/8 jasno do 4/8 polojasno.Na dokazovanie prítomnosti hraničného stavu,ku ktorému sa premenná alebo kvalita
príjmu (v našom prípade sa jedná o šumový prah) približuje nám poslúži spektrum Super vysokých frekvencií SHF (ITU=10_v rozsahu
od 10 cm do 1 cm),konkrétne nosná alebo dátový tok na f=11 088 MHz s aplikovanou technológiou adaptívneho a variabilného
kódovania DVB-S2_ACM/VCM vo frekvenčnom spektre horizontálne polarizovaného vektora vlnenia transpondéra TP (Y) na f=11 106 MHz
(BW=54 MHz) geostacionárneho objektu Amos 7 na λ=-3,9° vo vyžarovacom diagrame Stredný východ.
  (znak "Y" - som si zvolil ako
pomocné označenie z dôvodu že vo frekvenčnom plánovaní mu nebol pridelený konkrétny kód )  
Z hľadiska odhadovanej intenzity nehomogénne rozvrstveného a vysoko oscilujúceho mikrovýkonu prítomného v strednej Európe
na EIRP≤27 dBW  budem ako úspech praktických cvičení hodnotiť samotnú možnosť uzamknutia nosnej na f=11 088 H rádovo
v jednotkách hodín denne
,čo znamená že monitoring signálnych veličín a dokazovanie kontinuity  alebo spojitosti priebehu nie je súčasťou
zadania prípadových cvičení .

pokračovanie .....