Astra-1N-uk-footprint-reception-freesat-bbc-itv-archived-data

                dxsatcs logo              

 

 

 

 

ASTRA 1N at 28.2°E - UK SPOT BEAM

            Archived measurement results from the period from 2012 to 2014

                                                                                             by Roman Dávid_founder od Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                                               

Za účelom vytvorenia komplexného a zároveň detailného  pohľadu na danú problematiku satelitného príjmu
z britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných pätnástich rokov v zemepisnej oblasti strednej Európy,
autor Roman Dávid v tejto prezentácii ponúkne retrospektívny,alebo spätný pohľad do obdobia rokov 2012-2014,
počas ktorých bola typická intenziva výkonu (v strednej Európe) z transpondérov satelitu Astra 1N minimálne
o 10 až 12+ dBW (odhad) vyššia ako je tomu v súčasných signálnych pomeroch.

Prax príjmu na Slovensku v danom období z britského vyžarovacieho diagramu si nevyžadovala prakticky žiadnu
vedecko-výskumnú činnosť,tým viac žiadne hlboké vedomosti z problematiky vlnovej fyziky a VF techniky
(tobôž vynález technologického postupu od autora Romana Dávida,ktorý v praxi zabezpečuje kontinuitu stabilnej formy LOCKU
nosnej v dĺžke 24h+atď.)
a určitú formu nestabilného príjmu,rádovo v jednotkách hodín denne,mohol uskutočniť aj úplný amatér
len s minimálnymi
vedomosťami z danej problematiky
,s bežne dostupnými komponentami signálneho reťazca (ožarovač + LNB ),s priemerom
sekundárneho žiariča od 140 do 200 cm v závislosti od zemepisnej polohy,poveternostných vplyvov atď.

►Autor v prezentácii sumarizuje výsledky analýz spektra a kvality a demonštruje v tom čase typický a každodenný stav kvality
alebo kanálovej chybovosti Bit-Error-Rate _ bBER/CBER pred Viterbi korekciou  vyjadrený v exponenciálnom tvare
od CBER<1.0E-5 do CBER<1.0E-6 v prípade TV štandardu DVB-S, čiže menej ako jeden chybný bit z milióna prijatých
bitov
na výstupe zo sekundárneho žiariča Prodelin s D=450 cm v mieste príjmu mesta Lučenec .

►Aj táto autorská prezentácia dokazuje fakt z praxe,že aj napriek teoreticky identickým diagramom rozvrstvenia intenzity výkonu
vo vzťahu k zemepisnej polohe v porovnaní družíc Astra 1N/2E/2F a 2G
vo výkonovo garantovanej zóne "INSIDE THE DIAGRAM"
(50-54 dBW),kde je alebo bolo možné dosiahnúť porovnatelnú kvalitu príjmu z družíc 1N/A2E/2F/2G na výstupe z rovnakého priemeru
sekundárneho žiariča napr.s D=60 cm,potom vo výkonovo negarantovanej zóne príjmu "OUT OF DIAGRAM"  sa v závislosti od výberu
družice môžu výkonové diferencie pohybovať aj na úrovni 10-12+ dBW v porovnaní medzi satelitmi napr. Astra 1N a Astra 2E
na danom území Slovenskej republiky aj napriek tomu že sa stále pohybujeme v jednom a teoreticky identickom diagrame UK SPOT BEAM.
(čo je v priamom vzťahu s mnohými činiteľmi ale hlavne s vyžarovacím diagramom vysielacej antény atď...)

Jedine konkrétne merania poskytnú obraz reality intenzity výkonu v danej oblasti,pretože akékoľvek odhady nevyhnutného priemeru
sekundárneho žiariča na dosiahnutie výslednej kvality respektíve odstupu napr. C/N=13 dB vs CBER<1.0E-6 vo výkonovo negarantovanej zóne
príjmu "OUT OF DIAGRAM", alebo "OUT OF FOOTPRINT" môžu a často vedú len k fatálnym omylom.
poznámka :  tejto úvahe ma viedli desiatky sťažností z rôznych štátov sveta od Malajzie až po Senegal,potom čo na základe pseudo-rád a odhadov
od rôznych "tipérov" (vo význame citujem "priemer paraboly 400 cm Vám bude asi postačovať vo Vašej oblasti") na rôznych satelitných fórach
zákazníci investovali tisíce EUR do nedostatočného priemeru antény,ktorá im nakoniec postačovala len na nestabilný LOCK signálu v dĺžke okolo 15 minút
denne a aj to v závislosti od momentálnych poveternostných podmienok,aplikovaného systémového riešenia,prahovej citlivosti tunera atď....
Investičná neefiktivita vynaložených prostriedkov k ne-dosiahnutému výsledku je nespochybnitelná.

