3-5-2023_9E/16APSK/MULTISTREAM_Otázka z auditória znie:Je alebo nie je možné v dĺžke monitoringu t=72 hod. v praxi dokázať jeden spojitý priebeh "SNR" na f=12 466 MHz aj pri netypicky vysokom úhrne dažďových zrážok až 6,6 mm/1 hod. na výstupe z D=3,7m ?

dxsatcs.com-about

 
                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology

                                                        Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
 
3.5.2023 : Dnes odpoviem na otázku z auditória : Je alebo nie je možné v dĺžke monitorovaného úseku t=72 hodín v praxi dokázať

jeden spojitý priebehu "SNR" na f=12 466 MHz_V aj pri netypicky (pre mesto Lučenec) vysokom úhrne dažďových zrážok až 6,65 mm

za jednotku t=60 minút,na výstupe zo symetrického reflektora s D=370 cm ?
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         

     > 5, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 466 MHz_V  : RL network Italy <

        > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=41 950 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 12-13-17-23 <

                                                                               
Analýza a klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : na výstupe zo symetrického reflektora s D=370 cm
som dosiahol dokázateľne exemplárny alebo vzorový priebeh klasifikovaný v percentuálnom vyjadrení tvrdením "Stabilný príjem na 100%", 
v časovom úseku signálneho monitoringu v dĺžke t=72 hodín 
odvodený od funkcie jedného kontinuálneho LOCKU.Dosiahnutý výsledok
je o to cennejší,pretože spojitú funkciu jednotky meraní SNR som dosiahol aj pri výskyte niekoľkých dažďových prehánok  a konkrétne jednej
s vysokým úhrnom zrážok až 6,65 mm za jednotku t=60 minút dňa 24.4.2023 približne od 17:30 do 19:30 hodine,čo sa z dôvodu
vysokej signálnej rezervy demonštrovalo len niekoľkosekundovým poklesom okamžitej kvality zo 100 na 40%.Pravdivosť mojich tvrdení dokazuje
sumarizačný graf úhrnu zrážok zo zdroja shmu.sk pre meteorologickú stanicu Boľkovce pri Lučenci,ktorý nespochybniteľne dokazuje vzťah medzi
výskytom miernych (v doobedňajších hodinách) ale aj silných dažďových prehánok (v poobedňajších a  večerných hodinách) a poklesom kvality
až na takmer limit-nú úroveň SNR=9,2 o 17:51 SEČ a následným rapídnym rastom kvality aj pri hustom daždi až na SNR=12,5 dB o 19:32 SEČ.

Všetky dnes uverejnené sumarizačné snímky a video ukážky (o priebehu zmien výkonu,kvality a chybovosti) za jednotku t=72 hodín
zo signálneho monitoringu som sústredil práve počas výskytu tých najnepriaznivejších poveternostných podmienok a je vysoko pravdepodobné
že práve v danom časom úseku sa dosiahol vôbec najvyšší hodinový úhrn zrážok za celý mesiac apríl 2023 pre danú zemepisnú oblasť,ktorú
vygenerovala automatická meteorologická stanica druhej generácie AWS 2 Boľkovce.Zo štatistických 

a sumarizačných tabuliek úhrnu zrážok
pre mesiac apríl zo zdrojov meteoblue.sk vyplýva že len približne v dvoch dňoch (2,3) z tridsiatich daných,spadne celkové množstvo zrážok
s úhrnom od 5 do 10 mm za 24 hodín,pri celkovo až devätnástich (19,4) úplne suchých dňoch, ale tu hovorím o úhrne zrážok až 6,65 mm
za jednotku času t=60 minút,
počas ktorých práve končila kvantita signálneho monitoringu t=72 hodín.Vysoké tlmenie na signálnej
trase dostatočne preverilo a zároveň potvrdilo dosiahnutie kategorizácie kvality príjmu DTH,alebo inak povedané stabilitu príjmu technológie
DVB-S2/Multistream v modulácii 16APSK pri minimálnom odstupe C/N=9 dB 
na výstupe z D=370 cm aj pri mimoriadne zhoršených
poveternostných podmienkach.

For a given geographical area, an exceptionally high rainfall of 6.65 mm in one hour correlates with an immediate drop in quality down
to SNR=9.2 dB and a subsequent rapid increase up to SNR=12.2 dB. 
It is important that despite the high damping on the signal route
due to the heavy rain,the continuous function of the LOCK was not interrupted !

     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-zrazky-vietor-tbs-monitoring-24-4-2023-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-zrazky-vietor-ab-24-4-2023-n                                                                                                                                   
                                               24.4.2023 stav v úhrne zrážok o 19:00 SEČ _ AWS 2 Boľkovce / zdroj shmu.sk
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-uhrn-zrazok-24-4-2023-n    
 
Bežná a každodenne dosiahnutelná špička kvality v monitorovanom období od 21.4.2023 do 2.5.2023,
pri štandardných poveternostných podmienkach : 

 

                      > DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY - Prodelin 3.7m< 
                                  >this is a common quality peak that is repeated every day<
 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=14,8 dB (14,9 dB)

                         METEK HD               : MER=15,1 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR=14,8 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                              C/N=16,7 dB

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-370-cm-01-n  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-370-cm-02-n                                                                            


