6-10-2015-Roman Dávid EXKLUZÍVNE v X-pásme : DSCS-3-B6 na -52,5° západnej dĺžky a autorove témy_Jednokanálový transpondér SCT,núdzové správy strategickej dôležitosti EAM,sieť AM vysielačov HFGCS,šifrované vysielanie cez číselné stanice Number Stations...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                 publikované dňa : 6.10.2015 @ Lučenec

usa-170-x-band-52w

Roman Dávid EXKLUZÍVNE v X-pásme : vojenský stacionárny objekt DSCS-3 B-6 na -52,5° západnej dĺžky   

USA-170-DSCS-3 B6-X band reception komentár autora Romana Dávida

Všeobecný úvod do témy : Nevyhnutnou súčasťou globálnych veľmocenských ambícií krajín ako sú Veľká Británia
alebo USA,ktoré či už silou alebo diplomatickou formou uplatňujú svoje záujmy v rôznych častiach sveta je aj
vybudovaná vlastná, alebo lepšie povedané, od miesta lokálneho pôsobenia nezávislá komunikačná infraštruktúra
/sieť cez ktorú komunikujú vládne,vojenské,diplomatické a iné zložky štátu (ako napríklad rozviedka).Aj napriek
tomu že interná výmena informácii-komunikácia jednotlivých zložiek štátu prebieha v globálnom meradle cez
a od "internetu" plne nezávislých alebo z vonku nenabúratelných okruhoch,aj v týchto prípadoch sa bežne používa
vysoký stupeň zabezpečenia správ.

Americké satelitné programy DSCS a WGS :
Synonymom pre americkú globálnu komunikačnú sieť,ktorá sa neustále buduje a zdokonaľuje už viac ako 50 rokov
(na rozdiel od britskej globálnej satelitnej komunikačnej siete SKYNET,ktorej fragmenty a reálne uskutočnený príjem
v X pásme autor Roman Dávid publikoval naposledy), sa stali americké satelitné programy Defense Satellite
Communications System DSCS I,II,III
a nástupnícky program WGS-Wideband Global Satcom,ktoré vytvárajú globálnu
konšteláciu aktívne vyťažovaných primárnych a záložných navzájom prepojených objektov umiestnených na pozíciách
135°W+52.5°W+12W+60°E+175°E,komunikujúcich v L,X,KA ai pásmach a ktorých globálne signálne pokrytie je
ohraničené sedemdesiatym piatym stupňom severnej a južnej šírky.Pripomeniem najdôležitejšie technické prednosti
satelitov z programu DSCS III,započatom v roku 1980, v porovnaní so satelitmy z predchádzajúcej generácie DSCS II,
ktoré sú verejne dostupné.

Technické prednosti objektov z programu DSCS III v porovnaní s programom DSCS II :

Dvojnásobná životnosť stanovená na min 10 rokov,násobne väčšia dátová kapacita transpondérov pri vtedy "astronomických"
prenosových rýchlostiach rádovo v jednotkách až v stovkách kbit/sec,výrazne zvýšená odolnosť objektov pred aktivitami
nepriateľa ako je napríklad "zámerné rušenie komunikačných kanálov"(downlinkové spektrum v rozsahu 7250-7 750 MHz
je členené podľa frekvenčného modelu do šiestich kanálov),flexibilné pokrytie území vďaka multizväzkovej vyžarovacej
charakteristike s možnosťou zmeny polohy,tvaru,vysielacieho výkonu a iných technických parametrov ...

Jednokanálový transpondér SCT,núdzové správy strategickej dôležitosti EAM a sieť AM vysielačov HFGCS  :

Do vysoko špecifickej HW výbavy objektov z konštalácie DSCS III patrí aj takzvaný jednokanálový transpondér SCT-Single
Channel Transponder
,ktorý plní strategicky dôležitú a nasledovne zadefinovanú funkciu pripravenú k uplatneniu
v prípade jadrovej vojny alebo iného typu vojenského konfliktu : jednokanálový transpondér SCT je poprípade bol pripravený
k prenosu predformátovaných a hlasovo zdigitalizovaných správ alebo povelových príkazov v šifrovanej podobe
(takzvaných Emergency Action Message EAM) od prezidenta USA ako hlavného veliteľa ozbrojených síl k strategickému
armádnemu veleniu,ktoré by riadilo prípadný protiúder.Konštalácia družíc DSCS tretej generácie bola dodatočne rozdelená
do kategórie A a B,pričom novšie objekty z kategórie B mali konkrétne pri "prezidentskom" transpondére SCT pokročilú
možnosť downlinkovej komunikácie nie len v spektre ultra vysokých frekvencií UHF (300 MHz-3 GHz) ale aj v spektre
SHF (3-30 GHz).Pochopitelne,ako všetko podstatné v armáde aj táto mimoriadne dôležitá komunikácia musí byť
niekoľkonásobne zálohovaná a satelitný jednokanálový transpondér SCT je len jedným z mnohých komunikačných kanálov,
ktorými sú odovzdávané príkazy mimoriadnej dôležitosti EAM od amerického armádneho velenia k výkonným zložkám.
Ďalším z jej komunikačných kanálov pre odovzdávanie núdzových správ EAM najvyššej dôležitosti je napríklad celosvetová
sieť High Frequency Global Communications System (HFGCS), ktorá je tvorená z krátkovlnných AM vysielačov
využívajúcich AM moduláciu s jedným postranným pásmom,cez ktorú už,podľa nepotvrdených správ,boli vysielané núdzové
správy EAM s najvyššou prioritou aj dňa 11.9.2001. + zvukový záznam                   