                 

►►Astra 1N-28.2°E-UK beam : Archívne výsledky meraní z obdobia od roku 2012 do roku 2014

                               

10 803 MHz-H-TP 55-UK SPOT BEAM : FREESAT UK - typická a zároveň každodenne identifikovatelná kanálová chybovosť CBER<1.E-6
v rozsahu rokov 2012-2014 na juhu stredného Slovenska na výstupe zo sekundárneho žiariča s D=450 cm s mierne oscilujúcou
                                                             rezervou od 8 do 9 dB _ meranie som vykonal dňa 22.9.2013

 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10803-h-bbc-archive-2012-2014-000
                                                                                 

►Astra 1N-28.2°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                                 Pan-European BEAM 1 + Pan-European BEAM 2 or SPOT Beam
                     10 700 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 500 MHz_linear V+H
                                                                                                  
     dxsatcs-astra-1n-28-2-e-pan-european-frequency-plan-ku-band-downlink-n                                          

                                                                       download pdf document                                                                 
                                                       Astra 1N_ Frequency plan for KU band_download
                          

                                             
                                                                                                                                                                             

►►Astra 1N-28.2°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 1N at 28.2°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 200 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement 22.9.2013
Elevation angle 33,9°
Weather conditions clear sky
Air temperature 25 °C
Altitude above sea level 194 m

 

Astra 1N-28.2°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 1N-28.2°E-UK SPOT beam-reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 714 > 10 920+ MHz-UK SPOT BEAM  - H.pol. : frequency spectrum analysis _ (22.9.2013)
 
                                     Astra 1N_ frequency spectrum of the -H- vector                      

                          10 714  > 10 743 > 10 773 > 10 802,75 MHz  > 10 832,25 MHz ...
   dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-frequency-spectrum-h-vector-archive-2013-n                                                  

                                                                                                                                                                                                        

10 729 > 10 935+ MHz-UK SPOT BEAM  - V.pol. : frequency spectrum analysis  _ (22.9.2013)                                          

                                             Astra 1N_ frequency spectrum of the -V- vector
                                  10 729 > 10 758,5 > 10 788 MHz > 10 817,5 MHz > 10 847 MHz   ...         
  dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-frequency-spectrum-v-vector-archive-2013-n                                                                                                         
                                                                                                                                                                                             
                                              

►►Astra 1N-28.2°E-UK SPOT beam : analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

►Signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM,bez jedinej pixelácie počas dňa a s vysokou signálnou rezervou
od 7 do 10 dB prevládal v celom období od 02/2012 do 02/2014 v mieste príjmu

                       10 714,25 H                                          10 743,75 H                                           10 773,25 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10714-h-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10744-h-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10773-h-quality-analysis-archive-2013

                    10 802,75 H                                          10 832,25 H                                           10 891,25 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10803-h-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10832-h-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10892-h-quality-analysis-archive-2013      

                   10 920,75 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10922-h-quality-analysis-archive-2013  

                       10 729 H                                          10 758,50 H                                           10 788 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10729-v-quality-analysis-archive-2013dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10758-v-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10788-v-quality-analysis-archive-2013 

                    10 817,5 H                                          10 847 H                                                    10 906 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10818-v-quality-analysis-archive-2013dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10848-v-quality-analysis-archive-2013 dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10906-v-quality-analysis-archive-2013 

                     10 935,5 H
dxsatcs-astra-1n-28-2-e-uk-footprint-reception-10935-v-quality-analysis-archive-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

►►Astra 1N-28.2°E-UK SPOT beam : Video gallery from the reception of British television
network Freesat Uk+ Sky UK (22.9.2013)

 
 
           
                                                                                                       
      

                                                                                        
 

►►Astra 1N-28.2°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2021 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank