12.4.2023_EUT 9B-9°E_Dnes odpoviem na otázky: Ako má vyzerať exemplárny priebeh príjmu v praxi ?+Je možné s bežným 4K receiverom Octagon s OS Enigma 2/OPEN ATV 7.1 dosiahnúť stabilný príjem talianskeho vysielania v norme MULTISTREAM s rezervou 5-6 dB ? ..

dxsatcs.com-about

 
                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream standard

                                               Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-450-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     > 5, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 466 MHz_V  : RL network Italy <

        > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=41 950 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 12-13-17-23 <

                                                                               

Analýza a klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : moja výskumná prax potvrdila že v danej zóne satelitného príjmu
z kategórie "Out of footprint alebo Mimo stopy " je zlomovým obdobím prechodu medzi dvoma výkonovými modusmi,konkrétne Jar/Leto a  Jeseň/Zima,
práve obdobie jarnej (20.3.2023) a jesennej rovnodennosti (23.9.2022),kedy dochádza k nízkemu,ale jednoznačne meratelnému (rádovo jednotka/ky dBW)
skokovému rastu>Jar/Leto a prepadu>Jeseň/Zima v intenzite vyžiareného výkonu EIRP,pričom dnes dokážem že aj tento minimálny rast na vstupe
dokážem pretransformovať do praxe na reálny a nespochybnitelný rast na výstupe z rovnice výslednej kvality.
Pochopitelne tieto zmeny nijako nesúvisia so zmenami výkonu na strane signálneho uplinkovania na družicu a práve výskúmom týchto neštandardných
fyzikálnych javov v zónach príjmu Out of footprint",ktorých príčiny vzniku a  priebehu sa len ťažko vysvetľujú sa dlhodobo venujem a už som X-krát
poskytol nespochybnitelné dôkazy o výskyte podobných javov v praxi.
Mojou vedecko-výskumnou činnosťou napĺňam fyzikálnu symbiózu a vzájomné doplňovanie sa medzi teóriou a praxou,pretože aj to čo sa
javí z teoretického pohľadu ako vysoko nepravdepodobné,zavádzajúce až nemožné,môže v praxi pri špecifických systémových parametroch
dokázateľne fungovať (platí to aj naopak) viď. moja technológia Synchrónnych nanokorekcií atď...

V tejto úvodnej rubrike demonštrujem špičky alebo amplitúdy signálnej kvality,v jednotkách MER,SNR,C/N,z rôznych HW zdrojov,tak aby
čitateľ nadobudol čo najkomplexnejšiu predstavu akú métu kvality môže dosiahnúť
s daným priemerom v danej lokalite a v danom čase,
na základe ktorej môže následne derivovať,porovnávať a klasifikovať jeho signálny stav a vedomosti v tejto oblasti.

Osobitnú pozornosť dnes venujem prezentácii kvality v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD 2160p Linux E2
(dual twin tuner so vstupom B pre Multistream štandard_digitálny demodulátor Silicon Labs Si21662-D60 pre normy DVB-S/S2/S2X) s  IMG OPENATV 7.1,
a tomuto receiveru po HW+SW stránke porovnatelných typoch receiverov,ktoré sú v masovom meradle (milióny kusov v celoeurópskom meradle)
a každodenne využívané.Dnes dokážem že aj s ich aplikáciou dokážem do praxe preniesť formu plne stabilného príjmu s minimálnou okamžitou
amplitúdou oscilácie a nepotrebujem k tomu špeciálne HW+SW vybavenie.

poznámka : v praxi som sa stretol aj so 4K Linuxovými sat.príjimačmi na báze OS Enigma 2,s duálnym digitálnym 4K demodulátorom od rovnakého výrobcu
Silicon Labs,ktoré naopak (v porovnaní s Si 21662-D60) vykazovali v praxi vysokú mieru okamžitej amplitúdy oscilácie kvality SNR pri prijme
talianskeho vysielania v štandarde DVB-S2/Multistream z  družice Eutelsat 9B a špička kvality zaznamenávala necyklický prepad až o 1-2 dB,
typicky 1-3x za jednotku t=60 sec., 
a prípadnú súvislosť tohto nepriaznivého stavu s výberom staršej alebo novšej verzie OS Enigma 2 a jeho