Šifrované vysielanie cez takzvané Číselné stanice-Number Stations+2x audio ukážky :

Formu samotných správ EAM by som vo veľmi zjednodušenej rovine mohol prirovnať ku šifrovaným odkazom respektíve
riadiacim pokynom z takzvaných číselných staníc-Number Stations,ktoré už takmer 100 rokov vysielali a ešte stále
(aj keď už nie v takom masovom rozsahu ako za studenej vojny) vysielajú riadiace centrály mnohých tajných služieb
(mimochodom aj tej československej do roku 1990 - potvrdila to ÚZSI) pre svojich terénnych operatívcov v rozviedke
do celého sveta cez spektrum krátkych vĺn na frekvenciách od približne 3 do 19 MHz s použitím amplitúdovej modulácie
a často sa aplikuje aj "kvázi" kódovanie s použitím modulácie s jedným postranným pásmom USB atď... Výhody
globálneho a zároveň plne anonymného a nevystopovatelného doručovania riadiacich správ cez krátke vlny,
v ktorom prakticky nikto nezainteresovaný nevie odkiaľ a komu je správa určená,podobne ako aj jej obsah, bez nutnosti
použitia internetu,satelitov,mobilných sietí,el.energie atď sú neocenitelné aj v súčastnosti,
nielen v odľahlých
zámorských destináciách,ale aj v krajinách blízkeho východu,pričom operatívcovi k príjmu plne postačí len krátkovlnné
(auto) rádio a dešifrovacia tabuľka,ktorú hned po použití zničí.

Analýza objektu USA 170 z konštalácie objektov DSCS III :

Vojenský stacionárny objekt pod označením USA-170/DSCS-3/B6-DSCS-3 F13 na λ=-52.5°W pod NORAD identifikačným
číslom 27875 je integrálnou súčasťou a zároveň posledným z flotily pravdepodobne štrnástich primárnych a záložných
objektov z amerického programu DSCS tretej generácie,ktoré boli v rozpätí rokov 1980 až 2003 umiestňované
na geostacionárnej dráhe.(dva z nich boli vynesené na clarkovu obežnú dráhu pomocou vesmírnej misie raketoplánu
Atlantis č.STS-51-J dňa 3.10.1985) Je vysoko pravdepodobné a autorove merania a analýzy v spektre X pásma
to potvrdili,že aj napriek limitovanej životnosti každého objektu z programu DSCS III 10 rokov môžeme aj v súčastnosti
hovoriť ako o fakte že niektoré objekty z konštelácie družíc DSCS III sú aj v súčastnosti aktívne vyťažované ako primárne
alebo záložné.Autor Roman Dávid sa rozhodol v praxi overiť,ktoré sú to.

Aj napriek tomu že americká organizácia NORAD-Severoamerické velitelstvo protivzdušnej obrany,ako globálne
monitorovacie centrum všetkých vesmírnych a vzdušných telies z dôvodu utajenia nezverejňuje dvojriadkové elementy
dráhy TLE,ktoré sú kľúčom vedúcim k výpočtu a definovaniu polohy objektu DSCS III na geostacionárnej dráhe,
autor sa na základe mimoriadne podrobných dát,ktoré získal od Federácie Amerických vedcov/FAS.org (organizácia bola
založená vedcami,ktorí sa podielali na vývoji prvej atómovej bomby v projekte Manhattan v roku 1945) rozhodol že
podrobí analýze a v praxi potvrdí alebo vyvráti relevanciu/právoplatnosť publikovaných teoretických,nie praktických
informácii o tom že posledne vypustený objekt zo sústavy DSCS III s označením USA-170 sa skutočne nachádza
na pozícii západnej dĺžky λ=-52.5° pri uhle elevácie radianta Prodelin 3.7m len alfa=2,8°.

Výsledok autorových analýz :

Na základe toho že nastala zhoda v kľúčovom parametre Beacon frekvencie na f= 7600 MHz,cez ktorú autor
identifikoval objekt poziciovaný na λ=-52.5°W geocentrickej dráhy,potom s pravdepodobnosť hraničiacou s istotou
je zrejmé že ide v skutočnosti o objekt z americkej satelitnej konštelácie DSCS III,ktorý zabezpečuje pokrytie oblasti
západného Atlantiku.Pri vysoko a necyklicky sa meniacej hladine EIRP v mieste meraní autor v spektre X pásma
a ľavotočivého vektora vlnenia identifikoval a zadefinoval parametre prenosu pre dva streami v štandarde DVB-S2,
s variabilne sa meniacimi modulačnými parametrami VCM.

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, výskumná činnosť Romana Dávida
3,
Federácie Amerických vedcov/FAS.org