astra-2g-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky

                dxsatcs logo              

 

 

 

 

ASTRA 2G at 28.2°E (EUTELSAT 28G)-UK SPOT BEAM

                                   by Roman Dávid_founder of Think-Tank
  

                                         
                       
                                                                 (Last update date : 20.1.2021 )


DX Satellite Reception analysis : Astra 2G-Eutelsat 28G
►Reference frequency "f0"
►Signal model for a defined point of reception
►Frequency spectrum and reception quality analysis from 10 950 to 11 200 MHz_V+H,
►List of frequencies,UK Spot beam,Videos ...


Názov výskumného projektu:Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU pásme

Autor sa detailne venuje dokazovaniu pravdivosti jeho výroku z prípadovej štúdie č.2,na základe grafov signálneho
monitoringu
alebo tiež vizualizácie signálnej kvality "Q" za jednotku času "t",ktoré sú tým najobjektívnejším nástrojom,
pretože vylučujú akékoľvek dohady a diskusie a zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny signálny stav
za jednotku času a  zároveň akostný činiteľ celého VF systému na rozdiel od fotografií z príjmu,
ktoré nemajú žiadnu validitu
(zdôvodnenie : signálna intenzita sa permanentne mení a krátkodobo a pri neštandardných
signálnych podmienkach,napríklad.dočasnej anomálie,je možné namerať vyššiu signálnu kvalitu aj na výstupe z paraboly
s D=250 cm ako na výstupe z paraboly s D=450 cm
na identickej frekvenii a v rovnakej zemepisnej oblasti,
ovšem v štandardných signálnych pomeroch neanomálneho signálneho stavu_tento princíp už doteraz využilo,alebo
lepšie povedané zneužilo množstvo jednotlivcov na zavádzanie verejnosti v rôznych diskusiách ale aj v článkoch
po celom internete.Jedná sa v prevažnej väčšine o takzvaných čakateľov na špičku v signálnej intenzite,vo význame
"v danej zemepisnej lokalite neštandardný signálny stav
-takzvanú anomáliu",ktorá im krátkodobo umožní dosiahnúť
na signály,ktoré by za bežných signálnych intenzít nikdy stabilne nezachytili  s ich priemerom paraboly !

Pochopiteľne nič by sa nestalo,ak by takzvaný čakateľia na signálnu špičku jasne uviedli že tieto fotky sú v podstate
a len dielom náhody alebo neštandardných a krátkodobých signálnych stavov.....ovšem férovosť u týchto jednotlivcov
skrátka nehľadajte

Vážení čitatelia,v mojich predchádzajúcich vetách hľadajte odpovede na otázky,ktoré ste mi kládli
už mnohokrát,citujem znenie jednej z nich : "Ako mohol dosiahnúť ten fanúšik (
ktorý sa rád chvastá všade-tade
po diskusiách aké "výnimočné výsledky príjmu" dosiahol
s relatívne malým priemerom paraboly)
na ten
neuveritelne slabý signál s jeho priemerom paraboly len D=210 cm alebo len 240 cm alebo 270 cm,keď Vy
odporúčate minimálny priemer paraboly D=450 cm?

Graf signálneho monitoringu Vám ukáže len ten,kto nechce nič skrývať,nebojí sa pravdy
a hrá fér hru.Ak tu verejne proklamujem
že som opäť a výrazne postúpil vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti v oblasti vlnovej fyziky,čoho dôsledkom je prechod zo stavu "žiadny signál" do stavu "stabilný príjem"
každý deň v rozsahu jednotiek hodín na "f0",potom musím zvoliť taký dôkazný nástroj, ktorý je všeobecne akceptovaný,
dôveryhodný a nespochybniteľný !
Autor analyzuje frekvenčné spektrum a kvalitu príjmu v rozsahu od 10 950 do 11 200 MHz
Na základe výrazného postupu v autorovej vedecko-výskumnej činnosti,tak už v súčastnosti môže zadefinovať
Referenčnú frekvenciu "f0",ako elementárny nástroj pre analýzu a identifikáciu príjmu z britského vyžarovacieho diagramu
z geostacionárneho objektu Astra 2G,ďalej signálny model s jedným (až dvoma) časovými oknami,ktorý sa opakuje
s každodennou periodicitou

Autor prezentuje výsledky príjmu britského plateného TV okruhu SKY sústredeného do zväzku A2G-UK BEAM SPOT
v multiplexnom zobrazení,pri ktorom sleduje online dva až sedem tv streamov na jednej obrazovke+jeden
verifikačný stream s  reálnou kvalitou satelitného príjmu v meste Lučenec na výstupe z antény Prodelin 4.5m

                 

►►Astra 2G-28.2°E-UK beam : Názov výskumného projektu_The name of the research project
Referenčné hladiny zisku pre paraboly s priemerom menším alebo rovným d<=450 cm pre KU pásmo

         The Reference gain levels for antennas with a diameter of D<=4.5m in KU Band  

                               

                       10 964 MHz-H. pol.-tp 57-UK SPOT BEAM : SKY UK_multiplexné zobrazenie

 - Na základe kontinuálneho signálneho monitoringu v trvaní troch dní môžem nespochybniteľne dokázať že hladina kvality
SNR=6,2 dB nie je tou špičkovou (za jednotku času napríklad 7 dní),ale typickou a každodenne identifikovateľnou
na transpondére č. TP 57 s daným priemerom D=450 cm.

  astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-10964-sky-uk-mosaic-view-first-000-n                                           
                                                   
   
                                
 

►►Astra 2G-28.2°E-UK beam : The Astra 2G satellite_technical parameters,maps of beams etc...                                          

                                                                  source : www.ses.com
                                                                             download pdf
                                                                download

►Astra 2G-28.2°E-UK or EUROPE beam-KU band : DOWNLINK Frequency Plan for the regions EUROPE & UK

                     10 700 - 11 700 MHz _linear V+H                     11 700 - 12 500 MHz_linear V+H
           astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-plan-10700-11700-01-w                 astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-plan-11700-12500-02-w                                                                      
                                               

                                                                       download pdf document                                                                 
                                                       Astra 2G_ Frequency plan for KU band
                          

                                              

►►Astra 2G-28.2°E-UK beam-reception : Frequency chart / parametre vysielania


-Frequency/Polarisation


----------Provider/Channel----------

---SR--- ---FEC--- ---Footprint--- ---Antenna D--- ---DVB/Encryption---
10 964 MHz -H-
        tp 57
SKY UK
 
22 000 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S
  Channel 5         MPEG-2/SD/FTA
  5 USA         MPEG-2/SD/FTA
  5 USA +1         MPEG-2/SD/FTA
  5 STAR         MPEG-2/SD/FTA
  5 SELECT         MPEG-2/SD/FTA
  5 STAR +1         MPEG-2/SD/FTA
  CHANNEL 5+1         MPEG-2/SD/FTA
  5 Spike         MPEG-2/SD/FTA
  Channel 5 HD         MPEG-4/HD/FTA
  Paramount Network         MPEG-2/SD/FTA
10 994 MHz -H-
        tp 59
SKY UK_the unoccupied carrier was active until 30.11.2020
the spectrum is currently unoccupied on this frequency

 
         
 11 023 MHz -H-
        tp 61
Freesat UK 
 
23 000 3/4 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
11 053 MHz -H-
        tp 63
SKY UK HD
 
23 000 3/4 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
11 068 MHz -V-
        tp 64
SKY UK HD
 
23 000 3/4 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
11 097 MHz -V-
       tp 66  
SKY UK HD
 
23 000 3/4 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD
11 126 MHz -V-
      tp 68
Freesat UK
 
22 000 5/6 UK Beam depends on the
geo. position
DVB-S


►Astra 2G-28.2°E-UK beam-reception : This is a signal model that is valid in my geographic area

                     TOTO JE SIGNÁLNY MODEL PLATNÝ V MOJEJ ZEMEPISNEJ OBLASTI

-výsledky autorovej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti vlnovej fyziky za obdobie 12/2020 až 01/2021,ktoré v praxi súvisia s výrazným rastom
v kvalite príjmu už v súčastnosti umožňujú stanovenie signálneho modelu konkrétne pre TP č.57,pretože na základe výsledkov nasledovného dokazovania
môžem verifikovať každodennú cyklickosť a zároveň stabilitu priebehov aj pri výrazne degradujúcich podmienkach v atmosfére ....

►Platný signálny model :
                                           astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-valid-signal-model-01-2021-n                                                                      
                                                      signálny model bol definovaný v mesiaci 01/2021
                                                                           download signal model

 

►►Astra 2G-28.2°E-UK beam-reference frequency "f0" :  Referenčná frekvencia "f0" pre družicu Astra 2G_Britský vyžarovací diagram

►Stanovenie podmienky: Pomôžem si základnými termínmi z matematickej LOGIKY na stanovenie či môj výrok z prípadovej štúdie č.2
je pravdivý alebo nepravdivý.Môj výrok je dostatočne zrozumitelný alebo jasne formulovaný a čitateľom v ňom oznamujem že na základe
ďalšieho pochopenia problematiky vo vlnovej fyzike,som dosiahol minimálny rast v signálnej kvalite od 0,5 do 0,8 dB a na základe
publikovaného dôkazného materiálu nebude problém priradiť tomuto výroku pravdivostnú hodnotu pravda alebo nepravda
,
pretože do výsledných priebehov signálneho monitoringu nie je možné dodatočne,alebo spätne vstupovať a meniť ich,
pochopiteľne ako nie je môžné "vygenerovať" signál a oklamať stav vo frekvenčnom spektre a vo video ukážkach
.

 
citácia môjho výroku (publikovaného dňa 5.1.2021) : poznámka * : tento signálny monitoring na výstupe z TBS 5925 som vykonal
týždeň predtým ako som opäť pochopil niečo nové v otázke vlnovej fyziky,čoho dôsledkom je ďalší rast v signálnej kvalite minimálne
o 0,5 až 0,8 dB (MER).

Popis doterajšej  a typickej signálnej situácie na Referenčnej frekvencii f0=10 964 MHz v závislosti od aplikovaného DVB-S tunera :

OCTAGON SF-4008 : len podprahová identifikácia nosnej (SNR=0-4,5 dB), typicky s jedným až dvoma náhodnými LOCK-mi do týždňa,
ktorá  len príležitosne a na jednotky minút prekročila šumový prah pri SNR=5 dB a FEC=5/6_ viď doterajší stav a video dôkaz na Astre 2G.

TELEVES H60 : žiadny LOCK !                  → TBS 5925 : žiadny LOCK !                    →VU+ DUO2 : žiadny LOCK !

DOKAZOVANIE : ak je môj výrok z úvodu pravdivý potom sa identifikácia ďalšej systémovej rezervy,ktorá súvisí
s korekciou v jednom konkrétnom vlnovodnom komponente v aplikovanom systémovom riešení,musí cyklicky a každodenne
demonštrovať/prejaviť práve na nosnej s atribútom žiadny alebo len "náhodný LOCK"
.
Môžem kategoricky vylúčiť že táto zmena
akokoľvek súvisí s prezentujúcim sa postranným lalokom vysielacej antény satelitu A2G v mieste príjmu,alebo s dočastným a anomálne
vysokým nárastom v intenzite výkonu (ktorý je taký typický v prípade družíc Amos 3/7 atď),čo je dôvodom prečo som signálny monitoring
vytváral 3 po sebe idúce dni
.Skrátka mojou snahou bolo čo najobjektívnejšie a s pomocou nespochybnitelných nástrojov dokázať
faktor rastu kvality a vylúčiť tým akýkoľvek faktor náhody a neštandardnej signálnej situácie pre danú zemepisnú oblasť Lučenca.

Autorova poznámka k tejto téme :  signálna intenzita sa permanentne mení a krátkodobo a pri neštandardných
signálnych podmienkach,napríklad.dočasnej anomálie,je možné namerať vyššiu signálnu kvalitu aj na výstupe z paraboly
s D=250 cm ako na výstupe z paraboly s D=450 cm
na identickej frekvenii a v rovnakej zemepisnej oblasti,
ovšem v štandardných signálnych pomeroch neanomálneho signálneho stavu_tento princíp už doteraz využilo,alebo
lepšie povedané zneužilo množstvo jednotlivcov na zavádzanie verejnosti v rôznych diskusiách ale aj v článkoch
po celom internete.Jedná sa v prevažnej väčšine o takzvaných čakateľov na špičku v signálnej intenzite,vo význame
"v danej zemepisnej lokalite neštandardný signálny stav
-takzvanú anomáliu",ktorá im krátkodobo umožní dosiahnúť
na signály,ktoré by za bežných signálnych intenzít nikdy stabilne nezachytili  s ich priemerom paraboly !