SW distribúcie môžem vylúčiť_IMG 6.x alebo 7.x,pretože som to testoval a stav sa nezmenil.V minulosti mi v niektorých prípadoch pomohla
zmena ovládačov demodulátora,ale v tom prípade išlo o možnosť príjmu SR vyšších ako 40 MSps nie Multistream.Navyše,vysoká miera okamžitej
amplitúdy oscilácie kvality SNR a nachýlnosť k totálnym výpadkom v kontinuite LOCKU sa demonštrovala len pri príjme štandardu Multistream
z diagramu Italy Ku objektu Eutelsat 9B
.

Klasifikácia dosiahnutých výsledkov na f=12 466 MHz : dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu v percentuálnom
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od 4 do 7+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hodín.
 
Špička kvality dosiahnutá v monitorovanom období od 2.4.2023 do 11.4.2023 : metodika postupu zberu dát o špičke kvality na f=12 466 MHz_V
je v prípade analyzátora Metek HD a 4K receivera Octagon SF 4008 postavená na sústredení dát len v jeden konkrétny deň,konkrétne 10 a 11.4.2023,
(z dôvodu aby som sa čo najviac priblížil dňu uverejnenia),nie na každodennom monitoringu a zbere dát o špičke kvality za jednotku t=9 dní,
pretože potom s pravdepodobnosťou,ktorá hraničí s istotou by bola dosiahnutá špička kvality ešte vyššia.

 

                              > DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM : PEAK QUALITY < 

       TBS 5927+EBSpro/CrazyScan : SNR=16,5 dB (16,6 dB+dôkaz)

                         METEK HD               : MER=16,4 dB   

                  Octagon SF 4008           : SNR= 16 dB

                                                                                 

Analýza spektra a meranie C/N,Pwr... s :  Televes H60 /  Rohde & Schwarz®EFL 340

                                                                C/N=19,6 dB

→ detail : Analyzátor Televes H60 s výbornou diagnostikou a funkciami spektra stál približne 5x viac ako analyzátor Metek HD,
s neporovnateľne pokročilejším a rýchlejším HW+SW vybavením, ale identické stavy veličín v otázke analýzy spektra pri obidvoch z nich
zaručujú relevanciu zobrazovaných výsledkov aj na tom nepomerne lacnejšom z nich_Metek HD, a prístroje boli kalibrované
na rovnaké hodnoty > 
Konkrétne hovorím o výkone digitálneho kanála Pwr=75 dBμV atď...

→ táto myšlienková šablóna pochopitelne platí len pre túto dvojicu analyzátorov a nie je vhodné je zovšeobecňovať na axiomu

