6.8.2009 - SatList - družica Express AM2/MD1 at 80,0°E - diagram pásma C : aktuálne doplnené kvalitatívne data ruskej TV siete TV 3 +++