Pochopiteľne nič by sa nestalo,ak by takzvaný čakateľia na signálnu špičku jasne uviedli že tieto fotky sú v podstate
a len dielom náhody alebo neštandardných a krátkodobých signálnych stavov.....ovšem férovosť u týchto jednotlivcov
skrátka nehľadajte

Vážení čitatelia,v mojich predchádzajúcich vetách hľadajte odpovede na otázky,ktoré ste mi kládli
už mnohokrát,citujem znenie jednej z nich : "Ako mohol dosiahnúť ten fanúšik (
ktorý sa rád chvastá všade-tade
po diskusiách aké "výnimočné výsledky príjmu" dosiahol
s relatívne malým priemerom paraboly)
na ten
neuveritelne slabý signál s jeho priemerom paraboly len D=210 cm alebo len 240 cm alebo 270 cm,keď Vy
odporúčate minimálny priemer paraboly D=450 cm?

Graf signálneho monitoringu v nasledovnej rubrike Vám ukáže len ten,kto nechce nič skrývať,nebojí sa pravdy a hrá fér hru.
Ak tu verejne proklamujem že som opäť a výrazne postúpil vo svojej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti vlnovej fyziky,čoho
dôsledkom je prechod zo stavu "žiadny signál" do stavu "stabilný príjem" každý deň v rozsahu jednotiek hodín na "f0",potom musím
zvoliť taký dôkazný nástroj,ktorý je všeobecne akceptovaný,dôveryhodný a nespochybniteľný !

.
.

    DOKAZOVANIE č.1 : ASTRA 2G-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 10 964 H : Sky UK
            Nepretržitý monitoring signálnych parametrov : 3-4.1.2021

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,Deň záznamu :
3-4.1.2021_Lučenec
b,Časové okno : od 18:00 do 24:00 SEČ
c,Celkový čas prítomnosti kontinuálneho "LOCKU" v jednej hladine kvality Q=60%,bez viditeľných a obraz degradujúcich defektov
ako sú pixelácia,mrznutie obrazu atď : minimálne 5 hodín
d,Kvalita príjmu :
oscilovala v pásme od SNR=5 dB do SNR=7,1 dB
e,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie

                                     Signálny monitoring frekvencie f=10 964 MHz z družice Astra 2G na 28,2°E
         dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-3-1-2021-n                                                                    

         Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
         18:17 SEČ _ dňa 3.1.2021                            20:56 SEČ _ dňa 3.1.2021                          22:47 SEČ _ dňa 3.1.2021 
         Locked Uptime : 00:11:43                             Locked Uptime : 02:50:14                         Locked Uptime : 04:41:17
dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-3-1-2021-sample01  dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-3-1-2021-sample02     dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-3-1-2021-sample03                                                                                                                                                                                             

       videos           

    DOKAZOVANIE č.2 : ASTRA 2G-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 10 964 H : Sky UK
            Nepretržitý monitoring signálnych parametrov : 4-5.1.2021

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,Deň záznamu :
4-5.1.2021_Lučenec
b,Časové okno : od 18:00 do 24:00 SEČ
c,Celkový čas prítomnosti kontinuálneho "LOCKU" bez čo i len jednej pixelácie a zamrznutia : presne 5 hodín : 45 min. : 45 sek.
d,Kvalita príjmu :
oscilovala v pásme od SNR=5 dB do SNR=6,7 dB
e,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie

                                     Signálny monitoring frekvencie f=10 964 MHz z družice Astra 2G na 28,2°E
  dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-4-1-2021-n                                                                                                                                                

         Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
         18:12 SEČ _ dňa 4.1.2021                            20:03 SEČ _ dňa 4.1.2021                          23:30 SEČ _ dňa 4.1.2021 
         Locked Uptime : 00:08:59                             Locked Uptime : 02:00:33                         Locked Uptime : 05:26:48
                                                                                                                                                                                                    
 dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-4-1-2021-sample01  dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-4-1-2021-sample02     dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-4-1-2021-sample03                                                                                                                                

               

    DOKAZOVANIE č.3 : ASTRA 2G-28,2°E_UK SPOT BEAM _ 10 964 H : Sky UK
            Nepretržitý monitoring signálnych parametrov : 5-6.1.2020

      
                                                                           
