17.5.2023_Eut9B/8PSK/Multistream/f=12 341 V Persidera & PF 4.5m_Dnes dokážem pravdivosť mojich tvrdení o existencii dvoch výkonových modusov v zónach "Mimo stopy" pretože modus Jar/Leto sa demonštruje v násobne dlhšej kvantite možnosti stabilného príjmu..

dxsatcs.com-about

 
                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology

                                                    Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
 
17.5.2023_f=12 341 MHz_V Persidera S.p.A. Italy:Na základe výsledkov signálneho monitoringu okamžitých zmien výkonu a kvality v mieste
meraní pre aplikovaný technologický štandard vysielania DVB-S2/Multistream na frekvencii f=12 341 MHz_V talianskeho provajdera Persidera S.p.A.
Vám dnes nespochybniteľne dokážem pravdivosť mojich tvrdení o existencii dvoch výkonových modusov v zónach príjmu "Mimo stopy",
alebo "Out of footprint",konkrétne Jeseň/Zima a Jar/Leto. Modus Jar/Leto sa demonštruje nie len v násobne dlhšej hodinovej kvantite možnosti
stabilného príjmu bez pixelácie a výpadkov z f=12 341 MHz_V, ale aj v samotnej výške špičky kvality SNR.


 

         > 6, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 341 MHz_V  : Persidera <

             > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8APSK _ SR=31 400 _ FEC=5/6 _ PLS Gold 0 _ Multistream 33-35-36 <

                                                                               
Klasifikácia dosiahnutých výsledkov na f=12 341 MHz : Transpondér TP IT7 a nosná frekvencia f=12 341 MHz_V (z analyzovaného
frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz) je tou prvou nezdielanou,z doteraz piatich z hľadiska diferenčnosti geograficko/signálneho
pokrytia (Italy+Nordic & Eastern) a dnes aktívne vyťažovaných frekvencií,na ktorej v praxi nedokážem kategorizáciu kvality príjmu DTH,
alebo signálny model odvodený od stabilného príjmu s dostatočnou rezervou či už na výstupe z D=450 alebo D=370 cm,ktorý som doteraz dokazoval
v minimálnej kvantite 1x72 hodín na každej z monitorovaných frekvencii vysielaných v technológii DVB-S2/Multistream.
Opäť som nútený využiť mnou zadefinovanú metodiku a terminológiu zo signálnej kategorizácie "sat dx" a v praxi dokázanom
výkonovom modele Jar/Leto  je každodenný signálny model kvality príjmu z frekvencie f=12 341 MHz_V klasifikovaný nasledovne :
Dosiahol som nestabilný alebo z hľadiska dĺžky 24 hodín nekontinuálny priebeh LOCKU,ktorý pozostáva z dokázateľne jedného signálneho
okna
ktoré je každodenne "otvorené" v minimálnej dĺžke 12 hodín od približne 01:15 do 13:30 CET,v ktorom som dokázateľne alebo inak
tri dni po sebe,dosiahol plne stabilnú formu príjmu bez výpadkov a pixelácií klasifikovanú tvrdením : stabilný na 99,999-100%. 

Terminológiou signálneho monitoringu a polopatisticky povedané : Vo výkonovom modele Jar/Leto dokážem (za predpokladu extrémne
nedegradujúcich poveternostných podmienok) v praxi naplniť stabilnú formu príjmu v minimálnej a každodennej dĺžke t=12 hodín,
odvodenú od minimálnej ale stabilenej výšky rezervy od 0,2 dB o 01:15 CET v noci až do 2,3 dB okolo 6:00 ráno. 
Pravdivosť mojich predchádzajúcich tvrdení o stabilnej forme príjmu z f=12 341 MHz_V v minimálnej dĺžke t=12 hodín každý deň dokazujú
3 priebehy signálneho monitoringu
vyhotovené od siedmeho do deviateho mája 2023 a tentoraz bez publikovaného dôkazu môžem potvrdiť
že výška špičky kvality okolo SNR=11,8 dB a dĺžka "otvoreného" signálneho okna pre stabilný príjem je porovnatelná s rokom 2022,čiže z hľadiska
intenzity výkonu EIRP medziročne nedochádza k prudkým zmenám v danom zemepisnom mieste.
 

 

►Na základe výsledkov signálneho monitoringu okamžitých zmien výkonu a kvality v mieste meraní pre aplikovaný technologický štandard vysielania
DVB-S2/Multistream na frekvencii f=12 341 MHz_V talianskeho provajdera Persidera S.p.A. Vám dnes nespochybniteľne dokážem pravdivosť
mojich tvrdení
o existencii dvoch výkonových modusov v zónach príjmu "Mimo stopy",alebo "Out of footprint",konkrétne Jeseň/Zima a Jar/Leto.
Modus Jar/Leto sa demonštruje nie len v násobne dlhšej hodinovej kvantite možnosti stabilného príjmu bez pixelácie a výpadkov z f=12 341 MHz_V,
ale aj v samotnej výške špičky kvality SNR.

