5-5-2015-Arabsat-5C-20-e-KA-pásmo:Exkluzívna správa od autora Romana Dávida _Potom čo autor identifikoval aktívne vysielanie v doteraz nezadefinovanej časti frekvenčného spektra KA pásma v rozsahu od 19,7 do 20,2 GHz z neznámeho objektu geosynchrónnej

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 5.5.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
                  Exkluzívna správa od autora Romana Dávida : Arabsat 5C-20.0°vd-KA pásmo

Potom čo autor identifikoval aktívne vysielanie v doteraz nezadefinovanej časti frekvenčného spektra KA pásma v rozsahu
od 19,7 do 20,2 GHz z neznámeho objektu geosynchrónnej orbity GEO vo vzdialenosti λ<2,2° východne od v tomto prípade
referenčného objektu Astra 1L na λ=19,192° vd,si stanovil 2 podmienky,na základe ktorých sa bude snažiť zadefinovať a s
vysokou mierou pravdepodobnosti určiť ten správny objekt,z ktorého je vysielaných 10 nosných v pravotočivej polarizácii RHCP
aj napriek tomu že na f=19,534 GHz autor identifikoval Beacon,na základe ktorého je možné jednoznačne priradiť objekt
k NORAD päťmiestnemu číselnému kódu a vypočítať jeho aktuálnu polohu.To ovšem platí za podmienky že prevádzkovateľ
objektu verejne publikuje frekvenčný plán a delenie downlinkového spektra frekvencii KA pásma a Beacon frekvenciu
analyzovaného objektu,čo sa v tomto prípade nestalo .

►1,Podmienka frekvenčného vyhradenia pre objekty vo vzdielenosti λ≤2,2° východne od referenčnej pozície orbity na λ=19,192°:

⇒   ich komunikačná sústava musí obsahovať prevádzače pracujúce v KA pásme

►2,Podmienka takmer nulovej inklinácie a GEO synchrónnneho statusu objektu so zaokrúhlenou periódou obehu P=1 436 min:

⇒  uhol medzi rovinou dráhy a rovinou rovníka musí splňovať podmienku i<0.1° / vychádzajúc z autorových meraní v trvaní 7 dní

Zoznam objektov v rozsahu východnej dĺžky GEO orbity od λ=19,2 do λ=21,4°, ktorých polohu na základe radarových meraní zo dňa
3.5.2015 (dvojriadkové elementy dráhy TLE) stanovuje NORAD (Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany ) je nasledovný :

a, Arabsat 5C_ λ=19,945°vd_i=0,068°_Norad ID=37810 : spĺňa prvú aj druhú podmienku

b, Sbirs Geo-2_ λ=okolo 21°vd_i=?_Norad ID=39120 : Tento objekt sĺňa podmienku č.1,lebo komunikácia s pozemným strediskom
prebieha vo frekvenčných pásmach Q,KA a S a je vysoko pravdepodobné že podmienku č.2 nesplňuje.Ak sú neoficiálne informácie z
ktorých autor čerpá pravdivé,potom sa daný objekt pohybuje po vysoko eliptickej GEO dráhe s inklináciu v rádoch desiatok stupňov .

stručný popis objektu Sbirs Geo-2 : jedná sa o vojenský objekt kozmického infračerveného výstražného systému
(zo sústavy desiatok družíc Sbirs,ktoré už sú alebo len budú umiestnené na prevažne LEO orbitách ale aj vysoko eliptických orbitách HEO)
so strategickým víznamom z hľadiska zabezpečenia včasného varovania a výstrahy pred raketovým útokom na pozície alebo územie
Spojených štátov Amerických z ktoréhokoľvek miesta na planéte.Výstražná sústava družíc Sbirs poskytuje elementárny dátový základ
pre riadenie a funkciu systému protiraketovej obrany USA,nakoľko pomocou dvoch infračervených senzorov,optického snímača a Schmidtovho
ďalekohľadu s guľovým zrkadlom,v ktorého ohnisku je detektor (CCD+korekčná doska...) zabezpečuje presnú detekciu a skenovanie miesta,
času,dráhy a hlavne tepelnej stopy v infračervenom spektre,ktorú zanechávajú motory balistických rakiet v celosvetovom meradle.
V porovnaní s klasickými pozemnými rádiolokátormi dostáva vojenské velenie vďaka satelitnému systému Sbirs niekoľkonásobne rýchlejšie
presné údaje od miesta,zrýchlenia a času odpálenia až po fázu vstupu bojových hlavíc do zemeskej atmosféry,tak aby mal protiraketový
"dáždnik" vždy čo najrýchlejšie a hlavne presné dáta k eliminácii hroziaceho nebezpečenstva.
Aj keď tomuto objektu s označením Sbirs Geo-2,pridelilo severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany Norad poradové číslo 39120,
nie je jednoduché určiť jeho polohu na GEO orbite,lebo dvojriadkové elementy dráhy TLE sú tajné a aj autor sa dozvedel informáciu
o pravdepodobnej polohe objektu len z neoficiálnych zdrojov.

c, Afristar_λ=20,987°vd_i=1,8°_Norad ID=25515 : nespĺňa podmienku 1 ani 2.Operuje v spektre pásiem X a L a zabezpečuje
cez 3 vyžarovacie zväzky vysielanie až 560 kanálov x16 kbit/sec digitálneho rozhlasu do oblasti Afriky,Európy ale aj Blízkeho východu
a jeho príjem je bežný aj na Slovensku .

d, Artemis_λ=21,3°vd_i=11,8°_Norad ID=25515 : objekt s vysokou inklináciou takmer 12°,ktorý v minulosti spĺňal požiadavku
po frekvenčnom vyhradení,nakoľko až do 15.1.2015,kedy oficiálne ukončil svoju prevádzku,operoval v pásmach KA,S a L.

Vyššie stanoveným podmienkam vyhovel objekt Arabsat 5C na λ=19,945°vd pri i=0,068°,ktorý cez 15 prevádzačov v KA pásme
pokrýva oblasti Arabského poloostrova,Blízkeho východu ale aj južnej Ázie.Finálny test polohy objektu na geostacionárnej dráhe
spočíval v jednoduchej výmene a umiestnení konvertora z KA na KU pásmo do ohniska referenčného radianta Prodelin 4.5m,
pri zachovaní pôvodnej AZ/EL konfigurácie a následne sa v spektre postranného nie hlavného laloka radianta identifikovali
sedlá zo sústav družíc Astra na λ=19,2° vd,čo potvrdzuje,že autor identifikoval vysielanie v KA pásme z objektu na GEO dráhe
vzdialenom menej ako 1° východne od referenčnej pozície 19,2° vd . Až potom ako operátor Arabsat definitívne potvrdí
že f=19,534 GHz je Beacon frekvencia pre objekt 5C,môže autor s určitosťou potvrdiť vytýčený predpoklad
.

arabsat-5c-ka-band-promo-02

dxsatcs-logo