Deskripcia faktov :

a,Deň záznamu :
5-6.1.2021_Lučenec
b1,Prvé časové okno : od 18:00 do 24:00 SEČ
b2,Druhé časové okno : od 01:15 do 01:30 SEČ
c,Celkový čas prítomnosti kontinuálneho "LOCKU" v jednej hladine kvality Q=60%,bez viditeľných a obraz degradujúcich defektov
ako sú pixelácia,mrznutie obrazu atď : minimálne 4,5 hod.
d,Kvalita príjmu :
oscilovala v pásme od SNR=5 dB do SNR=6,4 dB
e,stav atmosféry : zamračené 8/8,nepravidelné dažďové prehánky alebo mrznúce mrholenie

                                     Signálny monitoring frekvencie f=10 964 MHz z družice Astra 2G na 28,2°E
  dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-5-1-2021-n                                                                                                                       

         Tri vzorky z okamžitého stavu v signálnej analýze,ktoré zrkadlovo pravdivo demonštrujú reálny stav Pwr,SNR,Q         
         18:20 SEČ _ dňa 5.1.2021                            19:10 SEČ _ dňa 5.1.2021                          21:02 SEČ _ dňa 5.1.2021 
         Locked Uptime : 00:10:18                             Locked Uptime : 00:59:56                         Locked Uptime : 02:52:33
                                                                                                                                                                                                    
dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-5-1-2021-sample01  dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-5-1-2021-sample02   dxsatcs-astra-2g-28-2-e-uk-spot-beam-reception-10964-h-sky-uk-signal-monitoring-5-1-2021-sample03                                                                                                                                       

                  

                                                    - Špičky v kvalite na  f0=10 964 H z družice Astra 2G na 28,2°E -

                              VU+DUO2 + OPEN ATV 6.1                                                          OCTAGON SF 4008+OPEN ATV 6.1
                             tuner AVL 6222 :
SNR=7,7 dB                                                             tuner Si21662 : SNR=6,5 dB   
                    tuner AVL nie je vhodný pre tento typ príjmu                                    
tuner Si je vhodný pre tento typ príjmu                                                                                                                     
                                   17.1.2021 o 22:02 SEČ                                                                           14.1.2021 o 21:15 SEČ

                   astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-10964-sky-uk-peak-vu-duo2-01                                                astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-10964-sky-uk-peak-octagon-sf-4008-02                                                                                            

                                                                                   Televes H60 : MER=6,6 dB
                                                                                       14.1.2021_22:18 SEČ

                                                                          astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-10964-sky-uk-peak-televes-h60-03                                                                        
             
 
Autorova poznámka :
Dúfam,že z pochopiteľných príčin,nebude nikto taký naivný aby odo mňa požadoval a očakával  publikovanie konkrétnych technologických zmien
v systémovom riešení,ktoré som pochopil a následne aplikoval po stovkách hodín výskumov za účelom dosiahnutia rastu v signálnej kvalite
bez nutnosti navyšovania priemeru sekundárneho radianta,alebo paraboly.(všetci vieme že vlastný-fyzikálny rozmer paraboly je takmer rovný
tej efektívnej ploche paraboly,alebo apertúry)
Vo svetovej praxi a teórii sa doteraz vždy vyzdvihovala hlavná premisa o navyšovaní priemeru paraboly od ktorej sa následne odvodzoval rast zisku
a signálnej kvality.Ja som ale túto starú pravdu postavil do úzadia a v úvodnej prípadovej štúdii k výskumnému projektu s názvom
"Referenčné hodnoty zisku" som zadefinoval postup hľadania a nachádzania vnútorných signálnych rezerv,ktoré súvisia so systémovými
a aplikačnými nepresnosťami samotnej vonkajšej VF jednotky,čiže táto prvotná štúdia naznačila moje smerovanie k aktivitám v otázke zlepšovania
parametru účinnosti "k".