 

                  f=12 341 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream PERSIDERA S.p.A Italy

               power modus® Autumn/Winter : 10.10.2022                                           power modus® Spring/Summer : 8.5.2023
    peak in SNR : 10,1 dB _ Locked UPtime : aroud 4 hours max.                  peak in SNR : 11,9 dB _ Locked UPtime : aroud 12 hours max.
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-autumn-winter-power-modus-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-10-10-2022-n       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-01-n                                                                                                                       

®/poznámka : Existenciu a na to nadväzujúcu terminológiu dvoch výkonových modusov Jar/Leto a Jeseň/Zima v zónach príjmu
"Out of Footprint" družice Eutelsat 9B na 9,0°E vo vyžarovacom diagrame Italy-Ku ako vôbec prvý zadefinoval a nespochybnitelne dokázal
autor Roman Dávid z Lučenca.

 
Špička kvality dosiahnutá v monitorovanom období od 7.5.2023 do 16.5.2023 : 

 

                   > DVB-S2/8APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY < 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=11,9 dB 

                         METEK HD               : MER=12,6 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR= 12 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                                C/N=17,8 dB

►v prípade meraní veľkosti odstupu Nosná/Šum CN na f=12 341 MHz_V tento stav nekorešponduje s neporovnateľne nižšou výškou kvality
ako je tomu pri každej ďalšej z nezdielaných frekvencií.Aj napriek tomu že analyzátor Televes H60 nedokáže spracovať technológický
štandard DVB-S2/Multistream,funkcia DVB-S2 AUTOMATIC SR DETECTION je aktívna aj na f=12 341 MHz_V. 

                                     Pwr=76,3 dBuV                                       AUTO SR                           12 341 > 12 380 > 12 466 MHz
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-cn-pf-450-cm-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-televes-auto-sr-pf-450-cm-02-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-pf-450-cm-03-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Analýza spektra,kvality,výkonu ... s : Metek HD 

                               MER = 12,6 dB _ NM=1,7 dB _ Packet Errors=0                                                            

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-spectrum-analysis-metek-pf-450-cm-01-n   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-metek-pf-450-cm-02-n                                                                                                                               
 
                                                                                                        
                                                                   

                f=12 341 MHz_V : SNR=12,0 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                                                                                16.5.2023 _ zamračené
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-00-n             
                                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-01                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-02                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-quality-analysis-e2-octagon-sf4008-16-5-2023-03                                                                  

                                                        

►Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : signálne okno pre stabilnú formu príjmu bez akýchkoľvek výpadkov a pixelácii z f=12 341 MHz_V
je limitne otvorené v dĺžke okolo t=12 hodín každý deň vo výkonovom moduse Jar/Leto a špičky kvality je možné identifikovať v úseku od 05 do 06:00 CET.                                                                             

                     16.5.2023                                                    16.5.2023                                                         16.5.2023    
      8PSK Multistream / MS isid=35                      8PSK Multistream / MS isid=35                        8PSK Multistream / MS isid=35+36
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                            DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=12 hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 341 MHz_V : Persidera
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 3 x 12 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 3 x 12 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 7.5.2023 do 9.5.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V+NO Tone,11,7-12,75 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

►Stav atmosféry : na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že počas troch monitorovaných úsekov od 7 do 9.5.2023 prevládalo
jasno až polojasno bez zrážok,pri nadpriemerne vysokej rýchlosti vetra okolo 9 m/s dňa 8.5.2023 a vonkajšej teplote od 10 do 21°C.             

        
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                        

►7.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,8 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:14:33 <

Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-7-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-snr-tbs5927-pf-450-cm-7-5-2023-02-n                                                                                                                                           

►Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť.
Kedže z principiálneho hľadiska platí že "Všetko sa dá spochybniť" moje argumenty znejú nasledovne : Signál s dostatočnou kvalitou sa nedá
"svojpomocne vyrobiť " a priebehy a okamžité úrovne SNR,BER,Pwr... demonštrované v online video ukážkach sa nedajú zobrazovať
a ani dodatočne upravovať v OFF-LINE režime,pretože ten neexistuje.
To je dôvod prečo tak zdôrazňujem slovo ONLINE video ukážka
s verifikáciou stredoeurópskeho času v TV vysielaní,napríklad v SKY TG24,pretože to je dôkazom o reálnosti signálnej kvality,ktorú som v meste
Lučenec dosiahol.Ak by niekto spochybňoval hladiny SNR zo samotného SW EBSpro,potom na dôkaz vyvrátenia týchto pochybností ponúkam ďalšie
3 signálne zdroje ako napríklad analyzátor Metek HD,4K receiver Octagon,SW CrazyScan a pochybnosti všetkého druhu sú razom blízke alebo rovné NULE.

