7-7-2015-Hispasat-1E-30-západne-vysielanie v KA-pásme :Autor Roman Dávid v premiére analyzuje vysielanie z družice Hispasat 1E v pásme 20 GHz v ktorom identifikoval pôvodom amerického operátora širokopásmového pripojenia do siete internet AOL...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 7.7.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

                   Prvá analýza vysielania z družice Hispasat 1E na λ=30°zd v KA-pásme    

hispasat-1e-ka-band-reception

                                               komentár autora Romana Dávida

Aj napriek tomu že dva geostacionárne objekty,konkrétne X-TAR-LANT a Hispasat 1E,ktoré sú identicky poziciované na 30°
západnej dĺžky a operujú v KA pásme,doteraz verejne nepublikovali tabuľku frekvenčného plánovania,ktorá by vylúčila
akékoľvek pochynosti z ktorého objektu sa uskutočňuje vysielanie,jestvuje tu určitá miera pravdepodobnosti že komerčný
poskytovateľ širokopásmových služieb internetu AOL America online,ktorý autor identifikoval na f=19 722 MHz vysiela
práve z TP družice Hispasat 1E pre KA pásmo a nie z objektu  X-TAR-LANT-Spainsat .

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, xtar.com
3, hispasat.com
4, výskumná činnosť Romana Dávida