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-analysis-cn-01-n                                                                                          

Analýza spektra,kvality Pwr ... s : Metek HD 

   
→zaujímavosť : distribučný model postavený na predaji jedného typu výrobku pod niekoľkými značkami,ktorí si typicky uplatňujú kapitálovo
dostatočne vybavení veľkoobchodní nákupcovia s dominantnou pozíciou na tom-ktorom trhu u spravidla čínskych,indických,taiwanských,malajzijský
ai. výrobcov sa uplatňuje aj pri analyzátore Metek HD,ktorý sa predáva pod ďalšími značkami ako napríklad Astro.
Môžem uviesť aj ďalší príklad tejto distribučno-modelovej paralely,pretože aj niektoré typy meracích prístrojov od rešpektovaného nemeckého výrobcu
KWS Electronic sú predávané pod značkou Triax a z obchodného hľadiska je to pochopiteľné pretože vývoj a výroba kvalitnej meracej techniky
v Európe je skrátka drahý/á a keď má napríklad firma Triax silné postavenie v odbytovaní týchto komponentov konkrétne v Rakúsku,potom je to
obojstranne výhodná Win-win kooperácia medzi KWS a Triax-om keď "ja" ako výrobca vyvíjam a ty ako predajca to predávaš kvantite svojich zákazníkov
pod svojou značkou. Ešte ma napadla známa paralela z automotive sféry,ktorú viac-menej každý pozná,keď sa identické modelové rady automobilov
Opel Astra,Corsa,Crossland X,Grandland X atď  z koncernu Stellantis predávajú na Britských ostrovoch pod značkou Vauxhall Motors s volantom
na pravej strane,alebo druhá analógia z minulých časov kedy ešte americký GM ovládal už zaniknutú švédsku automobilku SAAB (neskôr Spyker card...)
ste mali možnosť vidieť niektoré modely SAAB-u s emblémom Vauxhall Motors na Britských ostrovoch atď.


                               MER = 16,4 dB _ NM=4,8 dB _ Packet Errors=0                                                            

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-01-n  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-02-n                                                                                                                                                                              

Dôkaz stability amplitúdy oscilácie za jednotku t=5 minút v troch video ukážkach vykonaných ráno, na obed a večer dňa 11.4.2023
v jednotke SNR na výstupe z bežného receivera Octagon SF 4008 UHD,pretože lepšie ako vo video ukážke 
sa toto tvrdenie nedá dokázať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                f=12 466 MHz_V : SNR=16 dB (normal peak quality_E2/Open ATV 7.1)

                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-snr-octagon-sf-4008-n                                

Multistream by Octagon SF 4008 UHD 4K : Dôkaz o dosiahnutí kategorizácie DTH v zóne Out of footprint : zanedbatelne malá
alebo žiadna oscilácia amplitúdy kvality v jednotke meraní SNR od 15-16 dB dokazuje vhodnosť aplikácie daného receivera s jeho
HW+SW konfiguráciou pre plne stabilnú formu príjmu štandardu 8PSK/16APSK-Multistream s vysokou rezervou

                 11.4.2023 _morning/jasno                   11.4.2023_noon/polojasno                          11.4.2023_evening/dážď
                     SNR=15,8-16 dB                                 SNR=15,2-15,5 dB                                    SNR=15,0-15,2 dB
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   DOKAZOVANIE v celkovej kvantite monitoringu t=72+ hodín

      PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 466 MHz_V : RL Valle d'Aosta
        Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
    Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72 hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 2.4.2023 do 5.4.2023

Signálny reťazec je tvorený :
PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=11 250 MHz,18 V,22 kHz,12,2-12,75 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnych schopností" .
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.                                                                                                                                                                                                                                           

►Stav atmosféry : na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase začiatku výkonu signálneho monitoringu pršalo,
neskôr sa vyjasnilo a až do konca monitoringu prevládala jasná až polojasná obloha bez zrážok s vonkajšou teplotou od -4°C do + 16°C,
ovšem pri relatívne vysokej rýchlosti vetra až 9 m/s dňa 4.4.2023                                                      

 

Analýza signálneho monitoringu od 2.4 do 5.4.2023 :  dosiahol som dokázateľne exemplárny alebo referenčný stav kvality príjmu na f=12 466 MHz
v percentuálnom 
vyjadrení "Stabilný príjem na 100%" z kategorizácie DTH,čo sa týka okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek
sekundu 
počas dňa,s dostatočnou signálnou rezervou od 4 do 7+ dB v monitorovanej kvantite t=72 hodín.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=16,5 dB  (16,6 dB)                                                                                       

                                              celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod.+                                         
                                                                od 2.4.2023 do 5.4.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-v-72-h-monitoring-pf450-n                                 

 
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 72 hodín+
                   
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-v-72-h-snr-progress-pf450-n                                                                              
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72+ hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie  

