7.9.12.___ PRVÁ ČESKÁ TV v KA PÁSME___Dejinná udalosť : Analýza stavu inklinúceho objektu Astra 1H, ktorý vysiela v pásme 29,5-30 GHz s novou nominálnou pozíciou na geocentrickej orbite,kvantifikácia funkčnej závislosti medzi zmenou Δλ a Q atď

                                                                                                   linka :
PRVÁ ČESKÁ TV v KA PÁSME - Dejinná udalosť : Analýza stavu inklinúceho objektu Astra 1H, ktorý vysiela v pásme 29,5-30 GHz s novou
                          nominálnou pozíciou na geocentrickej orbite,kvantifikácia funkčnej závislosti medzi zmenou Δλ a Q atď

   PF Channel Master-300 cm-KA-band-reception-astra-1h-satellite-ka-band-dxsatcs-uvod
                                              dxsatcs.com logo