6-1-2015 - Nový príspevok od autora M.Margalu v rubrike DX Fórum : Satelitná parabola Gibertini Seria XP Profi Premium 85 cm s originálnym držiakom multifeed pre príjem piatich družíc .

                   Nový príspevok od autora M.Margalu v rubrike DX Fórum :

Marian Margala_DVB-S : Satelitná parabola Gibertini Seria XP Profi Premium 85 cm s originálnym držiakom
                                        multifeed pre príjem piatich družíc .

                                                          Abstrakt :

Autor detailne popisuje konštrukčné vyhotovenie antény v zapojenia pre príjem z piatich družíc a sumarizuje
výsledky meraní,ktoré dosiahol s priemerom antény 85x90,5 cm v jeho zemepisnej polohe.

gibertiny-uvod