            
Dôkaz o výkonovej anomálii dňa 3.4.2023 o 18:48:13 CET : 12,2> 16,5 dB_SNR    
→a high fluctuation (dissipation) in power intensity within a time frame of units of seconds
→vysoký rozkmit v intenzite výkonu v časovom rámci jednotiek sekúnd

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-anomaly-eirp-n           

                                                                                                                          
Účinnosť alebo dosah autorovej technológie "Synchrónnych nanokorekcií" na výslednú kvalitu príjmu pri monitoringu f=12 466 MHz_V

→ do rovnice výslednej kvality na monitorovanej f=12 466 V musím v niektorých prípadoch začleniť okrem dominantne prítomného dosahu (60-75%) technológie
Synchrónnych nanokorekcii aj nevyhnutnú korekciu v uhlových odchýlkach SKEW,čo sa vo vizualizácii zmien kvality prejavuje nasledovne : rast nie je skokový
ale obsahuje schod/y v podobe času ktorý potrebujem na prechod od antény ku klávesnici,cez ktorú definujem veľkosť nutnej SKEW odchýlky v danom čase.
Ako to dokazuje vizualizácia kvality,v danom momente viem na 100% presne o koľko uhlových stupňov musím vykonať korekciu tak aby kvalita
narástla,typicky o 0,5 až 0,8 dB.
Čiže ak je rast skokovo ostrý a odohráva sa typicky za jednotku t=1-3 sekundy a typicky vo výške rastu kvality od 1-2 dB,
bez prítomnosti schodu,potom viete jednoznačne že sa jednalo o výkon mojej technológie Synchrónnych nanokorekcii,inak dosahujem špičku možnej kvality
v danom čase vždy kombináciou technológie SN a nutnej SKEW korekcie v uhlových odchýlkach.Pri vysokých a okamžitých zmenách v poveternostných podmienkach
napríklad pád hmly,prechod niekoľkých frontálnych systémov za sebou ... môža online SKEW korekcia predstavovať dosah na rast kvality až 2-3 dB,ale teraz hovorím
o výnimočnom nie typickom každodennom stave.

               
⇒Synchronous nanocorrections-Synchrónne nanokorekcie : dôkaz o výkone štyroch korekcií v rozsahu jednotiek uhlová minúta až sekunda + SKEW korekcie

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-skew-01                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-02                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-03                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-12466-v-synchronous-nanocorrections-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                              

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 5.4.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-shmu-teplota-tlak-2-5-4-2023               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12466-mhz-shmu-zrazky-vietor-2-5-4-2023                                                                                                                                          
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Začiatok signálneho monitoringu dňa 2.4.2023 o 22:50 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia  
►ako jeden z ďalších verifikačných nástrojov objektívnosti publikovaných údajov som do video ukážok zaradil online čas : Time.is
          
  -kvalita pri štarte:SNR=14,5 dB -                    -obsadenie TS pri štarte dňa 2.4.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:02:27                                      Locked Uptime :  00:05:16                                   +7,3°C _ dážď_2 m/s    
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-02              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-A-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                         eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch video    
Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=16,5 dB v danom úseku časomiery : od 5 hod :37 min.+ 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=16,5 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                              -poveternostné podmienky-    
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-B-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video     watch multistream video                                                                                                                       
Priebežný stav a druhá špička kvality okolo SNR=16,3 dB v danom úseku časomiery : od 30 hod. +
          
   -okamžitá kvalita: SNR=16,3 dB -                             -obsadenie TS / MIS 24 -                        -poveternostné podmienky-      
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-02         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-C-03                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=16,4 dB v danom úseku časomiery : od 53 hod. + 
          
        -okamžitá kvalita: SNR=16,4 dB -                  -obsadenie TS / MIS 12 -                           -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-01      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-02       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-D-03                                                                                                                                                      
watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              
Priebežný stav po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT10:  72 hodín+
          
    -okamžitá kvalita: SNR=15,5 dB -                       -obsadenie TS / MIS 12 -                        -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v72h-monitoring-E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       watch multistream standard video