22-3-2023-Monitoring frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe z D=370 cm dokazuje kvázi exemplárny stav so špičkami 14,7 dB/14 dB a zároveň potvrdzuje správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu acyklických anomálií...

dxsatcs.com-about

 
 

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
                                                publikované dňa : 22.3.2023 @ Lučenec
 
 22.3.2023 : výsledky signálneho monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe zo symetrického reflektora

s D=370 cm týmto potvrdzujú správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu (ne) cyklických anomálií v rovnakom
časovom úseku,alebo inak povedané (ne) pravidelných  a dokázateľne vysokých výkonnostných odchýlok-poklesoch od typicky
demonštrujúceho sa 
normálu v intenzite EIRP v danom čase a v danom zemepisnom bode a pravdivosť mojich záverov dokazuje najnovší
signálny monitoring v ktorom nie je 
ani len náznak po jave anomálií,ktorý vznikal a zanikal od cca 12:35 do cca 12:45 SEČ . Pochopiteľne kvantita
monitoringu t=72 hodín mi nedovoľuje stanoviť akékoľvek formy kategorických záverov tejto témy,ale s určitosťou môžem potvrdiť
že v spomínanom časovom úseku ich predošlého výskytu dnes nie je už ani len náznak po skokovom poklese v intenzite EIRP.
Jednu sekundovú mikro-pixeláciu pri úrovni kvality okolo SNR=13,2 dB,ktorá vznikla pri príchode brázdy nízkeho tlaku vzduchu
v noci dňa 15.3.2023 (dažďové prehánky)  
môžem zanedbať a dosiahnutý výsledok klasifikovať ako kvázi exemplárny s každodennou
amplitúdou špičky kvality okolo 
SNR=14 dB na výstupe z DVB-S2 tunera TBS 5927

 
 
odkaz na novinku :  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-370-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                         

     > 4, MONITOROVANÁ FREKVENCIA f=12 380 MHz_V  : EI Towers Italy <

      > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 18-24-25 <

 

►Analýza spektra a kvality na "Monitorovanej frekvencii f=12 380 MHz_V" (TP IT8 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm 

  >DVB-S2/16APSK/MULTISTREAM - METEK HD : špička kvality MER=14,7 dB<                                                                                       

         > jedná sa o typickú/každodennú amplitúdu kvality nie anomálnu s frekvenciou výskytu napr.1x za mesiac <

Analýza/Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení :  v kontinuálnom monitoringu signálnych parametrov
v dĺžke 1x72 hodín,ktorý vizualizuje a zároveň nespochybniteľne klasifikuje kvalitu príjmu (pretože vylučuje subjektívny a veľmi často
neobjektívny faktor osoby hodnotiteľa
dosiahnutého stavu) som na výstupe z PF 370 cm dokázal dosiahnutie 
kvázi exemplárneho stavu,
odvodeného len od
jedného výpadku v spojitosti LOCK-u,alebo konkrétne jednej mikro-pixelácie v dĺžke jedna sekunda z celkovo
viac ako 259 200 sekúnd .V
 percentuálnom vyjadrení som na f=12 380 MHz dokázateľne dosiahol stabilitu príjmu na 99,9996142 %.
Monitoring prebiehal,na základe údajov z shmu.sk,pri zhoršených poveternostných podmienkach zrážok a pri zvýšenej rýchlosti vetra 3-5 m/s,
ktoré majú ďaleko k ideálnym ale sú typické pre dané ročné obdobie a v danej zemepisnej polohe.

                                   >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 18 do 21.3.2023<                                            
             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf-370-spectrum-analysis-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
20.3.2023  : f=12 380 V-16APSK/Multistream : MER=14,7 dB _ METEK HD > Prodelin 370 cm
 
                                                   
             MS isid : 24 _ PLS Gold                               MER=14,7 dB / NM=3,1 dB                         MER=14,5 dB / NM=11,1 dB
               PLS number 262140                                            PER=0                                                            PER=0                                                                                                                                                                                                            
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-02        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-metek-03a                                                                                                                                       
                                                                                                                           
                                                      
18-21.3.2023 : f=12 380 V-16APSK/Multistream-TBS 5927/CrazyScan : dosiahnutá špička kvality v jednotke SNR monitorovaná
počas štyroch dní v porovnatelnom časovom úseku a pri porovnatelných poveternostných podmienkach   
 nielen online čas ale aj dátum na obrazovke live vysielania stanice InfoMediaNews je ďalším z verifikačných nástrojov vylučujúci akúkoľvek
formu zavádzania a manipulácie  s výsledkami.
Jedným z ďalších dôvodov prečo som z fyzikálneho hľadiska taký fundamentálny a prísny je nasledovný : Nie je ničím výnimočným a bežnou
súčasťou pavedeckých diskusii rôznych fanúšikov sat-dx  po celom svete sa stala ďalšia z foriem zavádzania a klamania verejnosti v podobe
uverejňovanie niekoľko rokov starých LOCK-ov alebo "výsledkov" kvality sat.príjmu,z obdobia keď ešte v danom zemepisnom bode
prevládala výrazne vyššia intenzita vyžiareného výkonu EIRP a vyskytli sa aj desiatky prípadov keď fanúšikovia uverejňovali
pod svojou prezývkou úplne cudzie LOCK-y a analýzy spektra z iného zemepisného bodu príjmu aby tým vyvolali falošné očakávania že im ako
tým "suverejne najväčším expertom na svete" (samozrejme v úvodzovkách),postačuje o niekoľko metrov menší priemer reflektora a na "dosiahnutie"
tých navzdialenejších vyžarovacích diagramov in stačí priemer len okolo 180-250 cm.
Ako to už v tejto pavedeckej sfére býva pravidlom,zabudnú spomenúť to najdôležitejšie > ich forma len zdanlivého "príjmu" spadá do kategorizácie
nestabilný alebo len náhodný LOCK,ktorý dosiahli jedine čakaním na typicky náhodné sprievodné faktory sat.príjmu,ktoré necyklicky vznikajú
a zanikajú_napr.náhodná a limitne dostupná špička v intenzite výkonu EIRP,atmosferická anomália atď
                                                     

                                                                    f=12 380 MHz_MS isid : 24 _ PLS Gold 262140
               18.3.2023 : SNR=14 dB-peak                      19.3.2023 : SNR=14 dB-peak                     20.3.2023 : SNR=13,9 dB-peak
         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-18-3-2023     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-19-3-2023      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-analysis-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-20-3-2023                                                                                                                                       

                   21.3.2023 : SNR=13,8 dB                           obsadenie TS _ISID 24                                  online video ukážka
         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-21-3-2023-A1      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-quality-pf370cm-16apsk-tbs5927-crazyscan-21-3-2023-A2                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                 Dokazovanie v kvantite 1x72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 380 MHz_V : EI Towers
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 12.3.2023 do 15.3.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
Konfigurácia výberu oscilátora a pásma : LOF=11 300 MHz_18 V + NO 22 kHz Tone_f=12,25-12,75 GHz > 18V je príčinou opačne uvedenej polarity elm.vlnenia 

 

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           
                                                                                                                  

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
antimetodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného
spektra alebo z vysielania TV. Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve
na výskyt náhodne sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK
alebo príjem vysielania a tú alebo tie následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich  "mimoriadnych schopností" v úvodzovkách,
na čom stojí 
a padá takzvaný DX-ing.
A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny monitoring v kvantite minimálne 1x72+ hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu
o dosiahnutej 
kvalite a to aj za cenu že traektóriu elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,
pretože 
v kontinuálnom signálnom monitoringu to nie je možné skryť.

                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu sa vonkajšia teplota pohybovala
od približne +3°C do +14,6°C , prevažovala malá časom zväčšená oblačnosť so zrážkami dňa 14 a 15.3.2023,pri zvýšenej rýchlosti vetra do 5 m/s,ktorú pri
danom priemere nemôžem zanedbať
zdroj :  Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci 
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a 25 minút              

Analýza signálneho monitoringu :výsledky signálneho monitoringu frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe
zo symetrického reflektora s D=370 cm týmto potvrdzujú správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu (ne) cyklických
anomálií v rovnakom 
časovom úseku,alebo inak povedané (ne) pravidelných  a dokázateľne vysokých výkonnostných odchýlok-poklesoch
od typicky 
demonštrujúceho sa normálu v intenzite EIRP v danom čase a v danom zemepisnom bode a pravdivosť mojich záverov dokazuje najnovší
signálny monitoring v ktorom nie je ani len náznak po jave anomálií,ktorý vznikal a zanikal od cca 12:35 do cca 12:45 SEČ . Pochopiteľne kvantita
monitoringu t=72 hodín mi nedovoľuje stanoviť akékoľvek formy kategorických záverov tejto témy,ale s určitosťou môžem potvrdiť
že v spomínanom časovom úseku ich predošlého výskytu dnes nie je už ani len náznak po skokovom poklese v intenzite EIRP.
Jednu sekundovú mikro-pixeláciu pri úrovni kvality okolo SNR=13,2 dB,ktorá vznikla pri príchode brázdy nízkeho tlaku vzduchu
v noci dňa 15.3.2023 (dažďové prehánky)  
môžem zanedbať a dosiahnutý výsledok klasifikovať ako kvázi exemplárny s každodennou
amplitúdou špičky kvality okolo SNR=14 dB na výstupe z DVB-S2 tunera TBS 5927                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           TBS 5927+EBSpro >>> SNR=13,9 dB (typical/everyday peak)                                                                                          

                                         celkový čas signálneho monitoringu :  72 hodín a 25 minút                             
                                                               od 12.3.2023 do 15.3.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ... 

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf-370cm-n                                                    

DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v dĺžke 72 hodín
►aktuálne poveternostné podmienky po 11:00 SEČ dňa 15.3.2023 : po daždi
►značná oscilácia v špičke SNR súvisí s okamžitou rýchlosťou vetra okolo 4-5 m/s

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-snr-monitoring-pf-370cm-n                                                                        
                                                       
Detailná analýza vývoja zmien kvality v jednotke merania SNR s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín

v online video ukážke,ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné
manipulácie 

   
                                                                                                                                     

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 15.3.2023 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce   


         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf370cm--shmu-teplota-tlak-bolkovce-03-2023-01             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-pf370cm--shmu-vietor-zrazky-bolkovce-03-2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Začiatok signálneho monitoringu dňa 12.3.2023 o 10:57:30 SEČ a aktuálna poveternostná situácia  
►poznámka:za účelom verifikácie správnosti údaja dátumu a hodín som zámerne vybral tv vysielania,ktorých súčasťou je aj stredoeurópsky čas
          
  -kvalita pri štarte:SNR=12,7/12,8 dB -             -obsadenie TS pri štarte dňa 12.3.2023 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
       časomiera :   00:10+                                       Locked Uptime :  00:07+                                      +4,3°C _ malá oblačnosť _3 m/s                                                                                                                                        
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A01         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A02                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                   

     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video           watch video   

Priebežný stav a prvá špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 17 hod : 50 min. + 
          
    -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                            -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-    

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B02           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video   watch multistream video                                                                                                                       

Priebežný stav a druhá (typická) špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 42 hod. :37 min.+
          
   -okamžitá kvalita: SNR=13,4 dB -                             -obsadenie TS / MIS 24 -                                   -poveternostné podmienky-                                                                                                             

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C02             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-C03                                                                                                                                                                                                                         
       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                                                                              

Priebežný stav a tretia špička kvality okolo SNR=13,8 dB v danom úseku časomiery : od 65 hodín a 58 minút+ 
          
     -okamžitá kvalita: SNR=13,8 dB -                         -obsadenie TS / MIS 24 -                               -poveternostné podmienky- 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-D03                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                           
      watch multistream standard video         watch multistream standard video      
                                                                                                              

Priebežný stav priebehu SNR po naplnení stanoveného úseku monitorovania signálnej kvality na TP IT8:  72 hodín+
          
         -okamžitá kvalita: SNR=12,9 dB -                          -obsadenie TS / MIS 24 -                                  -poveternostné podmienky-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E01           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-sat-reception-12380-mhz-v-72-h-monitoring-pf370cm-E03                                                                                                                                                           

           eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream standard video