Ospravedlňujem sa za môj slovník určený pre publikum s určitou mierou "mentálnej invalidity alebo mentálneho postihnutia",ale občas je vhodné
zopakovať si aj elementárnu abecedu,pretože  nie každý čitateľ pochádza z odbornej alebo vedeckej sféry a moje vysvetlenie smerujem aj do radov takzvaných
Fact Checker-ov,ktorých nezaujíma fyzika a veda ako taká ale sústredia sa len na hľadanie nezrovnalostí,rozdielov a konfliktov (nie vedy ale špiny ako takej),
čo ja v konečnom dôsledku len vítam pretože som tým prvým ktorému záleží na pravdivosti a nespochybniteľnosti mnou publikovaného obsahu.
Pochybnosti ako také o čomkoľvek sú aj vo vedeckom svete tým primárnym fundamentom a štartérom pre napredovanie,pretože vývoj nezastaví
žiadny pavedecký dogmatik.

Autor filozoficky rozvíja túto tému : Typickým príkladom nepoučitelného a pavedeckého dogmatika so zatemnenou mysľou,ktorý nemá o ničom žiadne
pochybnosti
a úzkostlivo sa drží a verí dogmám hlásaným napríklad v TV novinách je ten z nás,kto sa dal zaočkovať už treťou booster dávkou proti infekčnému
ochoreniu COVID 19_X-tej mutácie a to aj napriek tomu že po každom z doterajších očkovaní sa opäť nakazil COVID-om a to dokonca s ťažkým priebehom.
Na tento spôsob nepoučitelného,dogmatického  a stredovekého myslenia a konania môžem vytvoriť myšlienkovú paralelu,alebo v tomto prípade sa jedná o určitú
formu sebatýrania s určitým stupňom Masochizmu,alebo takto sa správa typický a dogmami zaslepený Masochista,ktorý opakovane vyhľadáva bolesť a utrpenie
s vidinou dosiahnutia "uspokojenia alebo vzrušenia" a to len preto že On nemá o ničom a nikdy žiadne pochybnosti a všetko čo počuje až detinsky-naivne
príjma ako dogmu, ktorá nepripúšťa akékoľvek námietky a pochybnosti.

Tento typ pravekého dogmatika si určite neuvedomuje že jeho vzorcom zmýšľania a konania sa stala rovnica : Smrť=Nirvána _ stav najvyššej blaženosti.

Extrémne vysoká nadúmrtnosť slovenskéhoho obyvateľstva počas COVID-ového obdobia v rádovo desiatkach tisíc,mi dáva za pravdu že týmto pravekým
a dogmatickým vzorcom myslenia a konania,ktorý nepripúšťa akékoľvek pochybnosti o čomkoľvek hlásanom v mediálnom priestore
sa na nešťastie riadili tisícky z nás a Strach s terorom hrôzovlády jednoznačne zvíťazil nad rozumom.

Údaje o extrémnej nadúmrtnosti v SR počas obdobia COVID-u samozrejme nie sú konšpirácie,ale čerpal som ich z tejto štúdie uverejnenej v mesiaci 12/2022
od autorov : 
doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD. >  Ing. Daniela Kandilaki, PhD. > Ing. Ľubica Löffler, MSc. ...                         

    watch multistream video               watch multistream video                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

►8.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,9 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:13:05 <                             
       
                           
            
Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER                             
 
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-8-5-2023-02-n                                                                                                                                                
►Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť : 

   watch multistream video            watch multistream video       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

►9.5.2023 : TBS 5927+EBSpro_ SNR peak=11,8 dB                                                                                   

>Locked Uptime : 12:09:40 < 
                                                                             
Komplexný a detailný pohľad vo video ukážke s časovým kódom zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR
v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER                             
 
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-9-5-2023-01-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-tbs5927-pf-450-cm-9-5-2023-02-n                                                                                                                                               
Priebežné stavy v signálnom monitoringu na f=12 341 MHz_V sa dokazujú v online video ukážkach,ktoré sa nedajú spochybniť :
   watch multistream video              watch multistream video             
                                                                                                                
                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 9.5.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


                               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-pocasie-shmu-zdroj-teplota-tlak-9-5-2023      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-8apsk-multistream-12340-mhz-v-12h-snr-signal-monitoring-pocasie-shmu-zdroj-vietor-zrazky-9-5-2023