Analýza spektra,kvality Pwr ... s : Metek HD _ amplitúda kvality MER=15,1 dB v aktuálnom výkonovom moduse jar/leto je porovnatelne
vysoká každý deň čo len dokazuje že aj s PF 370 cm sa nachádzam v kategorizácii klasifikácie príjmu "DTH",čiže porovnatelné až identické
(s presnosťou +/-0,1 dB_MER) amplitúdy kvality je možné dosahovať každý deň v danom úseku času bez prudkých výkyvov v intenzite výkonu
EIRP,ktoré sú tak typické v kategorizácii sat dx alebo v skupine čakateľov na náhodné špičky výkonu,ktoré im následne úmožňujú vykonať náhodnú,
v lepšom prípade nestabilnú formu LOCKU respektíve "príjmu" v úvodzovkách,typicky desiatky minút až jednotky hodín bez akejkoľvek garancie
opakovania nasledujúci deň.Nie je ničím výnimočným že sa pri priebehu týchto náhodne vznikajúcich a zanikájúcich špičiek výkonu
môžu títo nadšenci "sat dx" dopracovať,alebo presnejšie povedané dočakať aj k náhodnej a netypicky vysokej sekundovej špičke
kvality okolo SNR=11-12 dB,ktorá sa ovšem už nasledujúcu minútu alebo sekundu môže zmeniť na žiadny príjem

alebo na NO LOCK / NO Signal atď.
Týchto zbytočných skenov s podobne vysokými špičkami kvality okolo 11-12 dB,ktorých náhodný pôvod a príčinu vzniku som vysvetlil
v predchádzajúcej vete je doslova plný internet a ich publikovanie bez signálneho monitoringu a pravdivého popisu vzniku je kontraproduktívne
a má len jediný účel : oklamať čo najväčšiu masu čitateľov a vzbudiť zdanlivé očakávania o "bezproblémovej forme príjmu" .


Dôkaz pravdivosti mojich tvrdení : tri dni za sebou v časovom úseku od 4:30 do 06:30 som dosiahol rovnakú špičku kvality MER=15,1 dB
na f=12 466 MHz,čo jednoznačne vylučuje faktor výskytu náhodnej špičky výkonu_ 30.4.2023 > 1.5.2023 >
2.5.2023


                               MER = 15,1 dB _ NM=3,5 dB _ Packet Errors=0                                                            

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-spectrum-analysis-metek-pf-370-cm-30-4-2023 01-n   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-370-cm-30-4-2023 01-n                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dôkaz stability amplitúdy oscilácie za jednotku t=5 minút v troch video ukážkach vykonaných ráno, na obed a večer dňa 1.5.2023
v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD,pretože lepšie ako vo video ukážke 
sa toto tvrdenie nedá dokázať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                f=12 466 MHz_V : SNR=14,8 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-octagon-4008-pf-370-cm-1-5-2023 01-n                                  

Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : Dôkaz o dosiahnutí kategorizácie DTH v zóne Out of footprint : zanedbatelne malá
alebo žiadna oscilácia amplitúdy kvality v jednotke meraní SNR od 14-14,8 dB dokazuje vhodnosť aplikácie daného receivera s jeho
HW+SW konfiguráciou pre plne stabilnú formu príjmu štandardu 8PSK/16APSK-Multistream s vysokou rezervou

        1.5.2023 _morning/jasno               1.5.2023_noon/jasno                  1.5.2023_evening/jasno
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 466 MHz_V : RL Valle d'Aosta
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 21.4.2023 do 24.4.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
Konfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=11 300 MHz_18 V + NO 22 kHz Tone_f=12,25-12,75 GHz > 18V je príčinou opačne uvedenej polarity elm.vlnenia 

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           


►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že od 21 do 23.4.2023 prevládalo jasno až polooblačno,dňa 24.4.2023 sa
zamračilo,doobedu prevládali slabé prehánky a poobede od približne 17:30 SEČ silné dažďové prehánky s vysokým úhrnom zrážok až 6,65 mm za hodinu + video ukážka

            

   
Analýza signálneho monitoringu od 21.4 do 24.4.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu
na f=12 466 MHz v percentuálnom vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania
v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od približne 3 do 5+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hod. pri
normálnych a extrémne nezhoršených poveternostných podmienkach
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,8 dB                                                                                      

                                     celkový čas signálneho monitoringu : 72 hodín a 46 minút                                        
                                                                od 21.4.2023 do 24.4.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-signal-monitoring-pf-370-cm-04-2023-tbs-5927-n                                 

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín+
                                                                                  
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-snr-monitoring-pf-370-cm-04-2023-tbs-5927-n                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

                                                                                                                      

Meteogram úhrnu zrážok a rýchlosti vetra zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 25.4.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-meteo-01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-prodelin-370-cm-shmu-meteo-02                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Začiatok signálneho monitoringu dňa 21.4.2023 o 18:57 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►ako jeden z ďalších verifikačných nástrojov objektívnosti publikovaných údajov som do video ukážok zaradil online čas : Time.is
          
          -kvalita pri štarte:SNR=12,9 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 21.4.2023 -           -poveternostné podmienky pri štarte- 
                 časomiera :   00:013:58                            Locked Uptime :  00:03:05                                +16,5°C _oblačno_1 m/s    
    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-A-03                                                                                                                            
                                                    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=14,7 dB dňa 22.4. v danom úseku časomiery : od 9 hod :22 min.+ 
          
        -špička kvality: SNR=14,7 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                              -poveternostné podmienky-    
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-B-03                                                           

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=14,8 dB dňa 23.4. v danom úseku časomiery : od 34 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=14,8 dB -                             -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-      
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-C-03                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=14,9 dB v danom úseku časomiery : od 58 hod. + 
          
   -okamžitá kvalita: SNR=14,9 dB -                   -obsadenie TS / MIS 12 -                                -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-D-03                                                                                                                                                                                                                                                               
watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              
Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT10:  72 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=12,3 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-01       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-72h-monitoring-pf-370cm-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch multistream standard video