Dnes už snaď nikto nepochybuje a moja bohatá autorská a  vedecko-výskumná činnosť mi dáva za pravdu,že táto cesta je síce výrazne
komplikovanejšia,
ale vedie k cieľu bez nutnosti ďalších investícii do navýšenia priemeru paraboly,pretože v žiadnej literatúre nenájdete
odpoveď na otázku ktorá časť Vášho systému skrýva rezervu v signálnej kvalite. Tým prelomom v mojej celej doterajšej vedecko-výskumnej
činnosti sa stal vynález a aplikácia mojej vlastnej technológie s názvom "Synchrónne nano-korekcie",ktorá sa stala ďalším z verifikačných
činiteľov správnosti cesty
ktorú som na začiatku zadefinoval a po ktorej aj naďalej kráčam,pretože dodnes pracujem stále s tým istým
priemerom paraboly aj napriek nespochybniteľnému rastu v signálnej kvalite.
Dúfam že sa nenájde nikto,kto by spájal príčinu rastu v kvalite príjmu napríklad s triviálnou zmenou v ohniskovej vzdialenosti,alebo
v aplikácii "najkvalitnejšieho" LNB s výnimočnými parametrami,lebo tak jednoduché to skrátka nie je .Prioritne to nie je to otázka investícii
ale len rozumu a času, ktorý som ochotný investovať do mojich vedecko-výskumných aktivít,na ktoré som posledné roky jednoducho nemal čas.
Len tak mimochodom používam bežne dostupné LNB staré viac ako 10 rokov s bežnými parametrami fázového šumu.V praktickom vyjadrení som
na referenčnej frekvencii "f0" pre Astru 2G dosiahol stav,ktorý je porovnatelný s nárastom efektívnej plochy paraboly o minimálne 30 cm,
ale v niektorých prípadoch aj o 50 cm,čo závisí od účinnosti ožiarenia efektívnej plochy a od stupňa potlačenie systémových a aplikačných
nepresností atď....

                                                                                                                                                                                   

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT BEAM: analýza použitého HW,poveternostné podmienky,vyžarovací diagram ...

                   

ASTRA 2G at 28.2°E-Ku band reception data
Geographical location of the measurement in the KU band 48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
Installed dish / secondary radiant [D] PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)
HF system KU primary radiant with SKEW control
LNB for KU band Invacom SNF-031
Analyzed frequency spectrum + polarisation 10 950 - 11 200 MHz , H+V
Field strenght meters Televes H60 Advanced , Rover DM16 4HD Digimax , TBS 5925 , Unaohm AP 201 S+
Date of measurement 10/11/12 2020
Elevation angle 33,9°
Weather conditions cloudy-40%,rain-40%,clear sky-20%
Air temperature -8°C > +15°C
Altitude above sea level 194 m

 

Astra 2G-28.2°E-sat dx reception : UK SPOT BEAM-FOOTPRINT & Place of satellite reception and measurement

                                               48° 33' N _ 19° 67' W , Lučenec , Slovenská republika
dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-east-europe-sat-dx-diagram-n

Installed dish / secondary radiant [D=450 cm] : PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345)  

dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n  dxsatcs-astra-2e-uk-beam-footprint-freesat-reception-prodelin-450-cm-n-02                                    
                                                                                  

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: analýza frekvenčného spektra_frequency spectrum analysis

10 950 > 11 200 MHz-UK SPOT BEAM  - H.pol. : frequency spectrum analysis
 
                                     Astra 2G_ frequency spectrum of the -H- vector                      

                                             10 964  > 10 994 > 11 023 > 11 053 MHz 
                the 10 994 MHz carrier has been disconnected from the broadcast > 30.11.2020
     astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-spectrum-analysis-h-n                                                                                                                         
                                                                  
                                                                         

11 068 > 11 126 MHz-UK SPOT BEAM  - V.pol. : frequency spectrum analysis                                           

                                             Astra 2G_ frequency spectrum of the -V- vector
                                                             11 068 > 11 097 > 11 126 MHz
        astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-spectrum-analysis-v-n      
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                             
                                              

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT beam : analýza kvality príjmu_satellite reception quality analysis

10 964 MHz _H_ SKY UK :  Stabilný príjem každý deň v rozsahu od troch do šiestich hodín v časovom okne od 18:00 do 24:00 SEČ

astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-spectrum-analysis-h-10964-sky-uk-01  astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-nit-analysis-h-10964-sky-uk-02     astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-frequency-mosaic-analysis-h-10964-sky-uk-03                                                                                                                                  

 

►►Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time

►► Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu z hľadiska rámca kvality a času

                       Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception          Tabuľka pre objektívnu a zjednodušenú klasifikáciu satelitného DX príjmu

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT beam : gallery from the reception of British television
network Sky

       
astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-f0-10964-mosaic-view-galery-next-01   astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-f0-10964-mosaic-view-galery-next-02  astra-2g-28-2-east-uk-spot-footprint-beam-f0-10964-mosaic-view-galery-next-03                                                                                                                                 

                                                                                              

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT beam-sat dx reception: video gallery

......

►►Astra 2G-28.2°E-UK SPOT beam-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2021 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank